Články

Únor bez kapky alkoholu

Letošní jarní očista pro muže začala již popáté akcí „Suchej únor“, která se stává čím dál známější. Je to výzva Ligy otevřených mužů (LOM) pro

Celý článek

Ve stínu nejhodnějšího autisty

Román Nejhodnější chlapec od Eliho Gottlieba je psán z pohledu padesátiletého Todda Aarona, který od svých jedenácti let kvůli těžší formě autismu žije v sanatoriích.

Celý článek
Inkluze a škola v přírodě

Inkluze a škola v přírodě

Cílem integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nejen jejich maximální zapojení do výuky ve škole, ale i co největší sociální začlenění, zapojení se do

Celý článek
Když asistent pedagoga není ve škole

Když asistent pedagoga není ve škole

V případě absence asistenta pedagoga se rodiče integrovaného dítěte setkávají s různou reakcí ze strany školy. Jak tuto situaci školy řeší? Přístup škol je různý V některých školách

Celý článek
Když čtení čtenáře bolí 3

Když čtení čtenáře bolí

Projekt Pohádky pro společné čtení se už dostal do povědomí rodičů, knihovníků, pedagogů i odborníků v pedagogicko-psychologických poradnách. Jeho cílem je vytvořit materiály, které by byly atraktivní

Celý článek

Dějepis očima aspíka

Učit se s jedenáctiletým aspíkem na písemku z dějin jsou pestré chvíle. Někdy vám zatrne, pak se nemůžete zastavit smíchy, za moment vám dojde, že

Celý článek

Přihlášení