TZ: 1. Autistická konference bude 7. září – Destigmatizace lidí na spektru autismu a podpora sebeobhájství