OBSAH:

Čl. 1 Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné českých časopisů a novin

A. Všeobecné obchodní podmínky pro elektronické předplatné ATYP magazínu

a) E-předplatné přes platební bránu

b) E-předplatné převodem na účet NF ATYP

c) Chci darovat předplatné

d) Faktury, reklamace, prodloužení či ukončení e-předplatného aj.

e) Dárky k předplatnému a marketingové akce

B. Všeobecné obchodní podmínky pro registrační poplatek ke konferenci, kurzu, semináři nebo webináři

Čl. 2 Ochrana osobních údajů

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

Čl. 4 Kontaktní údaje

Čl. 5 Další provozní informace

_____________________________________________________________

Čl. 1 Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné českých časopisů a novin

1. Vydavatel je oprávněn vydávat elektronické médium v souladu s právními předpisy platnými v České republice.
2. Objednávkou e-předplatného uzavírá předplatitel smlouvu o předplatném s vydavatelem Nadační fond ATYP, který ATYP magazín má jako svou hlavní činnost. Nadační fond ATYP spravuje objednávky přes platební bránu PayPal a dodržuje platební podmínky PayPal.
3. Na webu ATYP magazínu si můžete objednat / zakoupit předplatné: 2 druhy měsíčního, půlroční, roční a také dvouleté předplatné. U každého je zapsáno, co obsahuje.

4. Předplatitel je fyzická či právnická osoba, která s vydavatelem uzavřela smlouvu e-předplatném pro vstup do placené sekce ATYP magazínu.
5. Smlouva o předplatném vzniká úhradou elektronického předplatného vydavateli přes platební bránu PayPal nebo na účet Nadačního fondu ATYP.
6. Nadační fond ATYP je vydavatelem a provádí správu e-předplatného přes platební bránu PayPal (přijímání a zpracování objednávek, reklamací a ukončení), vystavování dokladů, faktur, správu objednávek e-předplatného převodem na účet NF ATYP a jejich administraci, předání hesla a upozornění na končící e-předplatné.
7. Při doručování případných bonusů k e-předplatnému předplatiteli vydavatel platí poštovné dle platného tarifu společnosti Česká pošta, s.p. nebo je k bonusu připsána částka za poštovné přímo na webu u předplatného. Případný bonus je vždy do vyčerpání zásob.

Čl. 2 Všeobecné obchodní podmínky pro elektronické předplatné ATYP magazínu

Jaký je rozdíl mezi tištěným a elektronickým předplatným?

Tištěné předplatné je doručováno fyzickou (papírovou) formou do poštovní schránky. Takové ATYP magazín nenabízí. ATYP magazín je pouze v elektronické podobě, nabízí tedy pouze e-předplatné.
Elektronické předplatné znamená, že předplacený ATYP magazín můžete číst pouze v digitální podobě např. ve svém PC, tabletu nebo mobilním telefonu. Podporovány jsou operační systémy Android, iOS, Windows a Windows Phone. Magazín v takovém případě tedy není zasílán v tištěné (papírové) podobě poštou, ale najdete jej ve své elektronické (virtuální) knihovničce – v účtu ATYP magazínu, do kterého se přihlásíte po úhradě předplatného přes platební bránu, kdy vám přijde na zadaný e-mail vygenerované heslo.

a) Elektronické předplatné ATYP magazínu přes platební bránu

Redakce ATYP magazínu preferuje předplatné přes platební bránu, protože ta zajišťuje automatické zaslání hesla a také automatické hlídání délky předplatného.

Elektronické předplatné objednáte na webu www.atypmagazin.cz/predplatne-atyp přes platební bránu PayPal. Účet u PayPal nemusíte mít dopředu zařízený.

V případě potíží nás kontaktujte:
E-mail: redakce@atypmagazin nebo predplatne@atypmagazin.cz
Telefon:  +420 723653129

Elektronické předplatné začíná vždy ode dne přijaté úhrady přes platební bránu. U elektronického předplatného, narozdíl od tištěného, nelze vybrat jiný termín zahájení, e-předplatné se Vám zahájí vždy aktuálním dnem ode dne úhrady. Texty v placené sekci magazínu naleznete po přihlášení se ke svému účtu na webu Atypmagazin.cz. Účet se váže k e-mailu, který jste zadali v objednávce přes platební bránu PayPal.
Po úhradě objednávky obdržíte e-mail s návodem na aktivaci Vašeho elektronického předplatného a odkaz pro registraci Vašeho účtu na ATYP magazínu, na kterém se Vám budou placené články shromažďovat ke čtení.

b) Elektronické předplatné ATYP magazínu převodem na účet NF ATYP

Redakce ATYP magazínu preferuje předplatné přes platební bránu, protože ta zajišťuje automatické zaslání hesla a také automatické hlídání délky předplatného. Pokud máte problém s platbou přes platební bránu, je možnost zaplatit předplatné převodem na účet Nadačního fondu ATYP, který je uveden na jeho webu.

Účet u Raiffeisen Bank: 9756596001/5500

Variabilní symbol: 3952

Poté nás informujte na e-mailu: predplatné@atypmagazin.cz o tom, které předplatné jste si objednali. Váš e-mail budeme potřebovat k tomu, abychom Vám umožnili přístup do placené sekce. Po připsání částky za předplatné na účet NF ATYP, Vám zašleme na Váš e-mail heslo pro přístup do placené sekce ATYP magazínu. Pokud nás nebudete kontakotvat e-mailem, nebudeme Vám moci po zaplacení částky zpřístupnit placené články v ATYP magazínu. Váš e-mail je k tomu nutný.

c) CHCI DAROVAT PŘEDPLATNÉ

 1. SOLIDÁRNÍ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 1+1
  V případě solidárního předplatného pro ekonomicky znevýhodněné, napište do redakce ATYP magazínu, komu chcete předplatné věnovat. Pokud nemáte konkrétního obdarovaného, domluvíme se na zájemcích z řad nezaměstnaných lidí na spektru autismu či rodin dětí s PAS v sociální nouzi, které obdarujeme Vaším navíc zaplaceným ročním předplatným.
 2. CHCI DAROVAT PŘEDPLATNÉ JAKO DÁREK
  Pokud si přejete e-předplatné někomu darovat, doporučujeme objednat e-předplatné na Váš e-mail a jakmile předplatné uhradíte, zaslat nám žádost o přesun předplatného na e-mail obdarovaného. Vám tak možnost přístupu do placené sekce ATYP magazínu zanikne.

Následně si lze vytvořit a stáhnout k vytištění originální dárkový certifikát s věnováním. Bude brzy přístupný vánoční.

d) Faktury, reklamace, prodloužení či ukončení e-předplatného aj.

1. Zrušení objednávky předplatného

Objednávka zaniká nezaplacením vybraného předplatného.
V případě uhrazené objednávky elektronického předplatného ji lze zrušit nejpozději do 14 dnů od úhrady na e-mailu predplatne@atypmagazin.cz, a to pouze v případě, že nedošlo k otevření ATYP magazínu zákazníkem. Otevřením časopisu se aktivuje licence předplatného a již ho není možné stornovat a vrátit platbu – uhrazené předplatné pak zůstane aktivní po celou předplacenou dobu. Pro případné zrušení předplatného, pokud jste do 14 dní od přijetí platby neotevřeli placenou sekci ATYP magazínu, nás kontaktujte na: predplatne@atypmagazin.cz.

Pozor!!! Předplatné se automaticky prodlužuje, není-li ve Vašem účtu zrušeno. Blížící se termín konce Vámi vybraného předplatného si musíte hlídat sami, pokud ho chcete zrušit.

Předplatné si můžete přát zrušit z nejrůznějších důvodů. Obdarovaná osoba si již sama zaplatila e-předplatné, na Vánoce jste se v rodině sešli a objednali svému blízkému stejný časopis, při darování došlo k výběru nevhodného časopisu a obdarovaný by měl zájem o jiný časopis, nebo mohlo dojít ke smutnějším událostem, kdy došlo k úmrtí předplatitele. Nezapomeňte, prosím, že máte také další možnosti, jak situace řešit.

Jak funguje odstoupení od smlouvy u elektronického předplatného?

Předplatné lze zrušit a vrátit zákazníkovi uhrazenou částku: do 14 dnů od přijetí platby a to pouze v případě, že nedošlo k otevření ATYP magazínu zákazníkem, otevřením časopisu je licence aktivována a již není možné předplatné stornovat. Pro případné zrušení předplatného, pokud jste do 14 dní od přijetí platby neotevřeli placenou sekci ATYP magazínu, nás kontaktujte na: predplatne@atypmagazin.cz.
V případě žádosti o ukončení odběru dříve, než vyprší předplatitelské období, nevzniká nárok na dobropisování částky za nevyčerpané dny on-line předplatného. Nárok na vrácení přeplatku vzniká pouze v případě úmrtí. Přeplatek bude zaslán převodem na účet předplatitele po oboustranném odsouhlasení.

Pozor!!! Předplatné se automaticky prodlužuje, není-li ve Vašem účtu zrušeno. Blížící se termín konce Vámi vybraného předplatného si musíte hlídat sami, pokud ho chcete zrušit.

2. Heslo pro přístup do placené sekce ATYP magazínu

Při úhradě objednávky e-předplatného zadáváte sami své heslo, které Vám bude sloužit i pro vstup do placené sekce ATYP magazínu. Zpravidla ihned po zaplacení /nejdéle do hodiny/ obdržíte e-mail společnosti PayPal s informací, že platba proběhla. Přihlášení do ATYP magazínu naleznete na jeho webu vpravo nahoře vedle české vlaječky „Přihlášení“.  Zadáte email a heslo, které jste zadali pro platbu přes Paypal. Ve Vašem účtu naleznete objednávky a kdy Vám bude stržena další platba. Platby předplatného jsou automatické, abyste nemuseli hlídat další platbu. Zrušit si je musíte sami před dalším případným automatickým stržením platby. Přes svůj účet najdete Prémiové články. To jsou všechny, které jsou v placené sekci.  Na účtu se Vám budou placené články shromažďovat ke čtení. Heslo si můžete změnit.
U platby bankovním převodem Vám redakce potvrdí platbu do tří dnů a zašle heslo do placené sekce ATYP magazínu. Pokud chcete přístup dříve, uvědomte redakci na e-mailu predplatne@atypmagazin.cz nebo na hola.dasa@seznam.cz, že jste si převodem zaplatili předplatné. U platby bankovním převodem je nutný tento Váš email, na něj Vám po připsání platby na náš účet zašleme přístupové údaje.

E-předplatné je vždy aktivováno až po úhradě, ať už platební bránou nebo převodem na účet.

V případě, že Vám máte s přístupem do účtu potíže nebo Vám nepřišel email ze strany Paypalu /ani ze strany NF ATYP/, kontaktujte nás na predplatne@atypmagazin.cz. Zjistíme, kde se vyskytuje chyba (např. z důvodu zadání špatného formátu vašeho e-mailu, nedoručené platby na účet a pod.)

3. Nepřišlo mi potvrzení o objednávce ani platební údaje

Po každé provedené (dokončené) objednávce je předplatiteli přibližně do hodiny zasíláno automatické potvrzení objednávky. Pokud vám potvrzení nebylo doručeno, je možné, že bylo zadáno špatné znění vašeho e-mailu a nemohlo tak být úspěšně doručeno potvrzení a platební údaje. V takovém případě nás, prosím, kontaktujte. Zkontrolujte si také, prosím, zdali nemáte přeplněnou e-mailovou schránku nebo zpráva nezapadla do spamové pošty.

4. Chci pokračovat v odběru předplatného na další období, co pro to musím udělat

Pokud jste již aktivním předplatitelem a platili jste přes platební bránu PayPal, a přejete si pokračovat v odebírání časopisu i v dalším období, není třeba provádět novou objednávku.
Pozor!!! Předplatné se automaticky prodlužuje, není-li ve vašem účtu zrušeno. Blížící se termín konce Vámi vybraného předplatného si musíte hlídat sami, pokud ho chcete zrušit.

V případě placení e-předplatného převodem na účet NF ATYP, který je domluven s redakcí, vás redakce upozorní e-mailem, že se blíží jeho konec, aby nedošlo k tomu, že pokud budete chtít další placené články, nebudete moci.

5. Potřebuji vystavit za e-předplatné fakturu

V případě, že potřebujete za e-předplatné fakturu, napište nám na e-mail: predplatne@atypmagazin.cz.
Budeme potřebovat fakturační údaje a fakturu po domluvě vystavíme do 5 pracovních dnů.

e) Dárky, slevy nebo jiné benefity pro předplatitele

Dárky k předplatnému

Pokud je k předplatnému nabízen dárek, vztahuje se pouze na nové předplatitele. Dárek k předplatnému je odesílán až po uhrazení předplatného a to do 14 dní po úhradě předplatného. Vybraný dárek je rezervován po dobu 14 dní, po této lhůtě může být předplatiteli zaslán dárek jiný. V případě vyčerpání jednoho dárku je vydavatel oprávněn zaslat novému předplatiteli dárek jiný. Dárky jsou zasílány doporučenou poštovní zásilkou. V případě nevyzvednutí zásilky předplatitelem je zásilka vrácena na adresu prodávajícího a předplatitel si ji může vyzvednout v sídle prodávajícího po dobu 7 dní od jejího vrácení prodávajícímu. Pokud tak neučiní, nárok na dárek zaniká.

Marketingové akce

1. Marketingovými akcemi se rozumí nabídka a poskytnutí zvláštního plnění (dárky, slevy, nebo jiné benefity) předplatiteli v případě uzavření smlouvy na předplatné a zaplacení celé částky předplatného, v souladu s pravidly příslušné marketingové akce. Marketingové akce se vztahují pouze na nové předplatitele příslušného periodika (není-li stanoveno v marketingové akci jinak), nikoliv k již existujícím odběrům.

2. Jeden a týž předplatitel je oprávněn v rámci příslušné marketingové akce objednat maximálně 5 předplatných téhož titulu.

3. Předplatitel nemůže využít zvláštní nabídku v marketingové akci, pokud již je předplatitelem titulu, k němuž se marketingová akce váže nebo během předcházejících tří měsíců bylo zrušeno předplatné téhož titulu na téže adrese předplatitele (nebo odběratele). V takovém případě je předplatné řádně objednáno, avšak podmínky marketingové akce se na něj nevztahují. V případě pochybností si vydavatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nový odběr předplatného splňující nárok na poskytnutí zvláštního plnění v rámci marketingové akce, či nikoliv.

4. Povinnost vydavatele poskytnout zvláštní plnění v rámci marketingové akce zaniká v případě, kdy předplatitel poruší podmínky stanovené pro jejich poskytnutí v rámci konkrétní marketingové akce.

5. Předplatné uzavřené v rámci marketingové akce nelze ukončit ze strany předplatitele před uplynutím doby, na kterou je zaplaceno, a nelze snížit počet takto uhrazených odebíraných výtisků.

6. Plnění v rámci marketingové akce je vždy odesíláno na adresu předplatitele (plátce předplatného). V případě, kdy odběratelem je odlišná osoba, je nutné s redakcí vykomunikovat, komu bonus/dárek zaslat. Plnění bude odesláno buď jako poštovní zásilka nebo kurýrní službou. Vydavatel zasílá plnění zpravidla do 6ti týdnů od zaplacení předplatného. Mimo ČR je potřeba k e-předplatnému započítat alespoň 80 až 100 Kč za poštovné a poslat na účet NF ATYP nebo připočítat k předplatnému při palcneí přes platební bránu.

7. Pokud se odeslané plnění vrátí z adresy pro doručení zpět vydavateli jako nedoručené, bude poskytnuto pouze na základě žádosti předplatitele, přičemž náklady spojené s opětovným doručením resp. poskytnutím ponese předplatitel i bydlící v ČR. Předplatitel mimo ČR musí poslat na účet NF ATYP znovu platbu na poštovné.

8. V případě, že v rámci konkrétní marketingové akce není již stanovené plnění k dispozici, vyhrazuje si vydavatel právo zaslat předplatiteli náhradní plnění ve srovnatelné hodnotě.

9. Zvláštní plnění k předplatnému není prodávaným zbožím, a proto není vydavatelem fakturováno. Vydavatel při jeho případné reklamaci vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele zvláštního plnění. Předplatitel bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli zvláštního plnění. V této souvislosti předplatitel bere na vědomí, že dodavatel může být zahraničním subjektem, který neposkytuje dvouletou záruku na zboží.

Kontaktní adresa předplatitele

1. Pro účely doručování korespondence/bonusu předplatiteli se kontaktní adresou rozumí jeho adresa uvedená při objednávce předplatného. Pokud předplatitel neoznámí (prostřednictvím uvedených kontaktů) jinou adresu, bude korespondence považována za doručenou, uplynutím třetího dne ode dne jejího odeslání na kontaktní adresu, která byla uvedena při objednávce.

2. Není-li výslovně sjednáno jinak, nemusí být korespondence určená předplatiteli zasílána doporučeně.

B. Všeobecné obchodní podmínky pro registrační poplatek ke konferenci, kurzu, semináři nebo webináři

 1. Po úhradě registračního poplatku na Autistickou konferenci nebo případný webinář, seminář či kurz obdržíte nejpozději do tří dnů e-mailem potvrzení.
 2. Pořadatel, kterým je Nadační fond ATYP, si vyhrazuje právo na omezený počet účastníků u každé akce, kterou pořádá.
 1. Platbu registračního poplatku proveďte bankovním převodem na účet Nadačního fondu ATYP, účet u Raiffeisen Bank 9756596001/5500.
 2. Do poznámky při placení převodem vždy napište, na co je platba určena, pokud nebude vypsaný určený variabilní symbol.
 3. Pokud chcete potvrzení registrace na akci co nejdříve, kontaktujte Nadační fond ATYP na e-mailu: nadace@nfatyp.cz
 4. V případě, že vám nebyla registrace potvrzena do tří dnů od uhrazení částky, zkontrolujte si, prosím, zdali nemáte přeplněnou e-mailovou schránku nebo zpráva nezapadla do spamové pošty. Pokud je vše v pořádku, kontaktujte nás na nadace@nfatyp.cz nebo redakce@atypmagazin.cz, zjistíme, kde se vyskytuje chyba (např. z důvodu nedoručené platby na účet a pod.)
 5. Potřebujete-li vystavit za registrační poplatek fakturu, napište nám na e-mail: nadace@nfatyp.cz. Budeme potřebovat fakturační údaje a fakturu po domluvě vystavíme do 5 pracovních dnů.
 6. Potřebujete-li vystavit za účast na akci certifikát napište nám na e-mail: nadace@nfatyp.cz. Budeme potřebovat jméno a další údaje a po domluvě vystavíme do 14 pracovních dnů.
 7. Pokud se akce nakonec neuskuteční, Nadační fond ATYP Vám na vyžádání zašle registrační poplatek zpět.
 8. V případě, že se nebude moci zúčastnit akce účastník, který již zaplatil registrační poplatek, je nutné to co nejdříve pořadateli napsat. Registrační poplatek Vám vrátíme zpět, pokud bude omluva doručena alespoň 48 hodin před akcí. V případě Autistické konference je nutné zrušit účast minimálně týden dopředu, jinak poplatek zůstává Nadačnímu fondu ATYP jako dar a místo je postoupeno jinému zájemci.
 9. V případě, že se akce nekoná nebo se nemůžete zúčastnit, můžete poplatek věnovat Nadačnímu fondu ATYP jako dar.
 10. Vše záleží na oboustranné vstřícné komunikaci a domluvě.

Čl. 2 Ochrana osobních údajů

Data našich zákazníků jsou shromažďována v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR Evropského parlamenty a Rady EU. Již před tímto nařízením jsme pečovali o ochranu osobních dat v rámci platného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jak mohu požádat o vymazání nebo přesun svých osobních údajů?
Všechny Vaše osobní údaje zpracováváme dle nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. Údaje nejsou poskytnuty třetím stranám kromě těch, které se podílejí na samotném vyřízení objednávky předplatného. Zákazník má právo požádat o vymazání nebo přesun svých osobních údajů. Je možné ho uplatnit za předpokladu, že nejsou osobní údaje již potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány. V případě, že jste aktivními předplatiteli časopisů nebo novin a zažádáte o vymazání údajů, nebylo by poté možné Vám nadále doručovat tisk do Vaší schránky, jelikož by Vaše adresa byla vymazána z databáze. Z tohoto důvodu Vám v případě, že si přejete své údaje vymazat, doporučujeme požádat o vymazání údajů až po ukončení Vašeho aktivního odběru předplatného.

Pokud chcete požádat o vymazání svých údajů, jejich úpravu, napište na e-mail: redakce@atypmagazin.cz. Do předmětu uveďte, čeho se Vaše zpráva týká (například: „Změna údajů na mém účtu“). Veškeré požadavky ohledně Vašich osobních údajů budou zpracovány bezodkladně, nejpozději pak do 30 dnů.

Užití osobních údajů

1. Objednáním předplatného a sdělením osobních údajů vyplněných předplatitelem (dále jen „údaje“) souhlasí předplatitel se zařazením všech jím sdělených údajů do databáze vydavatele jakožto správce, a s jejich užitím za účelem poskytování předplatného dle těchto všeobecných podmínek, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na dobu, kterou předurčuje zvolená forma předplatného (2 druhy měsíčního, půlroční, roční a dvouleté).

2. Předplatitelé rovněž souhlasí s užitím všech jím vyplněných údajů pro nabízení výrobků a služeb vydavatele a/nebo třetích stran včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, pro analytické účely a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., na dobu neurčitou, do odvolání souhlasu buď písemně na korespondenční adresu vydavatele ATYP magazín, Pod Vlastním Krovem 28, 18200 Praha 8 nebo emailem na adresu redakce@atypmagazin.cz nebo nfatyp@nfatyp.cz.

3. Předplatitel rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených vydavatelem jakožto správcem. Předplatitel bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce (vydavatele) odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují ve stanoveném rozsahu smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem ohledně doručování případného bonusu k e-předplatnému a správy předplatného.

2. S textem obchodních podmínek se může každý zájemce o předplatné seznámit na internetových stránkách vydavatele www.atypmagazin.cz a na www.nfatyp.cz.

3. Objednáním předplatného předplatitel souhlasí s obsahem těchto podmínek.

4. V případě změny obchodních podmínek je tato změna zapracována do jejich textu a je publikována jako součást plného textu obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek se nevztahuje na aktuální období předplatného, která byla zahájena před nabytím její účinnosti.

5. Smluvní vztah mezi předplatitelem a vydavatelem se řídí výlučně českými právními předpisy, případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží či kolizních norem se vylučuje. Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi předplatitelem a vydavatelem budou rozhodovány k tomu příslušným soudem v České republice.

6. V případě, že dojde mezi vydavatelem a předplatitelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze  smlouvy o předplatném, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může předplatitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Předplatitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Pokud je předplatitel podnikatelem, neuplatní se ustanovení § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Čl. 4 Kontaktní údaje

Veškeré dotazy, objednávky, reklamace či změny předplatného může předplatitel uskutečnit prostřednictvím níže uvedených kontaktů:
–          mobil: +420 723653129
–          e-mail: predplatne@atypmagazin.cz

Platební brána pro e-předplatné na www.atypmagazin.cz/predplatne-atyp
Účet NF ATYP pro e-předplatné převodem na účet zde na http://nfatyp.cz/podporte-nas/.  Poté nutný email na: predplatne@atypmagazin.cz

Poštovní adresa vydavatele: Nadační fond ATYP, Pod Vlastním Krovem 28, Praha 8 – Libeň, 182 00

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. května 2020.

Čl. 5 Další provozní informace

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Veškeré reklamace a požadavky se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k Vaší spokojenosti. Pokud by i přesto došlo ke vzniku spotřebitelského sporu, který by se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, máte možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu, například prostřednictvím služby České obchodní inspekce.

 

 

Přihlášení