Otevřený dopis ministru zdravotnictví - Nesouhlas se setrváním MUDr. Jaroslava Matýse ve vedoucích pozicích české pedopsychiatrie 3

Otevřený dopis ministru zdravotnictví – Nesouhlas se setrváním MUDr. Jaroslava Matýse ve vedoucích pozicích české pedopsychiatrie

Otevřený dopis ministru zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěchovi

Nesouhlas se setrváním MUDr. Jaroslava Matýse ve vedoucích pozicích české pedopsychiatrie

Vážený pane ministře,

oslovujeme Vás ve věci opakující se stigmatizace osob na spektru autismu, kterou MUDr. Jaroslav Matýs mediálně vytváří svými paušalizujícími a zavádějícími informacemi. V dubnu 2017 byl Váš předchůdce prostřednictvím petice Výzva k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse požádán o nápravu, signatářům se však nedostalo ze strany ministerstva odpovědi. A tak dehonestace lidí s autismem pokračuje dále, viz výroky MUDr. Matýse ze dne 26. září 2019 v rozhovoru na Info.cz a v Blesku: „Oni nerozpoznají, co je dobro a co je zlo.“ „Oni nechápou, co je spravedlnost.“ „Neprožívají smutek ani radost.“ atd. Způsobily psychickou újmu mnoha lidem na spektru autismu a jejich rodičům.

Také tvrzení, že „normální“ člověk veřejně nepřizná svou diagnózu, je v rozporu s destigmatizačním úsilím reformy psychiatrické péče.

Obviňování rodičů, které MUDr. Matýs opakovaně mediálně činí, je pozůstatkem zastaralého pojetí diagnózy PAS. Na tiskové konferenci v Lékařském domě dne 26. 9. 2019 znovu zopakoval, že autismus je cesta k bohatství i výhodám, a s klidem připomněl, že autismus je šlágr/hit, i když právě proti těmto jeho výrokům byla v dubnu 2017 publikována petice. Na tiskové konferenci se vyjadřoval pohrdavě o rodičích, že se často musí snižovat na jejich úroveň.

Slovník MUDr. Matýse přirovnávající neurovývojové postižení mozku s dramatickými následky pro život k „vadné převodovce“ je v pozici lékaře nepřijatelným faux-pas. Snižuje důvěryhodnost dětské psychiatrie v očích jejích klientů. Odkaz na úspěšnost sociopatů ve společnosti je směšováním pojmů. Sociopatie je porucha osobnosti a většina lidí s neurovývojovou diagnózou PAS má vzhledem ke svým hendikepům možnost uplatnění ve společnosti více či méně sníženou. Sociopati jsou mělcí, vypočítaví a manipulativní. Oproti tomu lidé s AS mají hluboké emoce a jejich myšlení je na hony vzdálené od promyšleného antisociálního chování sociopatů. Odborník celostátního formátu by neměl zaměňovat jednu diagnózu za druhou.

Na tiskové konferenci v Lékařském domě dne 26. 9. 2019 uvedl, že v ČR nejde o reformu dětské psychiatrie, ale vůbec o její vybudování od základu. Nabízí se otázka: Co tedy jako dlouholetý předseda oboru dělal? Vyzval novináře, aby mu pomohli v pozitivní kampani o dětské psychiatrii, apeloval na jejich etický kodex, sám však elementární etické zásady psychiatra porušuje viz Vodítko č. 6 Madridské deklarace o etických standardech pro psychiatrickou praxi světové psychiatrické společnosti: „Při jakémkoliv kontaktu se sdělovacími prostředky jsou psychiatři jednoznačně povinni informovat veřejnost o duševně nemocných takovým způsobem, aby byly zachovány důstojnost a sebevědomí těchto osob a aby byly redukovány jejich společenské stigma a diskriminace. Důležitým úkolem psychiatrů je zastávat se osob trpících duševními poruchami.“

Pedopsychiatr Matýs odborně uvažuje a hodnotí lidi na spektru autismu včetně jejich rodičů na základě ve světě již překonaných poznatků z minulého století. Jeho rétorika je nepravdivá, stigmatizující. Poškozuje společenské vnímání autismu, negativně působí na psychický stav už tak společensky často vyloučených dětí, dospívajících a dospělých lidí s PAS. Jeho názory jsou v rozporu s vědeckými závěry studií PAS.

Vážený pane ministře,

není možné vnímat pozitivně dětskou psychiatrii, když jí předsedá odborník, který opakovaně stigmatizuje zejména klienty na autistickém spektru a uráží jejich rodiče. Je nadále pro ministerstvo přijatelné, aby MUDr. Matýs určoval směr transformace dětské psychiatrické péče v České republice? Další setrvání ve vedoucích pozicích odborných společností poškozuje dobré jméno oboru a kolegů, které zastupuje.

Vyzýváme oslovené odpovědné orgány k vyvození adekvátních opatření, které povedou k zásadní nápravě situace v dětské a dorostové psychiatrii a zajistí dětem erudovanou péči.

Otevřený dopis současně adresujeme předsedovi České psychiatrické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Pavlu Mohrovi, Ph.D., prezidentovi České lékařské komory MUDr. Milanu Kubkovi, veřejné ochránkyni práv Mgr. Anně Šabatové, Ph.D., zmocněnkyni vlády pro lidská práva prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., předsedovi Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Mgr. Václavu Krásovi s žádostí o stanovisko a vyvození důsledků v rámci jejich kompetencí.

Děkujeme

Dagmar E. Holá, šéfredaktorka ATYP magazínu a zakladatelka NF ATYP

Ing. Milena Němcová, Platforma Naděje pro Autismus, obhájce lidí se zdravotním postižením

Marta Pečeňová, ředitelka Za sklem o.s., členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

Michal Roškaňuk, ředitel Adventor

Eva Honková, ředitelka z.s. Modrá Beruška

MUDr. Věra Havelková, předsedkyně spolku Medvídek – spolek rodičů a přátel dětí s autismem

Ing. Kateřina Sokolová a Ing. Jan Sokol, Nadační fond AutTalk

Ing. Radka Ondrušková, předseda z.s. Líp a spolu

MUDr. Jana Gandalovičová, členka Odborné skupiny pro komplexní řešení problematiky života osob s PAS  při VVOZP

 

za lidi na spektru autismu

Mgr. Ivana Recmanová, lingvistka, publicistka, členka Poradního orgánu pro monitoring práv zdravotně postižených při Kanceláři veřejného ochránce práv

Bc. Aneta Nováková, studentka psychologie v UK

Veronika Jirasek, studentka Anglistiky-amerikanistiky na FF UK

Mgr. Šimon Hlinovský, procesní specialista v recruitingu, občanský aktivista

Šimon Kytka, herec, student 1. Střední ScioŠkoly

Zdeněk Šmejkal, operátor na zákaznické lince Českých drah

Martina Mašková, absolventka FF MU

Ing. Kateřina Sadecká, strojní inženýrka, studentka,

Kateřina Zoe Gruberová, knihovnice

Robert Wiesner, student oboru obecná informatika na MFF UK

Bc. Miloslav Soukup, analytický chemik

MgA. Lenka Burianová, performerka

Kateřina „Dodo“ Doudová, studentka 1. Střední ScioŠkoly

Jan Spiššák, student SPŠ Hradec Králové

Drahomíra Héžová, ošetřovatelka

Ing. Sylva Šuláková, farmaceutka

za rodiče dětí s PAS

Petra Jungmannová, matka dítěte s PAS

Mgr. Hana Brodníčková, speciální pedagožka, matka dítěte s PAS

Markéta Štěpánková, osobní asistentka, matka dětí s PAS

Klára Kubátová, osobní asistentka pro lidi s handicapem a seniory

Mgr. Eva Hufová, asistent pedagoga, logopedický preventista a raná intervence u autistů, web Porozumimautismu.cz, matka dítěte s PAS

Stáňa Vojtková, matka dítěte s PAS

Marcela Knoblochová, kadeřnice

Alexandra Moravec, matka dvou dětí s PAS

Ing. Magdalena Mansfeld Kašová – matka dítěte s PAS

Mgr. Eva Veselá, matka dítěte s PAS

Mgr. Alexandra Hroncová, zaměstnankyně Filmové a televizní fakulty AMU, matka dítěte s PAS

Bohumila Nečasová, osobní asistentka, účetní a matka dítěte s PAS

Ing. Juraj Spiššák, technik

 

za petent odborníků na práva pacientů a lidí s postižením

Mgr. Jiří Černý, právník a člen Poradního orgánu pro monitoring práv zdravotně postižených při Kanceláři veřejného ochránce práv

Mgr. Lenka Hečková, právnička a spolupracovnice několika NNO zastupujících práva lidí se ZP

 

další podporovatelé

Hana Grygarová, DJ a občanská aktivistka za práva lidí s postižením

Ing. Karel Stodolovský, speciální pedagog

Mgr. Olga Hubíková

Ing. Mgr. Zdenka Michálková, pečující a spolupracovnice s NNO zastupujícími pečující o lidi s postižením

Nicole Fryčová, studentka Právnické fakulty UK

 

 

V Praze dne 30. září 2019

Nadační fond ATYP/ATYP magazín

redakce@atyp.wpdistro.cz

 

__________________________

ODKAZY

PETICE z dubna 2017: Výzva k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse

Česká a slovenská psychiatrie, Vodítko č. 6 Madridské deklarace o etických standardech pro psychiatrickou praxi světové psychiatrické společnosti

Pro zajímavost: Americká psychiatrická společnost ctí pravidlo, že pro jejich členy je NEETICKÉ vyjadřovat se k veřejně působícím či známým lidem 

Na Facebooku vznikla Skupina stránky Vzkazy MUDr. Matýsovi, šéfovi dětské psychiatrie. Můžete přidat i svůj vzkaz.

Na Facebooku ATYP magazínu vznikl Vzdělávací kurz o PAS pro MUDr. Matýse od lidí na spektru autismu.

Otevřený dopis ministru zdravotnictví - Nesouhlas se setrváním MUDr. Jaroslava Matýse ve vedoucích pozicích české pedopsychiatrie 2

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

5 Responses

  1. jo, výhodám… Pane doktore, legálně nemůžeme získat řidičské oprávnění. Legálně brzy nebudeme moci mít ani jakýkoliv zbrojní průkaz. Zmínit na pohovoru, že jste autista Vás automaticky diskvalifikuje, ikdyž lepšího odborníka nenajdou a lidi nejsou obecně ochotní Vám jen trochu vyjít vstříc. Tomu tedy říkám výhody.

  2. Nesouhlasím s odvoláním specislisty p.MuDr. Matýse, neboť má pravdu. Gréta byla navíc použita jako ,nemocný dětský nástroj, což je nepřípustné!

  3. Pane doktore Matýsi, nechcete strávit s naším Joskou jeden víkend, abyste se přesvědčil o svém velkém omylu?

  4. To nechcete, pane Drahoši, věřte mi. Dozvěděl byste se o svém dítěti, že „vychováváte malého fašistu, budoucího masového vraha. To dítě emoce nemá, to jen vy, jako rodič, věříte vlastním bludům.“ A pokud byste s tímhle doktorem, který legitimně stále dehonestuje autisty, náhodou nesouhlasil, tak vás prostě vyřadí ze své kartotéky (díkybohu).
    Tahle obstarožnost prostě uvízla někde v minulém století, a odmítá respektovat novější vědecké poznatky.

  5. Dobrý den, pane doktore, ráda vám půjčím našeho syna s AS na několik týdnů….. Ale předem upozorňuji, že byste s ním nevydržel ani do večera! Stačí větší únava a máte po programu, ať jste plánoval cokoliv….. nejlepší den je u nás čtvrtek a odpolední vyučování….. to i my opravdu trpěliví občas chytáme amok! A vůbec nejlepší je, když vás zasype filosofickými otázkami v 11 večer, protože trpí nespavostí a bojí se usnout…. nemůžu chodit do práce, nemám nárok na žádnou podporu od státu, a tak živoříme se 3 dětmi z jednoho platu…. klidně si to s vámi vyměníme!

Přihlášení