Měsíční předplatné + archiv

200 

Ke čtení získáte vstup k textům na 1 měsíc v ATYP magazínu a zároveň přístup ke všem článkům v placené sekci.

Předplatným podporujete práci lidí na spektru autismu, kteří na textech, grafice, osvětových slajdech pracují. 

Chcete-li naše další projekty finančně podpořit, můžete zaslat svůj příspěvek na účet Nadačního fondu ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500. Dárci si mohou finanční příspěvek zaslaný na bankovní účet NF ATYP odečíst z daňového základu, a to na základě potvrzení o daru. Potvrzení o daru Vám vystavíme. 

Kategorie:

Popis

Ke čtení získáte vstup k textům na 1 měsíc v ATYP magazínu a zároveň přístup ke všem článkům v placené sekci.

Předplatným podporujete práci lidí na spektru autismu, kteří na textech, grafice, osvětových slajdech pracují. 

Chcete-li naše další projekty finančně podpořit, můžete zaslat svůj příspěvek na účet Nadačního fondu ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500. Dárci si mohou finanční příspěvek zaslaný na bankovní účet NF ATYP odečíst z daňového základu, a to na základě potvrzení o daru. Potvrzení o daru Vám vystavíme.