Česko svítí modře ke Světovému dni zvýšení povědomí o autismu 2020

Česko svítí modře ke Světovému dni zvýšení povědomí o autismu 2020

Od roku 2014 pořádá Platforma Naděje pro Autismus celorepublikovou osvětovou kampaň „Česko svítí modře“, kdy bývají v průběhu dubna pořádány různé aktivity vztahující se k tematice autismu. Vzhledem k celosvětové pandemii jsme letošní VII. ročník kampaně omezili pouze na připomenutí 2. dubna – Světového dne zvýšení povědomí o autismu. Byli jsme však osloveni zástupci institucí a organizací, kteří se sami rozhodli i v době nouzového režimu země nasvítit svoje objekty v noci z 2. na 3. dubna modře. Mile nás to překvapilo, velmi si toho vážíme.

Opatření přijatá vládou ČR k omezení šíření pandemie jako například uzavření škol, omezení pohybu na veřejnosti, nošení roušek, omezování provozu sociálních služeb aj. přinášejí do života dětí a dospělých lidí na spektru autismu zásadní a okamžité změny, na které se neměli šanci připravit stejně jako většinová společnost. Avšak pro lidi s autismem jsou neočekávané změny velkým problémem. Opatření pro ně znamenají náhlou změnu režimu dne, izolaci v domácím prostředí, útlum obvyklých činností, sociální izolaci. Někteří nemusí být schopni ze dne na den snést na obličeji roušku, jiné frustruje izolace od vrstevníků, obava z nové nemoci, absence oblíbených aktivit bez vidiny reálného data návratu k běžně zažitému režimu. Tyto a další podněty mohou vést ke vzniku náročného chování.

Jsem proto ráda, že se díky iniciativě občanské společnosti ve spolupráci s Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením podařilo v uplynulých letech dostat základní informace o specifikách autismu a komunikace s lidmi na spektru autismu mezi odbornou i laickou společnost. Komunikační soubor a Průkaz osoby s autismem jsou v této náročné době podporou pro složky záchranného systému, hasiče, pohotovostní službu, dobrovolníky a další, kteří se v nestandardních podmínkách mohou s lidmi s autismem potkat nebo pracovat. Přeji všem lidem s autismem a jejich rodinám, aby přečkali nouzový stav pokud možno ve zdraví a důvěřovali nám, že jejich problémy jsou i našimi a snažíme se je operativně řešit, jak nejlépe umíme“ sdělila zmocněnkyně pro lidská práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc..

Platforma Naděje pro Autismus děkuje všem jednotlivcům a organizacím za pozornost a pochopení, které projevili a nadále projevují lidem na spektru autismu. Velmi si vážíme vstřícnosti a tolerance k případnému nestandardnímu chování. „Může se stát, že v době platnosti opatření souvisejícími s řešením pandemie, se na veřejnosti setkáte s dítětem nebo dospělým člověkem, který nebude reagovat zrovna podle vašeho očekávání nebo obecně platných nařízení. Mějte prosím na paměti, že se může jednat o člověka s autismem, pro kterého není snadné dodržet všechna platná nařízení. Neznamená to, že je chce obejít, že je nechce dodržet, jen vzhledem ke svému stavu toho nemusí být na 100% okamžitě schopen. Není to zlý úmysl nebo schválnost“ uvádí Marta Pečeňová, koordinátorka osvětové kampaně „Česko svítí modře“.

Česko svítí modře“osvětová celorepubliková kampaň Platformy Naděje pro Autismus. Nabízí prostor pořadatelům akcí, se vztahem k WAAD – 2. dubnu – Světovému dni zvýšení povědomí o autismu nebo autismu samotnému realizovaných v uvedeném období, k vzájemnému propojení, seznámení, inspiraci a sdílení. Nabízí veřejnosti přehled palety aktivit rozmanitých pořadatelů na jedné adrese. Probíhá pravidelně od roku 2014. Kampaň „Česko svítí modře“ nás vyzývá k tomu, abychom rozsvítili modrá světla v noci ze dne 2. 4. na 3. 4. ve svých domovech, zaměstnáních, či na významných budovách.

Proč modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s autismem problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Svoje sympatie s lidmi s autismem lze vyjádřit modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí, nasvícením objektu na modro. Kampaně  se pravidelně od začátku projektu účastní ČEZ a obvykle se připojuje řada dalších míst po republice včetně Úřadu vlády, Poslanecké sněmovny, budov ministerstev, divadel, krajských úřadů, kostelů …. 

Informace o kampaních, aktivitách různých subjektů i platformě najdete na FB „Česko svítí modře“.

Poruchy autistického spektra (PAS) – lidově autismus postihují dle nejnovějších epidemiologických průzkumů 2 – 2,5 % populace. 

V naší zemi je to na 200 000 občanů. Autismus však zasahuje do života dalším na 400 000 jejich nejbližších.

Jedná se o celoživotní postižení v oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace. V 70% se jedná o postižení kombinované. Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa.

Komunikační soubor a Průkaz osoby s PAS jsou východiskem pro respektující přístup profesionálů k lidem s některou z forem autismu a jejich blízkým. V průběhu let 2016 – 2019 byla odborná veřejnost a dotčené profese v působnosti rezortů práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví postupně seznamovány s Komunikačním souborem. V roce 2019 jej doplnil Průkaz osoby s PAS, vydaný a distribuovaný ministerstvem zdravotnictví. 

Kontakt pro média:

Marta Pečeňová – koordinátorka kampaně „Česko svítí modře“

nadejeproautismus@seznam.cz

+420 725 113 867

Česko svítí modře ke Světovému dni zvýšení povědomí o autismu 2020 1

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Jedna odpověď

  1. Nesviťte modře, to pochází od Autism speaks, organizace, jež prokazatelně ubližuje autistům. Říkám vám to jako onálepkovaný „vysokofunkční autista“

Přihlášení