1

Gratias Tibi pro chlapce z Těrlicka, autisty a Přemka Mikoláše

Ceny Gratias Tibi, což latinsky znamená „děkuji tobě“, již čtvrtým rokem oceňuje mladé lidi, kterým není svět kolem nás lhostejný a snaží se pomáhat druhým lidem nebo nejrůznějšími projekty zaktivizovat své vrstevníky, naučit je kriticky myslet, bojovat proti šikaně, chtějí interaktivní výuku ve školách…

Mladí lidé navzdory blbé náladě ve společnosti, která je zaměřená pouze materiálně a spotřebně, dokazují, že chtějí žít i jinak. Rozhodně po shlédnutí projektů, které byly zaslány k účasti Gratias Tibi, změníte na mladé lidi názor a nabudete dojmu, že mladí lidé rozhodně nejsou ta „hrozná a líná mládež“. Naopak. Ukazují nám směr, chtějí kriticky myslet, nechtějí podléhat manipulaci a reklamě, chtějí změnit školství, chtějí pomáhat seniorům, handicapovaným, chtějí žít inkluzivně. Ceny Gratias Tibi se snaží podporovat aktivní mladé lidi, kteří berou věci do svých rukou, pořádají charitativní a osvětové akce, pomáhají druhým nebo se starají o životní prostředí. Letos bylo nominováno 117 projektů.

„Stejně jako v předešlých třech ročnících se i letos potvrdilo, že mladá generace se zajímá o svět kolem sebe a přijímá za něj spoluzodpovědnost. Byly nominovány různorodé projekty, pozorujeme ale nárůst těch, kteří se snaží zvýšit kvalitu vzdělávání,“ říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách ze společnosti Člověk v tísni, který cenu uděluje.

Ceny laureátům předali významné osobnosti kulturního a společenského života – režisér Jan Hřebejk, atletka Zuzana Hejnová, herečka Jitka Schneiderová, bývala předsedkyně Akademie věd Helena Illnerová a političtí vězni komunistického režimu Hana Truncová, František Teplý a Jiří Světlík. Ceremoniálem provázela moderátorka Ester Janečková. Do soutěže se dostalo devět finalistů, které vybrala porota. O každém finálovém projektu natočila ČT medailonek, prokliky na vítězné projekty najdete v našem článku.

Chlapci z Těrlicka pomáhají autistům

V kategorii Základních škol bylo nominováno třicet projektů. Vyhráli chlapci z Těrlicka, kteří pomáhají dětem a dospívajícím s autismem. Cenu jim předala atletka Zuzana Hejnová a bývalý politický vězeň František Teplý. Kluci z Těrlicka už dnes díky vedení dětského domova a psychologovi Přemyslu Mikolášovi vědí, jaké to je být pro někoho potřebný, pro někoho něco znamenat. Při rautu se svěřili s tím, že by v dospělosti chtěli být právě jako pan psycholog a když ne jako on, tak chtějí být asistenty pedagoga. Přestože jeden z nich na pódiu při předávání ceny publiku vtipně sdělil, že po dvouhodinové práci s autisty rovnou usne, jak je vyčerpaný.

Oceněný projekt psychologa Přemysla Mikoláše a chlapců z dětského ústavu z Těrlicka, kteří pomáhají dětem a dospívajícím s autismem.

Autisti z havířovského spolku ADAM a chlapci z Těrlicka vlastně zažívají podobnou izolovanost od většinové společnosti. Svými společnými akcemi ji alespoň částečně rozbíjejí. Někteří z nich se s autisty nesetkali poprvé až ve spolku Adam. Roman má bratra s těžkou formou autismu, kdy začal mluvit až kolem 13. roku a vychovává ho babička. Práce s autistickými dětmi pod vedením pana Mikoláše mu pomohla najít cestu i k bratrovi. Líp mu rozumím a umím s ním víc komunikovat,“ vypráví usměvavý Roman. Richard zase měl v třinecké škola autistického kamaráda, kterému už dříve pomáhal s učením. „Byl to velmi emoční večer. Stíraní hranic pomoci bylo oceněním pro kluky z Těrlicka velkým a milým překvapením. Taktéž je to ocenění rodičům autistických děti za důvěru v tyto chlapce svěřit jim své děti,“ řekla při rautu ředitelka spolku Adam – autistické děti a my Majka Gerdová.

V první řadě chlapci z Těrlicka s psychologem Přemyslem Mikolášem.
Chlapci z Těrlicka s Helenou Illnerovou. Vpravo ředitelka dětského domova Eva Němečková. V pozadí psycholog Přemysl Mikoláš.

Ředitelka těrlického domova Eva Němečková zářila radostí stejně jako její svěřenci. „Ústavů, kde vedou děti k tomu, aby pomáhaly, není mnoho. Pomáhá se školkovým dětem, seniorům… V případě dětí s autismem to byla představa odvážná, ale pan psycholog Mikoláš pracuje už dlouho s našimi chlapci, tak jsme do toho s ním šli. Ona zná nejen problematiku autismu, ale i deprivace u dětí, je velmi zdatný psycholog a dobrý člověk. Podle nás je práce našich kluků s autistickými dětmi z hlediska etopedie velmi zajímavá metoda, my ji prezentujeme i na konferencích o institucionální péči a speciální pedagogice,“ svěřila se ATYP magazínu Eva Němečková.

Školy, připravte nás na život ve 21. století

V kategorie Střední školy zaujala porotu kampaň Revoluce na střední, za níž stojí Česká středoškolská unie. Středoškoláci se snaží prosadit své požadavky, které by zvýšily kvalitu českého školství. O jejich realizaci jednají i s ministerstvem školství nebo s Českou školní inspekcí. Středoškoláci v kampani žádají: Připravte nás ve škole na život ve 21. století. Žáci středních škol už nechtějí sloužit jako pasivní prázdné nádoby, do nichž má kantor autoritativně nalít vědomosti. Rádi by ho měli spíše jako průvodce na cestě za poznáním, a to průvodce dobře placeného, kvalitního. Usilují také o nižší počet žáků ve třídě, o individuální přístup podle úrovně vědomostí, o větší pestrost volitelných předmětů.

Surfařův průvodce po internetu aneb Zvol si info

V nejstarší věkové kategorie do 30 let zvítězili studenti Masarykovy univerzity se svou příručkou Surfařův průvodce po internetu, která ukazuje, jak lze pracovat s informacemi a jak rozpoznat dezinformace. Nechtějí nikomu říkat, co si myslet, ale chtějí upozornit na množství nesmyslů, které se na internetu objevuje. Situace je opravdu vážná. Podle průzkumu agentury STEM z roku 2016 věří dezinformacím více než 25 % Čechů. Mladí lidé se navíc stávají oběťmi propagandy častěji, protože se s dezinformacemi střetávají online dříve, než si přirozeně vyvinou schopnost jim čelit. Lidé z iniciativy podnikli svůj vlastní výzkum a ten jim ukázal další alarmující trend – 71 % středoškoláků čerpá zprávy o světovém dění z Facebooku, pro 25 % přitom jejich zdroj není vůbec důležitý. Tým Zvol si info proto odstartoval vzdělávací kampaň za zvýšení mediální gramotnosti u české mládeže. „Chceme mladé lidi naučit samostatně ověřovat informace, rozpoznat, když s nimi někdo manipuluje, a vytvářet své rozličné názory na základě pravdivých informací a faktů. Věříme totiž, že vzdělaná a nezmanipulovatelná mládež je budoucností zdravé demokracie,“ říkají členové týmu.

Zvláštní ceny Gratias Tibi

Letos putovalo Zvláštní uznání Člověka v tísni na Slovensko a to sdružení Lepší Dolný Lopašov, kterou předal ředitel Šimon Pánek. „Parta mladých lidí se rozhodla, že chtějí lepší Dolný Lopašov a letos tak na Slovensko putuje cena Gratias Tibi poprvé a to Jakubu Tomišovi a Tomášovi Zemkovi, řekl na pódium ředitel organizace Člověka v tísni, která letos slaví 25. narozeniny. Pánek vyzdvihl, že jedním, co se v naší společnosti zlepšilo, je právě aktivita mladých lidí navzdory tomu, že jim elity nabízí pragmatismus až cynismus, a to ho k narozeninám těší. Oba ocenění mladí muži za svůj projekt připomněli, že všichni mohou něco dělat a být aktivní a s humorem přidali, že se o nás a o ceně Gratias Tibi dozví všech 983 obyvatel Dolního Lopašova. 

Tento rok přibyly ještě dvě nové ceny. České televize a Nadace O2:

Adoptuj si babičku či dědu

Letos poprvé mohla o svých favoritech rozhodovat i veřejnost. Diváci České televize vybírali laureáta Ceny České televize z devíti finalistů, hlasovali na webu ČT. Zvítězil středoškolský projekt Babičkové, v rámci nějž si studenti gymnázia „adoptují“ své babičky a dědečky z domova důchodců, tráví s nimi vybraný čas, vypráví si s nimi a čtou jim. Za dobu trvání projektu se podařilo vytrhnout řadu seniorů z apatie, navázat s nimi citové vazby a dát jim pocit, že mají proč žít.

Nenech to být

Porota Nadace O2 vybrala do finále pět projektů, které přispívají k bezpečnosti ve veřejném prostoru nebo ve virtuálním světě. O laureátovi Ceny O2 za vstřícnou a bezpečnou komunitu hlasovala veřejnost na webu Nadace O2. Cenu O2 za vstřícnou a bezpečnou komunitu získal projekt Nenech to být. Je to středoškolský projekt a zaměřuje se na boj se šikanou a vylučování ze školního kolektivu pomocí internetového systému a mobilní aplikace. Iniciativa přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Linkou bezpečí, Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a youtuberem Nejfakem. Do projektu se za jediný týden registrovalo prvních 200 škol a do měsíce by jich mělo být 500. Dle dostupných informací se již povedlo zaznamenat desítky hlášení dětí, které se „necítí dobře“. Každé takové nahlášení putuje k vybrané osobě na škole spolu s profesionálně vypracovanou metodikou a návodem k řešení.

Video medailonky najdete na webu GratiasTibi.cz. Prokliky na videa jsou možné přes názvy vítězných projektů v našem článku.

_________________________

text a foto Dagmar Edith Holá

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení