Ivana Recmanová: MUDr. Matýs - psychiatr nebo filozofické zombie?

Ivana Recmanová: MUDr. Matýs – psychiatr nebo filozofické zombie?

V posledních několika dnech se strhlo hromadné rozčilení nad výroky pedopsychiatra MUDr. Jaroslava Matýse, s nímž pořídil server Info.cz rozhovor ohledně švédské aktivistky za záchranu planety Grety Thunberg. Vzhledem k profesi zpovídaného se dalo předvídat, co na Thunberg budou řešit, a skutečně se to potvrdilo – zaměřili se na její autistické projevy.

V rozhovoru zaznělo několik velmi problematických sdělení, která jsem už rozebrala ve svém veřejném facebookovém statusu. Přesto se k nim vrátím.

1. Nezralé dítě s autistickými problémy bez sebemenšího sociálního cítění.”
2.
“Víte, já mám z té své tisícovky pacientů celkem 450 autistů. Troufám si říct, že s nimi mám opravdu dlouholetou zkušenost. Oni nerozpoznají, co je dobro a co je zlo. Oni nechápou, co je spravedlnost. /…/ Jako když se jí zeptáte, jestli je šťastná. Lidé jako ona neumí na takovou snadnou otázku nic říct, tam jejich odkoukaný mechanismus nesahá.”
3.
“Pokud vím, ona se veřejně přiznala, že má obsedantně kompulzivní poruchu, Aspergera a ADHD. To ale normální člověk neudělá. Udělá to jen člověk, jemuž je úplně jedno, jaký to má sociální dopad. A udělá to právě proto, že jej někdo instruoval, aby to právě takto řekl.”

V první řadě: Toto posuzování je za hranicí lékařské etiky. Není možné hodnotit člověka, tím spíše na dálku, bez jeho svolení. Doktor Matýs zde ale zhodnotil nejen Gretu Thunberg, ale i stovky svých pacientů. O tom, jaké jsou jeho lékařské kvality, se lze dočíst na webu ZnámýLékař.cz, kde i mezi těmi, kteří si ho pochvalují, se najdou ti, kteří přiznávají, že na ně tento psychiatr křičel nebo že před nimi slovně ponižoval jejich rodiče, ačkoliv na vině rodič nebyl.

Greta má větší sociální cítění než MUDr. Matýs

Jak už jiný diskutující poznamenal, Greta Thunberg má ve skutečnosti mnohem větší sociální cítění než tento lékař. S tím souhlasím. Greta Thunberg pochází ze Švédska, země prvního světa, která bude klimatickými změnami zasažena nejméně ve srovnání se zeměmi, které se nacházejí v tropických nebo subtropických oblastech. Její starost o záchranu planety, a to nejen míst, kde žijí lidé, ukazuje naopak obrovskou empatii i obrovské sociální cítění. Samozřejmě, je možné, že jí to třeba někdo vnukl – ale kdo by to byl? Země prvního světa často hazardují s přírodními zdroji a její rodiče měli zpočátku problém přijmout životní styl své dcery – koneckonců, její matka je operní pěvkyně a kvůli záchraně planety musela přestat létat letadlem, což mělo za důsledek méně představení v zahraničí.

Myšlenka, že ostatně lidé – a to nejen autisté, ale i alisté – mohou mít emoce pouze naučené, už existuje. Jedná se o problém filozofických zombie, který postupně rozpracovali filozofové Saul Kripke a David Chalmers. Filozofická zombie je od člověka vzhledově i jinak nerozeznatelná, liší se ale v tom, že jí chybí vlastní vědomí. Proto reaguje na podněty strojově. Jak ale poznáme, co je strojové jednání a co vychází z jedincova vlastního vědomí? Nijak, vědomí číst neumíme. Takže si stejně tak dobře můžeme myslet, že zombie je i MUDr. Matýs.

Ivana Recmanová 4
Česká republika má stále deficit v oblasti práv lidí s postižením, ať už se jedná o zaměstnanost, vzdělávání, zdravotní péči či jiné věci. Mgr. Ivana Recmanová (členka poradního týmu ombudsmanky)

V ČR stigmatizuje i šéf pedopsychiatrie

Ale zpátky ke Gretě Thunberg. Podle doktora Matýse je nenormální, že se veřejně vyautovala se svými postiženími. Že je to nenormální, ve smyslu statistické odchylky, je nejspíš pravda – nemám po ruce data ze Švédska, ale měla-li bych to soudit z českého pohledu, kde jsou duševní onemocnění i postižení stále stigmatizována, je jakýkoliv vyautovaný neurodivergentní člověk výjimkou. Že se možná nezamýšlela nad dopady svého vyautování, je možná také pravda – někteří autisté (včetně mě) příliš neřeší, co si o nich okolí pomyslí, a proto dělají věci, které jsou považovány za nenormální. Pak je ale otázkou, proč si doktor Matýs myslí, že ji k tomu někdo navedl, když je to právě naopak jeden ze symptomů autismu.

Alisté veřejně autují

Někteří lidé jsou přesvědčeni, že takové věci se daly očekávat a není na nich nic odsouzeníhodného, protože je Greta Thunberg veřejně známou osobou. Proti tomu lze ale vznést dva argumenty, z nichž jeden jsem uvedla už předtím:

  1. v rozhovoru pro Info.cz nehodnotí MUDr. Matýs jen Gretu Thunberg, nýbrž i další autisty, troufám si říct, že i ty, kteří nejsou veřejně známými osobnostmi (dokážete dát dohromady 450 autistických dětských celebrit z ČR?),
  2. v české společnosti nedáváme autistům často ani možnost žít v nějakém soukromí. Sloupky Martina Selnera nebo dokumentární seriál Děti úplňku Petra Třešňáka jsou postavené na zobrazování autistů z pohledu alistů, aniž by si tvůrci obsahu předem vyžádali jejich souhlas (nebo to alespoň nikde neuvádějí, což by ovšem měli, protože jinak to budí oprávněné podezření). Je nesmysl odsuzovat Gretu Thunberg za to, že se veřejně vyautovala, když veřejně autují cizí lidé hromady jiných autistů (ačkoliv Martin Selner neuvádí ve svých sloupcích žádná jména, pořád se jedná o vynášení citlivých informací na veřejnost).

Je vidět, že v osvětě ohledně autismu nás ještě čeká dlouhá cesta – nejjednodušší by bylo, kdyby server Info.cz rozhovor stáhl a doktor Matýs přestal vykonávat psychiatrickou praxi, ale to se asi nepovede. Rozhodně je na pováženou, že má dvojí předsednictví. MUDr. Matýs jako předseda Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP a také předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z.s. by měl být tahounem destigmatizace. Jestliže bere někoho, kdo veřejně promluví o své diagnóze jako nenormálního, pak tedy jde proti reformě psychiatrie a osvětě lidí se zdravotním postižením. ČR podepsala Úmluvu OSN, že bude práva těchto lidí dodržovat. MUDr. Matýs selhává opakovaně lidsky i profesně.

__________

text Ivana Recmanová (Rozhovor s I. Recmanovou jsme publikovali v únoru 2019 Autisté by neměli být v dokumentech jen objekty.) / kresba Anna Z.

(Vzhledem k velké stigmatizaci lidí na autistickém spektru, neuvádíme příjmení u těch, kteří si přejí zůstat v anonymitě.)

VIZITKA

Mgr. Ivana Recmanová, 26 let. Lingvistka, publicistka, členka poradního týmu ombudsmanky. Ve volném čase se aktivně věnuje hudbě, poezii, tanci, kaligrafii a četbě.

Pokud se Vám ATYP magazín líbí, prosíme, přispějte na honorář pro autory a korektorku. Svůj finanční příspěvek můžete zaslat na účet Nadačního fondu ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500. Děkujeme.

Manželé Chuecos: Autisté pomáhají nám, ne my jim 9

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení