Energetici se připojili k podpoře lidí s autismem 1

Ke kampani Česko svítí modře se připojil ČEZ, Svaz měst a obcí, státní budovy, neziskovky a také jednotlivci

Skupina ČEZ spolu s Nadací ČEZ se již posedmé připojily k celorepublikové kampani Česko svítí modře s cílem více porozumět světu lidí s autismem. Od večera 2. dubna do rána 3. dubna ozářilo modré světlo elektrárny a administrativní budovy ČEZ po celé republice. Osvětovou kampaň od roku 2014 iniciuje platforma Naděje pro autismus. Ve světě se slaví pod názvem Light It Up Blue. Každým rokem se do kampaně zapojují další podniky, organizace, veřejné instituce i jednotlivci.

Světový den zvýšení povědomí o autismu připadá právě na 2. dubna. V prosinci 2007 se členové OSN jednomyslně shodli na tom, že 2. duben vyhlásí Světovým dnem zvýšení povědomí o autismu (WAAD). Jeho nejdůležitějším poselstvím je zvýšit informovanost veřejnosti o poruchách autistického spektra, podpořit vzájemné porozumění a bořit předsudky. V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně Light It Up Blue, u nás s názvem Česko svítí modře, kterou již posedmé iniciuje platforma Naděje pro autismus.

Energetici se připojili k podpoře lidí s autismem 2
Vodní elektrárna Hučák,  foto Kamil Klembera.

Aktuální neočekávané změny v souvislosti s opatřeními kvůli COVID-19 jsou právě pro mnohé rodiny dětí s PAS a samotné dospělé na spektru autismu velkým problémem. Jen v České republice se autismus týká okolo 250 tisíců lidí. U těžší formy autismu takový člověk žije ve vlastním světě a nerozumí dobře svému okolí. Podle odborníků je jeho situace horší ve chvíli, kdy se změní běžné návyky nebo zavedená pravidla. Podle Marty Pečeňové, předsedkyně Odborné skupiny VVOZP pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS, v aktuální situaci neočekávaných změn vycházejících z opatření vlády ČR k omezení šíření pandemie jsou právě osoby s PAS vystaveny velkým problémům. Izolace v domácím prostředí, změny režimu dne, obavy z nemoci, absence obvyklých aktivit či nošení roušky. Tyto a další podněty mohou vést ke vzniku náročného chování. „Může se stát, že se na veřejnosti setkáte s člověkem, který nebude reagovat zrovna podle vašeho očekávání nebo obecně platných nařízení. Může se jednat o člověka s autismem, pro kterého není snadné dodržet všechna platná nařízení. Není to zlý úmysl nebo schválnost,“ uvedla Marta Pečeňová, koordinátorka osvětové kampaně „Česko svítí modře“.

Každým rokem se do kampaně zapojují firmy, neziskové organizace a veřejné instituce, které modře nasvítí své budovy, i jednotlivci, kteří se oblečou do modrého, což je letos trochu komplikovanější. Ale ne všude. Autis Centrum šlo slavit před nasvícený zámeček Vysoký Hrádek.

Energetici se připojili k podpoře lidí s autismem
Lidé z organizace Autis Centrum se sami rozhodli oslavit modrý den před zámečkem Vysoký Hrádek, foto Autis Centrum.

Nasvícením našich objektů po celé České republice chceme již tradičně poukázat na důležitost komunikace o autismu a bourání bariér a mýtů, které autismus provázejí. Je nám ctí zároveň letos podpořit první Autistickou konferenci v Česku, na jejíž přípravě se aktivně podílejí sami lidé s poruchou autistického spektra a mnozí z nich na ní budou i přednášet,“ říká Michaela Chaloupková, leader udržitelného rozvoje a členka představenstva Skupiny ČEZ. První Autistickou konferenci, kterou pořádá Nadační fond ATYP spolu s ATYP magazínem, bylo nutné z důvodu současné situace kvůli COVID-19 přesunout z 20. dubna na podzim 2020. (Datum bude upřesněno.)

Energetici se připojili k podpoře lidí s autismem 3
Obvodový pás střechy kotelny Elektrárny Tušimice.

Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže. Modrou barvu zvolila před lety organizace Autism Speaks, se kterou ale mnoho lidí na spektru autismu nesouhlasí. Reprezentuje pro ně organizaci, která se zabývá autismem stylem „o nich bez nich“. Modrá barva je pro světovou veřejnost symbolem autismu. Je nyní na nás, abychom lidi s autismem přesvědčili, že u nás podpora pouhým „svícením“ nekončí. Je celospolečenskou výzvou, abychom respektovali poznatky, zkušenosti a vnímání lidí na spektru autismu, aby již nebylo rozhodováno bez jejich účasti. Je třeba deklarovat a prakticky naplňovat jejich účast v rámci individuálních možností a schopností na rozhodování, účast v rámci konzultací a supervizí záležitostí, které se jejich životů dotýkají.

Všem v této zemi se prakticky ze dne na den změnil život preventivními opatřeními k ochraně zdraví. O to více si ceníme toho, že i v této vypjaté době řada institucí, organizací, poskytovatelů služeb a jednotlivců spontánně přikročila k připomenutí Světového dne zvýšení povědomí o autismu. Modře nasvícené budovy sice život lidem s autismem bezprostředně nezmění, jsou však výrazným signálem solidarity a respektu k těm, kteří  jsou na spektru autismu a jejich blízkým. A za to jim patří poděkování,“ uvedla zakládající členka platformy Naděje pro Autismus Milena Němcová.

Energetici se připojili k podpoře lidí s autismem 4
Sídlo společnosti ČEZ Distribuce v Děčíně.

Poruchy autistického spektra postihují každé 38. narozené dítě. S některou z forem autismu žije v České republice minimálně 250 tisíc občanů. Aktuální celosvětové statistiky mluví ale už o 2,7 % populace, to jsou tři lidé ze sta. Podrobněji o tom psal ATYP magazín v článku: „Neviditelní autisté – statistiky uvádí jen 300 Pražáků s autismem„.

Fotostory: Energetici se připojili k podpoře lidí s autismem
Modrým světlem ozářený vstup do Jaderné elektrárny Dukovany.

Skupina ČEZ a Nadace ČEZ podporuje lidi s autismem dlouhodobě v rámci svých charitativních projektů. Energetici v kampani vyjádřili podporu lidem s autismem a organizacím, které o ně pečují. Letos zasvítilo do tmy modře osm jejich budov. Domodra se zabarvily tyto administrativní budovy a elektrárny ČEZ:

  • Vstup do Jaderné elektrárny Dukovany
  • Zámeček u informačního centra Jaderné elektrárny Temelín
  • Sídlo společnosti ČEZ Distribuce v Děčíně
  • Historický objekt Malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové
  • Elektrárna Tušimice
  • Elektrárna Ledvice včetně rozhledny
  • Zákaznické centrum v Plzni
  • Administrativní budova Dům energetiky v Ostravě
Energetici se připojili k podpoře lidí s autismem 6
Ostravský Dům energetiky zmodral na podporu lidí s autismem.

Na poruchy autistického spektra (PAS) – obecněji AUTISMUS –  je stále nahlíženo jako na nové, svým způsobem vzácné onemocnění několika málo obyvatel této země. Opak je však pravdou, počty nově diagnostikovaných případů stále narůstají a s nimi také iniciativy jednotlivců, odborníků a uskupení napříč republikou. Platforma vznikla proto, aby propojila všechny, komu není život a osud lidí s autismem lhostejný. Cílem propojení sil je plně habilitovat PAS jako diagnózu, kterou je potřeba brát se stejným respektem jako postižení, která jsou lidem známa staletí,“ zdůrazňuje Milena Němcová z platformy Naděje pro autismus

Energetici se připojili k podpoře lidí s autismem 5
Úplnou novinkou je úspěšný pokus nasvícení Nového zdroje Elektrárny Ledvice. Zatímco vloni, kdy se elektrárna přidala k „modré“ poprvé, byla nasvícena jen prosklená vyhlídka na nejvyšší rozhledně v ČR, letos zde již šikovní energetici vyzkoumali, jak nasvítit čelní plášť kotelny. Modře nasvícená stěna kotelny a pára chladící věže Nového zdroje Elektrárny Ledvice.

„Lidé s autismem a jejich blízcí se snaží být v rámci svých možností a schopností platnou součástí společnosti i v tomto pro všechny těžkém období. Opatření přijatá vládou ČR  jako například uzavření škol, omezení pohybu na veřejnosti, nošení roušek, omezování provozu sociálních služeb aj. přinášejí do jejich životů zásadní a okamžité změny, na které se však z důvodu svého stavu nejsou vždy schopni hned stoprocentně adaptovat. Světový den zvýšení povědomí o autismu se tak  v tomto kontextu stal příležitostí upozornit veřejnost na skutečnost, že v  jejich blízkém okolí může být rodina s dítětem či dospělý člověk na spektru autismu, kteří se potýkají s nemalými problémy, uvítali by pomoc s nákupem, společnost dobrovolníka apod. Oceňujeme proto také aktivní zapojení Svazu měst a obcí České republiky. Věřím, že se dobrovolnická pomoc nyní více dostane také k rodinám s dětmi či dospělými lidmi na spektru autismu,“ dodává koordinátorka kampaně Česko svítí modře Marta Pečeňová.

Fotostory: Energetici se připojili k podpoře lidí s autismem 1
V západních Čechách se domodra zabarvilo Zákaznické centrum ČEZ v Guldenerově ulici v Plzni.

V ČR se letos modrým nasvícením přidali i jiní. Například mateřská školka Lentilka, obuv Kotasovi v Lanškrouně, Petřín, Úřad vlády, různá ministerstva a další.

Připravujeme prezentaci.

Text Dagmar Edith Holá / úvodní a první snímek v textu foto Kamil Klembera, snímky před zámečkem Vysoký Hrádek Autis centrum a ostatní fotografie poskytla Skupina ČEZ. 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení