Pilotní Klíče k sebeobhájství ukázaly, že mladí lidé na spektru mají co říci

Téměř dvouletý projekt Klíče k sebeobhájství (dále jen Projekt) byl pilotní, kde se účastnilo a spolupracovalo naráz mnoho lidí s autismem. Vzniklo nové know how, jak s těmito lidmi spolupracovat, komunikovat, v čem potřebují podporu a v čem naopak ne. „Tento Projekt je jedinečný svojím zameraním, ešte asi nikomu sa v našich končinách nepodarilo dať dohromady 24 autistov do jedného  kurzu, do jednej skupiny,” říká manažerka projektu za Slovenskou republiku, psycholožka Viera Hincová. Zpráva od externí evaluátorky PhDr. Soni Holíkové potvrdila, že projekt Nadačního fondu ATYP a partnerské organizace A Centrum  Klíče k sebeobhájství, podpořený programem Erasmus+, byl “vysoko relevantný vzhľadom na situáciu a potreby mládeže z rizikových skupín. Nadväzuje na dlhoročné skúsenosti oboch organizácií s poskytovaním neformálneho vzdelávania pre autistov. Medzi zainteresovanými osobami panuje jednoznačná zhoda na zmysluplnosti a užitočnosti projektu v takej podobe, ako bol implementovaný. Relevantnosť pilotných aktivít bola deklarovaná aj vysokým záujmom o kurz pre ľudí nad 30 rokov, a teda dosiahnuté a prekročené cieľové hodnoty indikátorov výstupov. Ciele uvedené v projekte sa podarilo dosiahnuť vo veľkej miere. Komunikácia jednotlivých tímov bola na vysokej úrovni – cez vytvorenú messengerovú skupinu, ako aj online mítingy boli riešené podľa potreby projektu a rýchlo. Oceňujem flexibilitu tímu v čase a promptnosť v prispôsobení sa novým potrebám, resp. podmienkám účastníkov. Prakticky hneď na začiatku kurzu do projektu zasiahla vojna na Ukrajine. Niektorí z organizátorov sa angažovali aj v pomoci. Aj kvôli tomu nakoniec odložili marcové vzdelávanie, pretože to bolo nemysliteľné v tej situácii zrealizovať. Snažili sa byť v kontakte s účastníkmi: „Bolo to veľmi náročné obdobie, takže s odstupom času by som si želala, aby sme sa im vedeli viac v tom čase venovať, ale robili sme, čo sme mohli vzhľadom na naše kapacity.“ Samotní organizátori počas projektu zvládli prepojiť tento projekt aj s inými, neplánovanými i plánovanými aktivitami – vzdelávacími, osvetovými – a vytvoriť tak nadstavbu pre projekt a jeho prípadné pokračovanie pre ďalšie skupiny,” píše se v evaluační zprávě.

Přinášíme autentické postřehy z práce s více než 20 lidmi na spektru ve stejný čas v on-line prostoru po 8 víkendů během roku 2022

 • Obrovská rozmanitost, i když mají tito lidé stejnou diagnózu. Rozmanitost překvapila i samotné lidi s autismem, nečekali, že budou natolik rozdílní.
 • Křehkost jejich psychiky.
 • Unavitelnost a přetížitelnost i za veliké podpory od týmu, koučů i kolegů účastníků.
 • Velmi častá úzkostlivost u lidí na spektru autismu, že nedodají 100% výkon a 100% výsledek.
 • Potřebují podporu v komunikaci při práci i v malých skupinách.
 • Dlouhý čas na získání důvěry z jejich strany.
 • Strach až úzkost ze skupinové práce zapříčiněná špatnými zkušenostmi ze škol.
 • Úleva, že si mohu říci o podporu a není to bráno jako selhání, kterou díky našemu projektu mnozí zažili poprvé. 
“Pro náš realizační tým bylo velmi těžké naslouchat účastníkům kurzu ve sdílení o školách. Někteří vzpomínali na šikanu a jiní ji prožívají právě nyní. Nejsou šikanováni dětmi, ale dospělými. Učiteli. To bylo pro mě velmi emočně náročné, protože jsem zvyklá za své dítě na spektru bojovat a ve škole to bylo neustále, a teď na kurzu bylo několik mladých lidí, kteří popisovali, co jim učitelé dělají a že nepomáhá ani pomoc od pedagogických center, ani od rodičů,” popisuje Dagmar Holá situaci žáků a studentů na spektru ve školách, kterou účastníci kurzu sdíleli při přednáškách psychologů a odborníků na lidská práva. V rozhovoru s Patrikem pro Sborník sebeobhájců, který byl posledním výstupem Projektu, se ho kolega účastník kurzu ptá, co se mu nejvíce na vzdělávacím kurzu líbilo a zda byl jiný než vzdělávání ve škole. „Bolo ich viac, ktoré sa mi páčili alebo ma niečím zaujali. Tak narýchlo spomeniem napr. prednášku Dávida Šimka o kybernetickej bezpečnosti a kyberšikane, pretože je to teraz veľmi aktuálne a sám som s tým mal osobnú skúsenosť. Páčila sa mi aj prednáška Janky Pastelkovej o prevencii preťaženia – KPZ. Tiež prednáška pani Michaely Ujházyovej o formách diskriminácie, potom prednáška Vierky Hincovej o právach ľudí so zdravotným postihnutím a o ableizme. Zaujalo ma aj  tvorenie psychotestov s pani psychologičkou Nemesh, prednáška s Vlaďkou Prokajovou k sebeobhajobe a sociálnych službách alebo s  pánom psychológom Ondrejom Fafejtom o vnútorných sabotéroch… Ako hovorím, tých zaujímavých prednášok bolo určite viac… Prednášky boli iné, oveľa lepšie než v škole.“  Přikládáme některá hodnocení účastníků:  “Pokud mám na něčem trvat, potřebuji si být jistá, že stojím na správné straně. Abych věděla, že stojím na správné straně, potřebuji informace. Kurz je kompletním balíčkem pro každého, kdo se chce umět postavit sám za sebe,” Anežka G. (23 let) “Výstupem z kurzu je tzv. Youthpass, v němž je utříděno, v čem se člověk rozvíjel. Mnoho z nás autistů má pocit, že i když jsme prošli nějakou zkušeností, která vůbec nebyla krátkodobá, tak to vlastně nic nebylo, protože jsme nedostali konkrétní výstup. Ale člověk se tam něco naučil, tak proč to nezúročit?” Viktorie H.(24 let) “Po kurzu líp dokážu vysvětlit druhému, když mě něco trápí nebo nějaké situaci nerozumím. Také jsem se díky němu odvážil k sebeobhajobě a osvětě na škole, kde mám zájem studovat.” Tomáš B. (17 let) “Chtěl bych využít poznatků z kurzu sebeobhajoby při hledání uplatnění na otevřeném trhu práce. Chci efektivněji komunikovat své potřeby a domáhat se tak svých práv. Mám pocit, že v tom mi kurz už pomohl, že to umím a dovolím si inspirovat se od lidí, kteří se dlouhodobě zabývají sebeobhajobou.” Peter F. (29 let) Závěrečné prezentace připravovali mladí účastníci kurzu v malých skupinách. Byla to pro ně nová zkušenost. Prezentace byly natolik kvalitní, že někteří s nimi vystoupili i na Prvej slovenskej autistickej konferencii. Některé jsme přepsali a uveřejnili v tištěném sborníku sebeobhájců ATYP Speciál. S prezentací na téma Mýty o autismu vystoupil jeden z jejích spoluautorů Matěj K. na Živé knihovně k inkluzi v Domě zahraniční spolupráce a setkáte se s ním také na 4. Autistické konferenci. Chceme přepsat do budoucna i zbylé prezentace a uveřejnit je v textové podobě i na Youtube kanálu ATYP magazínu. Také máme plány je do budoucna přeložit do angličtiny, pokud na tuto práci seženeme dobrovolníky nebo finance, abychom ji mohli zaplatit.  „Vybírala jsem české lektory, se kterými jsem měla osobní zkušenost z nějakého workshopu. Pokud mě takový člověk při mluvení ničím nezranil, pak to byl náš člověk. Jsem takový lakmusový papírek. Autismus a ještě PTSD jsou velmi citlivé na to, co může zranit. Myslím si, že podobně Viera Hincová vybírala slovenské přednášející, o kterých ví, že nestigmatizují a nezraňují. V týmu jsme vytvořili návod, jak s námi autisty komunikovat. Každý lektor ho dostal dopředu a byla mu poslána i očekávání od kurzistů a pravidla, která jsme si společně stanovili na kurzu. Návod, který jsme v týmu vytvořili, lektoři velmi ocenili. Vzniklo tak naše know how pro komunikaci s lidmi na spektru, kteří často mají PTSD, emoční hypersenzitivitu atd.,“ přibližuje výběr lektorů manažerka projektu Dagmar Holá.  Vzdělávací kurz lektoroval 18 odborníků na různé vědomosti a témata. ”Počas kurzu aj celého projektu sa toho udialo oveľa viac, než portujeme vo výstupoch a správe z projektu. Dal sa dohromady výnimočný tím jedinečných ľudí, ktorí fugnovali v úlohe manažeriek, koučiek, peer podpory aj evaluácie. Prežívali sme týždne pod tlakom, ale každé nové stretnutie sme prežívali s radosťou a s ohromením, čo všetko je možné dať dohromady, keď ľudia na spektre chcú a keď sa cítia dobre. Chvíľami sme v našej snahe o dokonalosť mali pocit, že treba všetko kontrolovať, všetko riešiť – a potom prichádzala úľava pri reflexii toho, čo sme vlastne rozbehli a dokázali spolu urobiť. Pevne verím, že aj mladí ľudia, ktorí sa do projektu zapojili a vydržali v ňom celé mesiace napriek vlastným ťažkostiam aj vonkajším prekážkam, si zažili niečo, čo im zostane v ich živote ako dobrá spomienka a možno aj štart do dimenzií, nad ktorými bežne nepremýšľali. Už vedia, že nie sú sami, že majú spolubojovníkov, ktorí čelia podobným problémom, a hľadajú spôsoby, ako ich zvládnuť. A som veľmi rada, že naša spolupráca pokračuje a spoločná skúsenosť a zážitky nám robia dobrú štartovaciu plochu pre rozvíjanie nových nápadov a sebaobhajcovských aktivít,” zavzpomínala na právě ukončený projekt Viera Hincová.

Sebeobhájcovská cesta pokračuje

„Z rozhovorů s mnohými absolventy kurzu Klíče k sebeobhajobě do sborníku sebeobhájců vím, že někteří plánují aktivity pro autisty a jiní už je dokonce dělají. A vždy byl k tomu nějaký podnět v aktivitách, kterými v ATYPu za poslední 4 roky prošli. Někteří se zapojili do aktivit právě díky určitému nabytému sebevědomí a novým znalostem z Kurzu. Přece jen ty „klíče“, které jsme jim předávali při vzdělávacích víkendech, měly smysl. Mám radost, že vzdělávám lidi, kteří už jdou svou cestou a mnozí mě převyšují. Někteří se přidali i přednáškami na on-line dvoudenní Prvej slovenskej autistickej konferencii v březnu 2023 (názvem se inspirovali našimi Autistickými konferencemi, pořádala ji partnerská organizace Klíčů k sebeobhájství – slovenská organizace A Centrum). V září, na naší již 4. Autistické konferenci, se s některými setkáme naživo,“ sděluje hlavní manažerka mezinárodního projektu Klíče k sebeobhájství Dagmar Edith Holá.

 Uvádíme některé dopady a výsledky, na které měl vliv projekt Klíče k sebeobhájství

 • účast na 3. Autistické konferenci i s přítomností několika účastníků Klíčů k sebeobhajobě 
 • Prvá slovenská online autistická konferencia. Byla dvoudenní v březnu 2023. Přednášeli 3 absolventi kurzu Klíče k sebeobhajobě a manažerka projektu Dagmar Holá představila výsledky a sebeobhájcovské aktivity ATYP magazínu a Nadačního fondu ATYP. 
 • Sborník sebeobhájců – ke stažení na platformě Erasmus+ a také v PDF na webu Nadačního fondu ATYP. Tisk rozšířené verze (má o 34 stran více) byl hrazen z dalších grantů, a to Nadace ČEZ a Ministerstva zdravotnictví. 
 • Živé knihovny
 • 4. Autistická konference – více nových přednášejících
 • závěrečné prezentace (plánujeme dle finančních možností přepsat a přeložit do angličtiny nebo dát titulky do videí)
 • nový přednášející na Živé knihovně pro zaměstnance Domu zahraniční spolupráce 
Za partnerskou organizaci měl velký vliv výstup projektu informační portál Beznávodu.sk. „Prostřednictvím portálu jsme vytvořili dlouhodobou platformu, kde mohou lidé na spektru autismu nadále sdílet své zkušenosti a realizovat osvětu stejně jako v on-line ATYP magazínu v ČR, kterým jsme se inspirovali. Naše práce na portálu a vytvoření skupiny sebeobhájců díky projektu Klíče k sebeobhájství měly význam i pro podporu zaměstnatelnosti mladých lidí na spektru autismu. V rámci spolupráce se slovenským portálem a firmou Profesia.sk jsme nabídli mladým lidem na spektru autismu zapojení se do programu ASSET, kde získávají dovednosti pro pracovní trh a prostřednictvím Profesia Labu také pracovní kouče a stáže ve slovenských firmách s možností zaměstnání se na otevřeném trhu práce. Neurodiverzita je aktuálním tématem v oblasti korporátní podpory diverzity a zviditelnění této cílové skupiny prostřednictvím portálu Bez návodu na Slovensku mělo významný dopad na možnosti jejího širšího sociálního začlenění, přičemž V. Hincová zde zároveň působí jako expertka pro oblast autismu a přizpůsobení podmínek na pracovišti pro tuto cílovou skupinu. Aktuálně jsme také podali projektovou žádost do programu Stronger Roots realizovaného Nadací otevřené společnosti – OSF, který v případě úspěchu pomůže nastavit další dlouhodobé aktivity zaměřené na získávání komunity podporovatelů právě pro portál Bez návodu a téma sebeobhájství na Slovensku, a tak přispěje k udržitelnosti výsledků projektu podporovaného z Erasmus+,“ vysvětluje za slovenskou stranu Projektu Viera Hincová.  „Při závěrečných skupinových sebeobhájcovských prezentacích jsem měla radost, že to účastníci kurzu dokázali, i když vůbec zpočátku nechtěli jít do skupinové práce. Jejich prezentace byly výborné a ze všech jsem se dozvěděla, co jsem ještě o autismu nevěděla, i když v této oblasti jsem zainteresovaná pracovně 7 let. Když jsme pak připravovali rozhovory s absolventy Kurzu do sborníku, potěšilo mě, že mnoho z nich jde v sebeobhajobě dál, že se aktivně začali přidávat do různých aktivit a mnohým se lépe daří vyjadřovat své potřeby v osobním životě, “ uzavírá svými slovy osmnáctiměsíční projekt manažerka Dagmar E. Holá. Průběžně ještě přineseme texty se zkušenostmi kouček projektu a peer konzultantky a koordinátorky Projektu. Určitě také další zkušenosti nových sebeobhájců, kteří absolvovali kurz Klíče k sebeobhajobě. Někteří z nich už připravují další texty, jiní se etablují ve svých komunitách a my jen tiše sledujeme, komu „klíče“ otevřely nebo alespoň pootevřely nové dveře. ______________ Text týmu projektu Klíče k sebeoháství, který byl realizován za finanční podpory v programu Erasmus+ Klíčová akce 2, Partnerství pro spolupráci v oblasti Mládeže, A Keys to Sef-Advocacy (Key2SA, Klíče pro sebeobhájství). Děkujeme programu Erasmus+ za možnost realizovat tento pilotní projekt Klíče k sebeobhájství.          
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení