Malý ukrajinský Picasso osobně na Světě knihy v Praze 

Praha, 19. 5. 2024, Nadační fond ATYP a Za sklem o. s.

Tisková zpráva: Malý ukrajinský Picasso osobně na Světě knihy v Praze

Ve čtvrtek 23. května proběhne na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2024 křest dvojjazyčného vydání knihy Makse Brovčenka Planeta «A»,  vernisáž výstavy jeho obrazů a beseda nejen o námětu knihy za osobní účasti autora.

Maksův příjezd ze Záporoží v doprovodu maminky byl potvrzen doslova na poslední chvíli. Maks Brovčenko je 12letý ukrajinský chlapec s autismem, kterému se pro jeho výtvarné nadání přezdívá „ukrajinský Picasso“. Napsal a ilustroval knihu Planeta «A» o osudu vysoce citlivých Atlanťanů, kteří museli domovskou planetu opustit.

Ale již je tady a dnes byl na natáčení audio knihy Planeta «A» ve studiu Českého rozhlasu. Jeho knihu čte Jan Čenský a hudební doprovod bude od skladatelky Ivany Fitznerové.

 

Výstavu obrazů Makse Brovčenka zahájíme vernisáží ve 12:00 hodin. Maks před válkou maloval výhradně obrazy s tematikou vesmíru. Pro svoje umění získal přezdívku “ukrajinský Picasso”. Po ruské invazi tvoří také obrazy vlastenecké. Výtěžek z jejich prodeje putuje na podporu ukrajinské armády i na pomoc ukrajinským dětem s autismem. Byl za to oceněn prezidentem Zelenskym. Výstava představí veřejnosti reprodukce Maksovy výtvarné tvorby na deseti velkoformátových panelech.

Křest a prezentace česko-ukrajinského vydání titulu Planeta «A» s besedou za přítomnosti autora se uskuteční v Sále Pavla Šruta od 12:00 do 12:50 hodin. Maks ve své knize vypráví o obyvatelích planety «A», kteří byli nuceni po útoku z temné hmoty opustit domovskou planetu a přistáli na Zemi. Autor sci-fi příběhem představuje lidi na spektru autismu a proč „jsou jiní”. Píše o jejich pohledu na svět, vysoké citlivosti, pravidlech soužití a vzdělávání na planetě «A». Kvůli obrovskému rozdílu mezi jejich planetou «А» a planetou Zemí je pro ně obtížné přizpůsobit se pozemským podmínkám. Skrze příběh vnímáme také Maksovu zkušenost s válkou na Ukrajině. Chlapec se s maminkou přestěhoval krátce po vypuknutí války z okupovaného Berďanska do Záporoží. Kniha je určena malým i velkým čtenářům. Je to přesně ten typ literatury, který nezná věkovou hranici, protože v sobě skrývá mnoho rovin. Knihu v českém překladu Mgr. Libora Holého vydává ATYP Press s.r.o. ve spolupráci s organizací Za sklem o.s., Nadačním fondem ATYP a za finanční podpory TIVO s.r.o. – domov pro váš byznys. Text doprovází 32 Maksových obrazů a další detaily z jeho kreseb.

Naším cílem je, aby se tato krásná a inspirující kniha dostala nejen k veřejnosti, ale také do škol, kde jsou i ukrajinské děti, a pomohla jim učit se češtině četbou tvorby jejich vrstevníka a krajana. Současně se tak nenásilnou formou dostane do škol osvěta o lidech s autismem. Na vydání překladu knihy pracovali zejména lidé na spektru autismu jako na všech našich projektech,“ uvádí vydavatelka a šéfredaktorka ATYP magazínu Dagmar Edith Holá.

Děj knihy umocňují ilustrace autora. Jeho dar dvojího sdělení pocitů a emocí je jedinečný. Jsem ráda, že jsme měli možnost přispět ke vzniku dvojjazyčné česko-ukrajinské verze Planety «A», která se tak stane významnou a jistě vyhledávanou beletrií s tematikou autismu, navíc od autora na spektru autismu,
tedy beletrií s nadhodnotou autenticity,“ říká předsedkyně organizace Za sklem o. s. Marta Pečeňová.

Makse zastupuje na Ukrajině nevládní organizace Dítě s budoucností se sídlem v Kyjevě, jejíž zakladatelkou je konzultantka Autism Europe, Inna Sergienko. „Jsem velmi potěšena, že kniha našeho talentovaného Makse našla své čtenáře nejen na Ukrajině, ale i v zahraničí. Dílo mladého muže, který teprve začíná svou spisovatelskou kariéru, už putuje do České republiky. Jsme hrdí na Maksův úspěch. Český překlad je prvním krokem na cestě k mezinárodní distribuci knihy, chystá se už také překlad do angličtiny. Jsme přesvědčeni, že mezi díly dalších autistů přispěje kniha dvanáctiletého chlapce
k prohloubení chápání rozmanitosti a rovnosti ve společnosti a určitě se stane bestsellerem po celém světě. Za naši organizaci Dítě s budoucností upřímně děkujeme společnosti ATYP Press, organizaci Za sklem o. s. a TIVO s.r.o. za vydání a organizaci osvěty o autismu, protože společně jsme silní!

 

Přála bych si, aby kniha udělala radost čtenářům a zároveň přispěla k většímu vzájemnému porozumění a vnímání světa bez přetvářky, jak to Maks díky svému autismu umí. Kéž by mohl zase malovat jen vesmír, a ne smutné obrazy odrážející válku. Já se k jeho přání připojuji s vírou, že zlo nemůže vyhrát nad láskou, soudržností a hlavně odhodlaností lidí. Maks má do života několik rad: Nevzdávat se, nezastavovat se, a když něco nevychází, tak to nevyhazovat, ale předělávat to,“ sděluje Šárka Zídková, ředitelka TIVO s.r.o. – domov pro váš byznys. O knize Planeta «A» v česko-ukrajinské verzi informujeme na Facebooku a Instagramu ATYP magazínu a Za sklem o. s. Zakoupit si ji můžete na křtu, na stánku ATYP magazínu (HA120). Nebo již na e-shopu www.ATYPpress.cz. Rozhovor s Maksem Brovčenkem a jeho matkou Oksanou Brovčenko byl publikován na podzim v ATYP magazínu a také aktuálně v magazínu Knižní novinky č. 9-10.

https://atypmagazin.cz/kdy-uz-umrete-zeptal-se-ukrajinsky-autisticky-chlapec-ruskych-vojaku/

Poruchy autistického spektra

S poruchou autistického spektra (dále jen PAS) se podle průzkumů narodí každé 38. dítě. Častěji je diagnostikována chlapcům než dívkám. Autismus není onemocnění, ale pervazivní – všepronikající neurovývojová porucha. Nedá se vyléčit, je celoživotní JINAKOSTÍ.  Autismus postihuje více než 2,7% populace, v České republice žije s některou z forem poruch autistického spektra kolem 250 000 obyvatel.  www.zasklem.com

Nadační fond ATYP + vydavatelství ATYP Press

byly založeny současně v roce 2016, kdy začaly vydávat on-line ATYP magazín, posléze i tištěnou ročenku ATYP Speciál. Od roku 2020 pořádají Autistické konference, které organizačně zabezpečují¨a kde také přednášejí především autisté. Stojí za ročním mezinárodním vzdělávacím kurzem pro lidi na spektru autismu – Klíče k sebeobhajobě, vydaly Karty síly a nadhledu pro pečující. Od roku 2023 vydávají publikace s tematikou autismu českých i zahraničních autorů, novinkou jsou knihy ATYPICKÝ britského pedagoga na spektru autismu Peta Wharmbyho a Planeta «A» ukrajinského autora Makse Brovčenka, k nimž se připravují rovněž audioverze namluvené známými herci.

www.atyppress.cz

Nestátní nezisková organizace Za sklem o. s. zahájila činnost v roce 2011 s cílem poskytovat lidem na spektru autismu a jejich rodinám takovou podporu, aby mohli žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Vyvíjí iniciativy pro zlepšení podmínek života lidí na spektru v České republice tak, aby nežili na okraji společnosti. „Našim posláním je těmto výjimečným lidem poskytovat odpovídající pomoc. Cílovou skupinou nejsou jen děti a dospělí lidé na spektru autismu, ale celé jejich rodiny a sociální okolí. Pobočky Za sklem o. s. ve Zlíně, Praze, Olomouci a Brně poskytují čtyři registrované sociální služby – Odborné sociální poradenství, Sociálně ativizační služby, Sociální rehabilitaci a Centra denních služeb,” uvádí předsedkyně organizace, Marta Pečeňová. www.zasklem.com

O Maksovi informoval Ekonomický magazín

A také aktuální magazín Knižní novinky č. 9 – 10.

Kontakt pro média:

Marta Pečeňová, předsedkyně Za sklem o. s.

Tel: +420 725 113 867, e-mail: martapecenova@zasklem.com
Dagmar Edith Holá, vydavatelka ATYP Press a šéfredaktorka ATYP magazínu

Tel: +420 723 653 129, e-mail: hola.dasa@seznam.cz

 

Autistic Maksym Brovchenko opened the All-Ukrainian Children’s Reading Week with «Planet A»

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení