Otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové ve věci novely Zákona o sociálních službách

Otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové ve věci novely Zákona o sociálních službách

Vážení přátelé,
 
dovoluji si vás tímto informovat, že dne 6. 5. 2020 ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou vyzvala v otevřeném dopise Jednota pro deinstitucionalizaci z.s. spolu s dalšími třemi odbornými organizacemi Aliance pro individualizovanou podporu, Platforma pro sociální bydlení  a Asociace vzdělavatelů ASVSPS  ke změně systému sociálních služeb. Konkrétně ke stažení připravované novely Zákona o sociálních službách a k naplňování závazků vyplývajících z přijetí Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením OSN, kterou ČR ratifikovala před deseti lety.
Situace během pandemie jen zaostřila rizika a nedostatky zastaralého systému sociálních služeb a míru ohrožení, kterému jsou vystaveni lidé v ústavech. Po letech upozorňování a podnětů žádáme ministryni o restart deinstitucionlizace. Je třeba ukončit nevyhovující systém ústavní péče a podpořit rozvoj komunitních sociálních služeb zohledňujících individuální potřeby jejich uživatelů, “ říká Terezie Hradilková, předsedkyně JDI, metodička změn v sociálních službách. K dopisu se připojilo 16 akademiků a akademiček z různých vysokých škol v České republice, mezi jinými Libor Musil z MU v Brně a Oldřich Matoušek z UK v Praze.
Znění otevřeného dopisu najdete v rámci e-petice. Přílohou je také právní argumentace.
 
Signatáři se na veřejnost obrací s výzvou ke zvážení Vaší osobní podpory, kterou můžete projevit
– sdílením této informace dalším organizacím, odborníkům, pečujícím osobám….
– připojením podpisu v rámci e-petice.
Otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové ve věci novely Zákona o sociálních službách 1Citujeme z otevřeného dopisu první bod:
Zastaralý systém sociálních služeb stojící na převážně velkokapacitních pobytových službách je pro lidi (klienty i personál) nevýhodný, ohrožující a nerespektující jejich potřeby a práva zaručené
zákony. Smutným dokladem jsou zveřejněné kauzy ústavů (např. Slunečnice, Vejprty, Náměšť). Současná pandemie jen zvýraznila nebezpečí, kterým jsou lidé v ústavech vystaveni: segregace,
izolace, zvýšené riziko nákazy mezi množstvím lidí a nedostatečná zdravotní péče…
Přesto jsou ústavní, rezidenční služby v České republice dále rozvíjeny a podporovány:

  • investováním a provozováním velkokapacitních pobytových zařízení ústavního typu,
  • nedostatečnou podporou komunitních služeb a pečujících osob,
  • nedostatečnou prevencí institucionalizace ohrožených dětí, dospělých i seniorů.
Předem děkujeme, že našim argumentům a výzvě budete věnovat pozornost.
S pozdravem
za Jednotu pro deinstitucionalizaci
Mgr. Terezie Hradilková, předsedkyně
+ 420 777 234 030, terezie.hradilkova@podporatransformace.cz
za Alianci pro individualizovanou podporu
Agáta Jankovská, ředitelka
+420 777 242 823, agata@detiuplnku.cz
za Platformu pro sociální bydlení
Štěpán Ripka, Ph.D., předseda
+420 774 541 245, stepan.ripka@socialnibydleni.org
za Asociaci vzdělavatelů v sociální práci
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., předsedkyně výkonné rady ASVSP
+420 731 664 215, tmatulay@gmail.com
a akademičtí pracovníci:
Mgr. Martin Bednář, Ph.D., ředitel, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D., Katedra křesťanské sociální práce, Cyrilometodějská teologická
fakulta Univerzity Palackého
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D., Katedra sociální práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D., Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích,
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
David Kocman, Ph.D., University of Leicester
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D., Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze a
Sociologický ústav, AV ČR
doc. Zdeněk Konopásek, Ph.D., sociolog, Centrum pro teoretická studia UK/AV ČR
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, Katedra sociální práce FF UK Praha
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., vedoucí Katedry křesťanské sociální práce,
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
prof. PhDr. Libor Musil, CSc., profesor Katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních
studií Masarykovy university v Brně
_________________
grafika ATYP magazín
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení