Simple Steps dnes startují 2

Simple Steps dnes startují

Výukový program pro rodiče, kteří mají doma malého autistu, je v době, kdy systém vytváří podmínky pro dostupnou ABA prvním krokem. Než zde bude dostatek certifikovaných behaviorálních analytiků, pomůže jim multimediální materiál Simple Steps. Seznamuje se základy aplikované behaviorální analýzy a poskytuje návod, jak porozumět chování lidí s poruchou autistického spektra (PAS) a jak s ním pracovat.

Nejsme jediný stát, který má nedostatek odborníků v oboru a kurzů zaměřených na rodiče dětí s PAS. V roce 2007 proto specialisté v Severním Irsku spolu s rodinami vytvořili instruktážní materiál. Zjistili, že si mnoho rodičů přeje pracovat se svými dětmi s poruchou autistického spektra a vzdělávat je, ovšem nevědí jak a neměli se kam obrátit. Podobné je to v ČR. Kurzů je málo a jsou drahé. V Severním Irsku tehdy založili nevládní organizaci P.E.A.T., která se věnuje vědeckým metodám výuky osob s autismem.

Kroky pro řešení nedostačující péče o lidi s autismem

U nás byla v únoru 2015 ustavena Vládním výborem pro zdravotně postižené občany Odborná skupina pro komplexní řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra. Definovala 10 oblastí, které řeší nejpalčivější deficity systému podpory osob s PAS v Podnětu, který projednala a schválila vláda ČR. Jednou z řešených oblastí je právě nedostupnost ABA. Opatření k zajištění její dostupnosti jsou krok za krokem naplňována v rámci gescí ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví. Masarykova univerzita získala akreditaci pro vzdělávání behaviorálních analytiků v českém jazyce a na podzim 2017 otevírá postgraduální studium ABA. Od listopadu 2016 pořádá pravidelné kurzy pro behaviorální techniky. Současně v rámci intenzivního vzdělávacího programu na QUB v Irsku již zahájili a v průběhu letošního roku zahájí studium další zájemci o výkon činnosti behaviorálního analytika. „Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy se rozhodla zprostředkovat výchozí výukový materiál rodinám osob s PAS a pracovníkům v přímé péči projektem „Česká verze SIMPLE STEPS – Pomoc pro rodiny dětí s PAS“. Tento projekt vznikl za finanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky,“ vysvětluje poslanec MUDr. David Kasal cestu Simple Steps k českým uživatelům. Čeština je v pořadí 9. jazykem, do kterého byl výukový balíček Simple Steps přeloženSimple Steps dnes startují

Pro koho budou Simple Steps?

Materiál mohou využívat pracovníci v přímé péči, rodiče dětí s již potvrzenou dg PAS, ale také ti, u jejichž dítěte je na autismus vysloveno podezření. Díky novelizaci vyhlášky o preventivních prohlídkách jsou a budou všechny děti od 1. 1. 2017 v 18 měsících na PAS testovány. Cesta ke stanovení diagnózy je dlouhá nejen z důvodu nedostatku pedopsychiatrů a klinických psychologů, ale někdy je potřeba i čekat na vývoj dítěte. Často je malé dítě sledováno dva tři roky, než je stanovena finální diagnóza. Pokud se později podezření nepotvrdí, nemusí vás trápit, že jste s dítětem pracovali podle Simple Steps. Jsou to obecné principy, které mohou být využity u každého dítěte, které potřebuje v nějakém období či déle pomoci zvládnout projevy chování. V rámci smluvního ujednání poskytl 500 on-line přístupů do systému majitel licence – organizace P.E.A.T. MUDr. Jana Gandalovičová dodává, že Nadace Vigo Foundation připravuje k tématu praktické semináře pod odbornou záštitou ČS ABA. Semináře povede Mgr. Dita Chapman, BCBA a pro rodiče budou zdarma.

Co obsahují Simple Steps?

Výukový multimediální balíček je v on-line verzi a obsahuje textovou část – Průvodce se základními informacemi o autismu, ale také o screeningu a zejména aplikované behaviorální analýze i možnostech, jak ji mohou rodiče využít. Druhou částí je výkladový slovníček základních pojmů, pro snazší orientaci a komunikaci rodičů s odborníky. Důležitou součástí jsou videa a aplikace, kde rodiče mohou vidět, jakým způsobem jiní rodiče, kteří už se Simple Steps pracují, se svými dětmi vytvářejí nové způsoby chování. Mezi takové chování může patřit schopnost dítěte imitovat chování rodiče – to děti s autismem musíte naučit. „Třešničkou na dortu je, že nám videa nadabovali herci Městského divadla Brno, a tak je složitá problematika alespoň vysvětlena příjemnými hlasy školených profesionálů,“ dodává docent Karel Pančocha, zástupce pro vzdělání České odborné společnosti aplikované behaviorální analýzy.

Videa, která už můžete vidět ke spuštění Simple Steps, najdete na webu a FB České odborné společnosti ABA. Zde mluví otec Danny Diamond o tom, jak jemu i autistickému synovi pomohla ABA analýza.

https://www.facebook.com/ceskaspolecnostABA/?fref=ts

Simple Steps dnes startují 1Jak Simple Steps objednat?

„Od 28. dubna 2017 bude on-line verze SIMPLE STEPS k dispozici těm zájemcům, kteří chtějí jejího potenciálu využívat doma nebo v rámci své profese,“ říká Milena Němcová z České odborné společnosti aplikované behaviorální analýzy, „rodinám dětí, které prošly nebo projdou včasným záchytem v rámci preventivních prohlídek v ordinacích PLDD s výsledným podezřením na výskyt PAS a jsou pojištěnci VZP ČR poskytne ČS ABA přístupový kód k materiálům SIMPLE STEPS zdarma. Bližší informace získáte na info@csaba.cz.

Počínaje tímto dnem bude také možné získat přístup k materiálům SIMPLE STEPS v českém jazyce na základě registrace a po následné úhradě poplatku ve výši 45 euro organizaci PEAT na portálu Simplestepsautims.com. Poplatek v plné výši zůstává organizaci PEAT k neziskovým účelům – pokrývá správu, provoz, udržování portálu, administraci, aktualizaci, rozšiřování obsahu a další nezbytné operace, které souvisí se zajištěním jeho hladkého chodu.

Stačí Simple Steps k péči o autistické dítě?

„Simple Steps jsou první pomocí nejen v zemích, kde zatím není ABA dostupná. Pokud to jen trochu jde – nyní jsme v bodě 0 a behaviorální analytici jsou nedostatkovým zbožím, ale postupně jich tu bude přibývat – tak pokud to je možné, určitě konzultovat s behaviorálním analytikem, nechat udělat analýzu – program a podle něj postupovat. Simple Steps lze využít jako názornou pomůcku k praktickému naplnění programu stanovenému behaviorálním analytikem. V okamžiku zjištění podezření na odchylky ve vývoji dítěte je dobré kontaktovat nejbližšího poskytovatele sociální služby raná péče, která pracuje s rodinou jako celkem,“ uvádí Milena Němcová a s úsměvem dodává: „Máme první vlaštovku. Dita Chapman je první českou certifikovanou behaviorální analytičkou. Někteří rodiče pracují s dětmi pod vedením Zuzany Maštenové nebo Ivany Trellové. V zahraničí studují další. Ti v rámci svých povinných supervidovaných praxí mohou pracovat s dětmi pod vedením „svých“ supervizorů – BCBA, kteří jejich praxe vedou.“

______________

text Dagmar Edith Holá
Sledujte informace na www.csaba.cz nebo FB ČS ABA, dotazy směrujte na info@csaba.cz.

Seznamy behaviorálních analytiků budou vznikat. Jinak certifikované nejen behaviorální analytiky, ale i asistenty behaviorálních analytiků a behaviorální techniky lze dohledat na Behavior Analyst Certification Board. Je zde také publikovaný etický kodex v češtině.

____________

OSN volá po uznání práv lidí s autismem

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení