Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni Aspergerova syndromu 18. 2. 2024

V neděli 18. února 2024 si česká veřejnost již desátým rokem připomene Mezinárodní den Aspergerova syndromu – jedné z forem poruch autistického spektra (PAS), které celoživotně ovlivňují všechny oblasti života lidí na spektru autismu. Také letos je spojen s připomínkou a odkazem Viky – dívky s Aspergerovým syndromem (AS), která začátkem roku 2015 nemohla dál a zvolila odchod ze světa nepochopení.

Za sklem, o. s. u této příležitosti pořádá řadu akcí s cílem upozornit na specifika Aspergerova syndromu i jedinečný potenciál lidí s AS, který z důvodu neznalosti často společnosti uniká. Tradičním prvkem kampaně je opět „MEZINÁRODNÍ DEN ASPERGEROVA SYNDROMU V KNIHOVNÁCH, kdy významné osobnosti kulturního a společenského života budou předčítat ukázky tentokrát z knihy české autorky Věry Kociánové “Johanka a čarodějnice”. „Neobyčejný zážitek a dojem z doslova vpádu malé „Johanky“ do mého života byl impulzem ke vzniku této knížky a začátkem objevování pro mne neznámého světa lidí s autismem. Jsem za tuto zkušenost ráda a věřím, že knížka může povzbudit její čtenáře k většímu zájmu, porozumění a respektu k jinakosti jejich blízkých,“ uvádí paní Kociánová.

Letošní osvětová akce se uskuteční v sobotu 17. února v brněnské Moravské zemské knihovně, v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, v Knihovně Ústeckého kraje a 17. 2. v Městské knihovně v Praze, kde proběhne autorské čtení v podání paní Kociánové, za přítomnosti také ilustrátorky knihy, paní Lindy Řehákové. Na akci proběhnou aktivit pro děti,  přednášet bude odborník a dva sebeobhájci na spektru autismu. Budou také představeny dvě knihy, které vyjdou k autismu v dubnu 2024. ATYP magazín představí své další projekty.

Za sklem o. s. – OLOMOUC letos pořádá veřejné čtení v nácvikové kavárně pobočky spolu s prezentací dokončených stavebních úprav stávajících prostor na bezbariérové. Program doplní také ukázky odborné i populární literatury, edukačních pomůcek, prezentace činnosti poboček, tvorby klientů a vybraných terapií, možnost osobně zažít vnímání světa očima lidí na spektru pomocí Simulátoru autismu i beseda s odborníky
o úskalích života lidí s Aspergerovým syndromem.

Autismus není onemocnění, ale pervazivní (všepronikající) vývojová porucha. Nedá se vyléčit, je celoživotní JINAKOSTÍ. „Našim posláním je těmto výjimečným lidem poskytovat odpovídající pomoc. Cílovou skupinou nejsou jen děti a dospělí lidé na spektru autismu, ale celé jejich rodiny a sociální okolí. Pobočky Za sklem o. s. ve Zlíně, Praze, Olomouci a Brně provozují také Centra denních služeb pro děti i dospělé na spektru autismu s cílem nabídnout takové aktivity a tvůrčí činnosti, aby podporovaly klienty v seberealizaci, ale také ve zvládání nároků běžného života,“ uvádí předsedkyně Za sklem o. s., Marta Pečeňová.

Aspergerův syndrom je řazen mezi poruchy autistického spektra (PAS). Charakteristický je potížemi v komunikaci, představivosti a ve vytváření sociálních vazeb. Příčiny vzniku nejsou dosud známy. Děti a mladiství zpravidla nemají touhu navazovat vztahy s vrstevníky, jejich vzhled většinou nedává tušit přítomnost jinakosti, mají problém navázat a udržet oční kontakt, těžce se vciťují do nálad a pocitů druhých, je pro ně těžké vyjádřit pocity vlastní,
špatně čtou signály upozorňující na blížící se nebezpečí. Obtíže v oblasti neverbální komunikace se týkají porozumění neverbálním poselstvím druhých a vlastní schopnosti vysílání těchto signálů. Jejich život je často určován propracovaným systémem rutinního chování.

Poruchy autistického spektra – PAS – se vyskytují u více než 2,5 % světové populace, v České republice žije s některou z forem PAS kolem 250 000 obyvatel. Prevalence výskytu Aspergerova syndromu v rámci PAS není známa.

Mezinárodní den Aspergerova syndromu je stanoven na 18. února – den narození rakouského pediatra Hanse Aspergera, který zkoumal  ve čtyřicátých letech minulého století děti vykazující znaky později po něm pojmenovaného Aspergerova syndromu.

Nestátní nezisková organizace Za sklem o. s. zahájila činnost v roce 2011. Za cíl si klade poskytovat lidem na spektru a jejich rodinám takovou podporu, aby mohli žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Vyvíjí iniciativy pro zlepšení podmínek života lidí na spektru v České republice tak, aby nežili na okraji společnosti.

___________________________

Poznámka redakce: Sebeobhájci okolo ATYP magazínu se nemusí ztotožňovat s některými pojmy v textu. Respektujeme však, že někteří lidé i lidé na spektru autismu preferují person-first jazyk (člověk s autismem, člověk s poruchou autistického spektra), jiní ale autismus vnímají v konceptu neurodivergentnosti, kdy to není porucha, ale jiný neurotyp. Autismus je pro ně indentita. „Při posledním sčítání autistů, kteří se do sčítání zapojili, přes 80 procent respondentů odmítá person-first jazyk (PFL),“ píše ve své knize britský autistický pedagog a spisovatel Pete Wharmby. Jeho knihu připravujeme k vydání, pomozte nám ji vydat. Sbírka na knihu právě probíhá na Donio.cz. Vyberte si odměnu nebo si předplaťte knihu.

Prosím, sdílejte povědomí o crowdfundingové sbírce na knihu ATYPICKÝ, aby byla brzy na světě. Je to opravdu moc důležité, aby tato kniha od autistického pedagoga právě především pro pedagogy a asistenty pedagoga vyšla!!!!!!! Ale i pro další lidi, kteří se zabývají vzděláním a vývojem, také pro rodiče, samotné autisty atd. V rámci kampaně Vám přinášíme na FB a IG Atyp magazínu myšlenky autora, již první čtenářské ohlasy a recenze na podporu vydání této unikátní knihy autistického pedagoga, otce malé dcery a aktivního sebeobhájce z Anglie.  Jako na všech našich projektech, tak i na této knize pracují především lidé na spektru autismu (překladatel, výtvarník, redaktoři…), více si přečtěte k projektu ATYPICKÝ na webu Donio.cz. https://www.donio.cz/atypicky-kniha

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení