Začala škola aneb Cvičebnice s čertíkem Kvítkem pro obrazové typy 4

Začala škola aneb Cvičebnice s čertíkem Kvítkem pro obrazové typy

Některé děti se po víc jak dvou měsících navrací do školy, jiné zůstávají do konce června na individuálním vzdělávání doma. Učitelé měli nyní stejně jako rodiče a děti možnost naučit se novým on-line aplikacím, přes které mohou komunikovat. Byla to výzva. Pro mnohé rodiče daleko větší, pokud každý učitel zvolil jinou aplikaci, protože vedení školy nemělo jednotnou koncepci, jak děti ze „zavřených škol“ učit. Ale neurčitá číslovka KAŽDÝ je nadnesená. Z on-line besedy Proměny vzdělávání po koronačasech s vedoucí oddělení kanceláře ústředního školního inspektora Ing. Danou Pražákovou jsme se dozvěděli, že 74% učitelů používalo e-mailovou komunikaci, 39% se naučilo komunikovat prostřednictvím sociálních sítí, kde s dětmi nebo rodiči vytvořili skupiny (Whats Up, Facebook aj.), pouze 16 % učitelů použilo jinou komunikaci než e-mailovou a mezi těmito procenty jsou ti, co se naučili komunikovat s žáky pomocí synchronní interaktivní výuky. Tito „nenormální“ učitelé koronadobu tedy využili a umí Zoom, Google Meet aj. aplikace a budou děti, které zůstávají dál doma vyučovat on-line. Tak se propojí v jeden čas učitelé, děti ve třídě a děti na individuálním vzdělávání ve svých domovech. Napříč republikou se tedy podaří to, co se již pár let daří Škole na konci světa v Březové. Ve zprávě České školní inspekce je pozitivní údaj, že přes 80% učitelů chce pokračovat i  nadále v získaných digitálních kompetencích. Jen se neuvádí, které tím myslí.

Jaká témata nastolilo uzavření škol?

COVID-19 uzavřel školy a mnoho rodičů se začalo ptát, zda by bylo možné školní docházku zdobrovolnit už od základní školy. Koronadoba zviditelnila neschopnost učitelů být on-line. Dále mnoho rodičů pochopilo, že volání po reformě Rámcového vzdělávacího programu není jen výmysl alternativních rodičů, ale že děti jsou nesmyslně přetěžovány detaily a často jen pro známku, a pak to mohou zase zapomenout. Také se víc diskutuje, že není přirozené, aby se všichni vrstevníci učili ve stejný čas to samé. Asi 30 % rodičů by si přálo jiné vzdělávání pro své děti, než nabízí tradiční školský systém, a někteří z nich žádají podporu státu změnou legislativy, také podporu, aby i ekonomicky slabé rodiny si mohly případná nová vzdělávací místa dovolit. V ATYP magazínu budeme nadále přinášet články k podpoře Otevřeného dopisu a e-petice Šance pro vzdělávání a tipy pro individuální vzdělávání.

Cvičebnice s čertíkem Kvítkem

S učebnicemi je další potíž. Někteří rodiče a často i vyučující se prostě s nimi neztotožňují, jsou pro ně nepřehledné, chaotické, zahlcující a rodiče si raději pro domácí výuku vyhledávají prezentace na internetu nebo kupují jiné knihy, z nichž jde lépe učit. Maminka Jana se svým 9letým synem našli cvičebnice češtiny a matematiky, které jim plně vyhovují a jsou za ně vděční. „Cvičebnice s čertíkem Kvítkem jsme si se synem úplně zamilovali. Velmi bych si přála, aby se tato učebnice/cvičebnice stala součástí výuky. Myslím v obrazech, a mám tušení, že syn to má taky tak. Proto jsou tyto učebnice/cvičebnice obrovská pomoc. A kartičky evokují pocit pexesa. Přes obrázky se to krásně zapisuje do paměti. Miluji hloubkové učení. A to povrchní mi vůbec nevyhovuje. Tuto knížku bych skutečně doporučovala každému dítku. Když si to hravou formou poctivě projde, naučí se to spolehlivě. Oba nás baví tyto ilustrace, protože jsme se moc nasmály tomu, že se ta zvířátka na obrázcích smějí,“ vysvětluje Jana. Učení má být s radostí. Kolik z vás to v dětství zažilo? Kolik dětí to zažívá dnes?

Začala škola aneb Cvičebnice s čertíkem Kvítkem pro obrazové typy 2

 

45letá Jana nám do redakce ještě zaslala i ofocené citáty Tomáše Bati. Nakolik úvahy Tomáš Bati jsou aktuální posuďte sami.

Začala škola aneb Cvičebnice s čertíkem Kvítkem pro obrazové typy 1

Sama Jana své dítě do školy od 25. května poslala, protože je podnikatelka a její zákazníci už na ni čekají. „Moje firma se téměř zastavila nejen kvůli COVID-19. Nejsem multitask žena. Když učím, tak učím, když vařím, tak vařím, když prodávám, tak prodávám… a když jsem máma, tak jsem máma. Tudíž jsem nepracovala a jsem šťastná, že mě syn viděl šít roušky, smát se, brečet, rozčilovat se nad úkoly a jásat, že jsme se spolu něco naučili. I když podporuju 30 % rodičů, kteří to chtějí jinak a podepsala jsem Šanci pro vzdělávání, posílám syna do školy. Děti patří k sobě. A přála bych všem, aby byla vzdělávací místa, kde jim je skutečně dobře, cítí důvěru a učí se s radostí,“ dodává Jana. Začala škola aneb Cvičebnice s čertíkem Kvítkem pro obrazové typy 3

Autorkou řady cvičebnic s čertíkem Kvítkem je PhDr. Romana Suchá. „Všímala jsem si, co je baví, co dělají rády a snažila jsem se je v tom podporovat,“ říká ke své tvorbě. Dnes tvoří učebnice, aplikace a didaktické hry spolu se svými již odrostlými dětmi. Možná kdyby Rámcový vzdělávací program a učebnice byly tvořeny spolu s dětmi, tvořeny především na základě jejich zájmu, kreativity, myšlení, pak by rodiče nemuseli hledat při procvičování učiva ze školy na prezentacích na internetu, které většinou vytváří žáci různých škol v rámci projektů a pak je školy dávají na weby.

______________

text Dagmar Edith Holá / foto archiv ATYP magazínu

Řadu cvičebnic s čertíkem Kvítkem pro žáky základní školy + kouzelné karty vydalo nakladatelství Edika.

Již brzy recenze na Destrukční učebnici češtiny a matematiky (rovněž od nakladatelství Edika).

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení