10 mýtů o emocích, ve kterých jsme vyrůstali

V minulém článku jsme psali o emoční dysregulaci a o tom, které dovednosti vedou k tomu, aby nás emoce tolik nezahlcovaly. Jak vlastně rozklíčovat, zda mám emoční dysregulaci? Třeba tím, že se podíváme na 10 mýtů o emocích. V emočně devalvujícím prostředí vyrůstala většina z nás, nebo vám snad ve škole dovolili nějaké emoce? Rodiče nebo prarodiče zvládali váš pláč, naštvanost, ukřivděnost, vztek? Pojďme si z knihy Jak zklidnit bouři emocí od psychoterapeutky Sheri Van Dijk, ze které jsme v minulé recenzi vybrali části o emoční dysregulaci, dnes krátkými větami připomenout, co většina z nás slyšela a proč nás to dovedlo k tomu, že si nevíme rady, když nás zavalí/zahltí emoce, např. pocit žalu, vzteku, nebo nedejbože více emocí naráz.

Deset mýtů o emocích

  1. v každé situaci je možné mít buď „správné“, nebo „chybné“ emoce
  2. není dobré nebo zdravé mít zlost
  3. šťastní nebo emočně zdraví lidé neprožívají bolestné emoce
  4. být smutný (nebo prožívat jinou emoci) je slabost
  5. bolestné emoce jsou škodlivé
  6. pokud okolí neschvaluje, jak se cítíte, neměli byste se tak cítit
  7. bolestné/negativní emoce jsou špatné a je nutné je napravit
  8. být emocionální znamená neovládat se
  9. není zdravé projevovat emoce
  10. bolestné emoce nikdy nezmizí, pokud s nimi člověk něco neudělá

Kolik z těch mýtů je stále vaše přesvědčení?

V knize Jak zklidnit bouři emocí  jsou mýty podrobněji rozebrány. Osobně se autorka této recenze domnívá, že ještě zákeřnější emoční devalvace z okolí je, když nám zakazovali nebo se zdviženým obočím umírňovali i pozitivní emoce. Například věta, kterou také asi někteří z vás mohou znát: Moc se neraduj, to tě brzy přejde… Devalvace emocí negativních, ale i pozitivních je cesta k neustálé sebekontrole a sebekritice a tím opět rozvoji nemocí, bolesti, závislostí, závisti a křivdě. O sebetrýznění Sheri Van Dijk také ve své knize píše několik kapitol.

Knížka Jak zklidnit bouři emocí je návodem na nový životní styl v pravdě se sebou a návodem, jak po malých krůčcích žít autentičtěji i se svými emocemi, které už nezraňují ani druhé, ani nás samé, kterých se neděsíme, ale přijímáme je. Jsou naše, jsou lidské a jsou cestou ke zdraví.

Zakončíme slovy autorky knihy: „Nemyslím si, že je pouze jedna věc, kterou bych svým klientům přála „vědět“, ale jedna věc, kterou bych jim chtěla usnadnit cestu k duševnímu zdraví – a to by byla trpělivost a soucit se sebou samými. Tolik lidí, se kterými pracuji, se potýká s obrovským množstvím sebeúsudků, což vede ke studu, sebeřízenému hněvu, problémům ve vztazích a tak dále, a je to velká část toho, co lidi drží v nezdravém vztahu k sobě a duševních problémech.”

Více také v minulém textu: Trpíte emoční dysregulací?

__________

text: Dagmar Edith Holá

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení