Trpíte emoční dysregulací?

O lidech na spektru autismu se vytvořil mýtus, že nemají emoce. Pravdou je opak, mívají emocí moc a většinou naráz s několikanásobně vyšší intenzitou. Protože se setkali často v dětství s odmítnutím při projevu takové bouře emocí, naučili se je potlačit až tak, že vytváří dojem, že emoce nemají. Proto jsme si vybrali k recenzi knihu Jak zklidnit bouři emocí od psychoterapeutky Sheri Van Dijk, kterou vydalo Nakladatelství Portál. Jako o „bouři“ mluví o svých emocích mnoho lidí na spektru autismu.

Autorka nás na začátku knihy Jak zklidnit bouři emocí rovnou zavede k vysvětlení, co je emoční dysregulace. To je termín pro emoční reagování, které většina lidí nezná. Je to reakce, která je intenzivnější, než odpovídá situaci, a trvá déle než průměrné osobě. Potíže s regulováním emocí vedou k nejrůznějším problémům v životě. Potlačování a vyhýbání se emocím vede k psychosomatickým bolestem, závislostem, poruchám příjmu potravy, sebepoškozování, úzkostem, duševním onemocněním atd. Neschopnost je ovládat vede zase ke zhoršení vztahů a k narušení sebeúcty.

Co způsobilo emoční dysregulaci?

Odborníci se přiklánějí k názoru, že má více příčin, jako je tomu u duševního onemocnění. Je to kombinace biologické predispozice a určitých faktorů v prostředí (trauma, zanedbávání v dětství, emočně devalvující prostředí…). Pokud se člověk narodí emočně citlivější, je náchylnější k emoční dysregulaci, protože ho emoce zahlcují.

Sheri Van Dijk prošla rozsáhlým školením v dialektické behaviorální terapii (DBT) a všímavosti (mindfulness) a od roku 2004 poskytuje terapii DBT jednotlivcům a skupinám. V roce 2010 obdržela R. O. Jonesovou cenu za výzkum a používání DBT u klientů s bipolární poruchou, udělenou na konferenci Canadian Psychiatric Association Conference. Zaměřuje se na to, jak používat DBT při práci s jakýmikoliv problémy, které se týkají dysregulace emocí, nejen s bipolární či hraniční poruchou, ale také s poruchami nálady, úzkostí, sebepoškozováním nebo impulzivitou.

Jak si pomoci při emoční dysregulaci?

„Když změníte svoje smýšlení o určité situaci, můžete tím změnit i své emoce a chování v dané situaci. Když změníte svoje chování, můžete tím změnit myšlenky a emoce.“ Tak autorka knihy zjednodušeně popisuje dialektickou behaviorální terapii, kterou doporučuje nejen jako pouhou metodu, ale životní styl.

Psychoterapeutka Sheri Van Dijk již napsala několik knih, v nichž učí dovednosti DBT a jejich aplikaci v případě různých problémů duševního zdraví. Nakladatelství Portál přeložilo zatím její knihu „Jak zklidnit bouři emocí“.

Životní styl pro regulaci a přijetí emocí se týká kultivace ve 4 oblastech:

  • mindfulness (všímavost)
  • tolerance nepříjemných emocí (tím se vyhnete jejich potlačování třeba závislostí)
  • dovednosti emoční regulace
  • dovednosti efektivity v mezilidských vztazích

Kniha má v jednotlivých kapitolách ke každé oblasti mnoho praktických cvičení na rozvoj všech čtyř oblastí dialektické behaviorální terapie. A jak říká Van Dijk, vše, co učí, zaměřuje na výuku dovedností, které lidem pomohou efektivněji řídit svůj život, a sama je praktikuje. „Jinými slovy, pomáhám lidem naučit se dělat věci ve svém životě jinak; Zjišťuji, že lidé si často neuvědomují, že jsou největším činitelem změny ve svém životě, a někdy je pro ně největším posunem přijetí této odpovědnosti,“ sděluje v jednom interview.

Doporučujeme zakoupit knihu a učit se z ní práci s emocemi, novému životnímu stylu, když je vám lépe, když máte dobré období. Až bude zle, už na to nebude síla.

Jakou nejlepší radu by nám čtenářům Sheri Van Dijk nabídla, jak vést smysluplný život? „Je tolik věcí, které teď vím a ráda bych je věděla, když mi bylo 12! Dovednosti DBT bychom se měli učit ve škole! (…) Myslím, že kdybych si měla vybrat jednu věc, byla by to všímavost. Žít život více v přítomném okamžiku místo toho, abychom se nechali unést minulostí nebo budoucností, a větší přijímání věcí tak, jak jsou, mi pomohlo žít šťastnější a zdravější život.“

Ke knize Jak zklidnit bouři emocí  si můžete přečíst v ATYP magazínu ještě jeden text, a to 10 mýtů o emocích, ve kterých jste vyrůstali.

_________

text Dagmar Edith Holá / grafika ATYP magazín / obálka Nakladatelství Portál

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení