26 umělců na spektru autismu maluje Pro barevnější svět

Brněnští milovníci umění měli v podzimním a předvánočním období příležitost vstoupit do jedinečného světa umělců s jinakostí, kteří ukázali, jak výrazně dokážou vnímat a ztvárňovat realitu. Umělci s poruchou autistického spektra v rámci výstav „Děláme svět barevnější“ a „Pro barevnější svět“ prezentovali svá díla, která vznikala od počátku roku 2023 v rámci projektu PRO BAREVNĚJŠÍ SVĚT finančně podpořeného z grantu Ministerstva kultury ČR, realizovaného Ateliérem ATRIUM – pracovištěm pobočky nestátní neziskové organizace Za sklem o. s. – BRNO.

 

Za odborným vedením Ateliéru a projektu stojí Mgr. Pavel Sochor, Ph.D., odborný asistent Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, který uvádí : “Tvůrčí činnost osvobozuje ducha, zmírňuje napětí, úzkost a navozuje příznivé podmínky pro navázání kontaktu a funkční komunikace bez ohledu na její formu. Vnímání, představivost a sociální interakce jsou oblasti, ve kterých vykazují lidé na spektru autismu celoživotní deficit. Prostředí Ateliéru je uzpůsobitelné konkrétní individuální potřebě klienta v daném okamžiku. Nabízí paletu podnětů k rozvoji potenciálu každého klienta pobočky.” Autorům výtvarných děl v průběhu projektu asistoval tým lektorek: Lucie Hájková, Aneta Luňáková, Kateřina Šlezingerová a Kristýna Valehrachová.

 

Co návštěvníci mohli vidět?

Hojně byly zastoupeny malby vytvořené technikou s maskovací páskou či technikou akrylového lití. Kolekce však nebyly omezeny pouze na tyto techniky. Výstavy nabízely také ukázky malby přes šablonu, igelit či ryze autorské náměty a jejich zpracování. Každé dílo bylo výrazem osobitého stylu a představivosti konkrétního umělce. Kolekce vystavených děl představily různorodou paletu unikátních pohledů na svět.

První z výstav probíhala v prostorách kavárny Blue Café brněnské pobočky Za sklem o. s. na Moravském náměstí. Zahájila ji 11. září komorní vernisáž určená pro rodiny a blízké autorů. V průběhu akce autoři spolu s lektory komentovali svá díla a okolnosti jejich vzniku. Výstavu po sedmi týdnech zakončila dernisáž pro širokou veřejnost s obdobným programem. Kromě vizuálního zážitku se návštěvníci těšili i z drobného pohoštění připravené klienty Sociální rehabilitace.

Druhá výstava probíhala v prostorách Brněnské filharmonie v rámci Mezinárodní klavírní soutěže AMADEUS ve spolupráci se Základní uměleckou školou Veveří.
Grant Ministerstva kultury umožnil celkem dvaceti šesti výtvarníkům ve věkovém rozpětí od pěti do třiceti sedmi let pracovat s kvalitním materiálem, novými technikami, rozvinout a posílit tvůrčí i sociální kompetence a v neposlední řadě prezentovat vlastní tvorbu před rodinou i širší veřejností. Průběh projektu, prezentace výstav, jednotlivých umělců a jejich tvorby dokumentuje katalog grafičky Ateliéru Vlaďky Belšíkové PRO BAREVNĚJŠÍ SVĚT.
“Zájem veřejnosti potvrzuje, že umění nezná hranic a každý z nás má co říci, stačí jen najít tu správnou formu a prostředí, kde se může vyjádřit,“ uvádí vedoucí Ateliéru Lucie Hájková.

 

Text Milena Němcová a redakce ATYP magazínu / foto archiv Ateliéru Atrium / grafika ATYP magazín / první obraz Viktorie Bodnárová

O výtvarnících na spektru autismu jsme psali také v ATYP Speciálu 2 / 2022, jak tematicky tak rozhovory s některými z nich.  Ještě si ho stále můžete zakoupit na www.ATYPpress.cz.

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení