3. Autistická konference bude mít mnoho novinek a také se v rámci ní uskuteční setkání sebeobhájců na spektru autismu z České a Slovenské republiky 13

3. Autistická konference bude mít mnoho novinek a také se v rámci ní uskuteční setkání sebeobhájců na spektru autismu z České a Slovenské republiky

Tisková zpráva

3. Autistická konference, 16. září 2022, Staroměstská radnice, Sál architektů, Praha

V pátek 16. září 2022 proběhne v Sále architektů na Staroměstské radnici v Praze Třetí autistická konference. Jak název akce napovídá, jedná se již o třetí ročník konference s příspěvky dotýkajícími se tématu autismu. Konference je však v České republice ojedinělá a výjimečná tím, že jejími přednášejícími jsou v naprosté většině sami autisté. Budou zde proto hovořit lidé různých věkových kategorií i stupňů vzdělání, protože celá konference je pojata převážně z pohledu zkušenosti člověka na spektru autismu.

Projekt Autistická konference vznikl na základě přání aktivních lidí s autismem, kteří vnímají, že stále je oblast autismu prezentována bez nich. V tom jsou autistické konference inovativní a první, kde od roku 2020 přednáší samotní lidé na spektru autismu (sebeobhájci), a na jejich přípravách se podílí až 90 % lidí s autismem. V roce 2019 v měsíci Porozumění autismu se uskutečnily v ČR konference o autismu a na žádné nepřednášel dospělý nebo dospívající člověk s autismem, v dalších letech došlo k mírnému zlepšení, kdy na konferencích o autismu přednáší 1 až 2 lidé na spektru. V ČR je to porušení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jedním z jejich práv je vyjadřovat se k věcem, které se jich týkají. Proto pořádáme Autistické konference, v rámci kterých lidé na spektru chtějí poukázat na problémy, se kterými se potýkají, a vyjádřit se k tomu, jakou podporu a v čem potřebují, rovněž ukázat, že mají svá práva a také v čem je autismus limituje a naopak v čem jim přináší pozitiva.

Záštitu nad 3. konferencí lidí na spektru autismu převzali Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP a Marta Pečeňová, členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a předsedkyně Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS.

3. Autistická konference bude mít mnoho novinek a také se v rámci ní uskuteční setkání sebeobhájců na spektru autismu z České a Slovenské republiky 1Autisté a vztahy

Letošní ročník konference se bude dotýkat tématu vztahů – jak je autisté prožívají, jak se je snaží navazovat a udržet a jaká jsou jejich specifika v této oblasti. V dopoledním bloku konference uslyšíme přednášející mluvit o zkušenostech ze školního prostředí. Vystoupí zde například slovenský sebeobhájce Jakub Frnka, který bude hovořit obecně například o chápání autistických dětí a autismu. Jakub vystoupil i na loňské konferenci, kde byl také oceněn jako Sebeobhájce roku 2021. O vztahu k sobě pohovoří Marie Klára Vonzino.

3. Autistická konference bude mít mnoho novinek a také se v rámci ní uskuteční setkání sebeobhájců na spektru autismu z České a Slovenské republiky 2

Dále v dopoledním bloku promluví i Sebeobhájce roku 2020 Mgr. Šimon Hlinovský, který ve svém příspěvku nastíní, co by mohly potřebovat mnohé školní děti s autistickým kamarádem nebo spolužákem, například v situaci, kdy by chtěl někdo jejich kamaráda šikanovat. O šikaně autistických dětí a její prevenci bude mluvit také psycholožka PhDr. Vera Nemesh.

Ocenění sebeobhájci

Na konferenci prvně bude přednášet také zakladatelka Autistických konferencí a šéfredaktorka ATYP magazínu. Svou přednášku pojmenovala „Každé dítě potřebuje v některém obodobí inkubátor. S jinými dětmi jinými cestami.“ Každý z nás častěji než si myslíme, potřebuje podporu a péči „na míru“, soucit a přijetí. Mnohdy se domníváme, že naše dítě už tohle a tamto musí zvládnout, pochopit, ve škole usedět, všechno vydržet… a najednou se nám dítě před očima sype nebo se dostává do kategorie dítěte s poruchou chování. Vždy je to o tom, že už nějakou dobu signalizuje, že potřebuje péči, psychický inkubátor, ale nikdo si toho nevšiml. Péči na míru občas potřebují naše děti, ale i naše vnitřní dítě,“ s úsměvěm dodává předsedkyně Nadačního fondu ATYP Dagmar Edith Holá.

3. Autistická konference bude mít mnoho novinek a také se v rámci ní uskuteční setkání sebeobhájců na spektru autismu z České a Slovenské republiky 3

Před oceněním za sebeobhajobu a obhajobu lidí na spektru bude ještě krátký diskusní panel s přítomnými přednášejícími na spektru a některými z řad účastníků konference.

V poledne pak proběhne ocenění Sebeobhájců roku 2022. Oceněno bude letos šest sebeobhájců: výtvarník Vavřinec „Lorenzo“ Šipr, youtuberka Monika Makovičková Růžičková, básník Vojtěch „Woÿta“ Kotek, atlet Jiří Pavel Češka, ředitelka slovenského A Centra Mgr. Viera Hincová a sociální poradkyně Vladimíra Prokajová.

3. Autistická konference bude mít mnoho novinek a také se v rámci ní uskuteční setkání sebeobhájců na spektru autismu z České a Slovenské republiky 7

Vztahy a empatie

První odpolední blok, zaměřený šířeji na autistické vnímání rodiny a partnerství, otevře přednáška Mgr. Martina Janči o empatii, o níž je zakořeněné přesvědčení, že ji autisté postrádají, protože vnímají mnoho věcí doslovně. Dále uslyšíme například dalšího Sebeobhájce roku 2020, kterým je Dodo – ta je mimo jiné i členkou Poradního orgánu ombudsmana a také tvůrkyní vizuálu letošní konference. Bc. Viktorie Havrdová, která je dlouholetou korektorkou ATYP Magazínu, se zase zamyslí nad autistickým prožíváním v partnerských vztazích. Youtuberka Monika Makovičková Růžičková je matkou tří dětí a povypráví nám o své cestě k rodině. Monika také pro Nadační fond ATYP vede YT kanál Ptejme se autistů.

Připravila pro vás s dalšími přednášejících video pozvánku na 3. Autistickou konferenci. Ve videu hovoří Monika Růžičková, Šimon Hlinovský, Dodo Doudová, Martin Janča

 

Autisté a pracovní kolektiv

Druhý odpolední blok ponese název Autisté a pracovní kolektiv. Uslyšíme zde například ředitele organizace Adventor Michala Roškaňuka, který poskytne rady, jak komunikovat s kolegou, který je na spektru. Dále budou hovořit také přispěvatelky ze Slovenska. Sociální poradkyně Vladimíra Prokajová povypráví, jaké je být autistická matka a jak vychovává. Mgr. Viera Hincová zase promluví zejména o ableismu a o neurodiverzitě jakožto jiném způsobu myšlení a nikoliv jako patologii, která se má léčit. Po odpoledních přednáškách bude následovat workshop technik tzv. emoční sebeobrany s lektorkou PhDr. Zuzanou Oravcovou, ředitelka slovenské organizace Autis.

3. Autistická konference bude mít mnoho novinek a také se v rámci ní uskuteční setkání sebeobhájců na spektru autismu z České a Slovenské republiky 5

Novinky na konferenci

Moderátorkou konference bude básnířka a slamerka Ellen Makumbirofa, která je rovněž na spektru autismu a její tvář známe mimo jiné z obálky letošního ATYP Speciálu, který můžete zakoupit na ATYPpress.cz.

Ke 3. Autistické konferenci se nám podařilo vydat i rozšířené vydání domalovánek Slavní autisté. Osvětové a edukativní domalovánky SLAVNÍ AUTISTÉ pro vás nakreslili lidé na spektru autismu. Je to ROZŠÍŘENÉ vydaní a namísto 21 stran už na vás čekají omalovánky a komiksy k vymalování na 42 stranách (formát A4). První domalovánky už jsou ale vyprodány. Obrázky k domalování jsou obohaceny texty o autismu a lidech na spektru, o hypersenzitivitě, hyperfokusu u speciálního zájmu, doslovnosti atd. Texty napsali a supervidovali lidé na spektru autismu. Domalovánky jsou vhodné zejména pro práci se žáky na základní škole, ale i doma či kdykoliv při seznamování s inkluzivním přístupem, respektem k neurodiverzitě a neurodivergentním lidem.

Přátelství z pohledu autistky 2

Domalovánky i 2. tištěný ATYP Speciál bude k dostání přímo na konferenci.Nebo si je můžete zakoupit na e-shop ATYPpress.cz.

Partner konference organizace Za Sklem opět na konferenci umožní zájemcům vyzkoušet si simulátor autismu. Také bude možné díky nim si vyzkoušet pomůcky, které působí jako celek na všechny smysly.

Křest afirmačních karet pro pečující o neurodivergentní děti a dospělé

Podařilo se nám ke 3. Autistické konferenci také sestavit sadu 40 afirmačních karet pro pečující o neurodivergentní děti a dospělé. Autorkou většiny z nich je Markéta Štěpánková, matka 3 neurodivergentních dětí. Editorkou a spoluautorkou je také Dagmar Edith Holá, matka 2 dětí, z nichž jedno je na spektru autismu. Ilustrace k nim věnovala výtvarnice Lucie Němcová, dále autorka skrývající se pod značkou LEF PEA a další výtvarníci na spektru zastoupení organizací Adventor. Na konferenci karty pokřtíme.

3. Autistická konference bude mít mnoho novinek a také se v rámci ní uskuteční setkání sebeobhájců na spektru autismu z České a Slovenské republiky 8

Setkání sebeobhájců z České a Slovenské republiky

Další novinkou je podpora od Visegrad Fund. „Vďaka podpore Visegrad Fund sa súbežne s 3. autistickou konferenciou uskutoční mobilita sebaobhajcov z Českej a Slovenskej republiky. Zúčastnia sa jej spolu šestnásti mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov spolu s osobnými asistentmi. Mobilita sa začne už 14. a 15. septembra v Prahe prípravným workshopom, a vyvrcholí účasťou na konferencii. Následne účastníci pripravia výstupy a reflexie, ktoré prinesú ich unikátny pohľad na témy konferencie vo forme príspevkov do magazínu ATYP a slovenského magazínu #beznávodu,“ vysvětluje záměry Mgr. Viera Hincová, ředitelka A Centra a přednášející na konferenci. Prostory pro setkání sebeobhájců z České a Slovenské republiky poskytla organizace Za Sklem ve své pražské pobočce. Někteří ze slovenských sebeobhájců se účastní projektu Klíče k sebeobhájství, který je mezinárodní projekt realizovaný za finanční podpory v programu Erasmus+ Klíčová akce 2, Partnerství pro spolupráci v oblasti Mládeže, a pořádá ho Nadační fond ATYP s partnerem A Centrum.

3. Autistická konference bude mít mnoho novinek a také se v rámci ní uskuteční setkání sebeobhájců na spektru autismu z České a Slovenské republiky 6

Poděkování všem partnerům konference

Pořadatel Nadační fond ATYP spolu s partnerem konference Za sklem o.s. děkují

mnoha partnerům, díky nimž se může 3. Autistická konference uskutečnit, a to díky finanční podpoře hlavního města Prahy, Ministerstvu zdravotnictví ČR, Za Sklem o.s., Adventor o.s., Visegrad Fund, projekt Erasmus+ Klíče k sebeobhájství, A Centrum a Beznávodu.sk.

Program naleznete na www.Autistickakonference.cz. Konference je již plně obsazena. Koná se v pátek 16. září 2022 na Staroměstské radnici v Sále architektů.

3. Autistická konference bude mít mnoho novinek a také se v rámci ní uskuteční setkání sebeobhájců na spektru autismu z České a Slovenské republiky 12

______________________

Text Viktorie Havrdová a Dagmar Edith Holá

3. Autistická konference bude mít mnoho novinek a také se v rámci ní uskuteční setkání sebeobhájců na spektru autismu z České a Slovenské republiky 9

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení