Vzdělávací kurz pro přípravu svébytné skupiny sebeobhájců na spektru autismu Klíče k sebeobhajobě 9

Vzdělávací kurz pro přípravu česko-slovenské svébytné skupiny sebeobhájců na spektru autismu Klíče k sebeobhajobě

Máme velkou radost, že se nám podařilo získat finanční podporu pro pilotování projektu Klíče k sebeobhajobě. Spolupráce na osvětě a sebeobhajobě lidí na spektru autismu se daří Adventoru od roku 2013 a od roku 2016 Nadačnímu fondu ATYP. Je na čase vytvořit svébytnou skupinu sebeobhájců s autismem. Nadační fond ATYP spolu se slovenskou organizací A Centrum připravují realizaci pilotního projektu Klíče k sebeobhájství. Jedním z jeho aktivit je on-line Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností na spektru autismu a skupiny sebeobhájců na spektru Klíče k sebeobhajobě (Kľúče k seba-obhajobe). Přihlásit se můžete do 10. února 2022.

Trochu historie z advokacie lidí s autismem v obou zemích

V oblasti sebeobhajobyí (self-advocacy) působí u nás již od roku 2013 Adventor, který v roce 2019 založil A-komunitu. Někteří její členové mají přímou účast na zasedáních a výstupech Odborné skupiny pro řešení problematiky lidí s PAS při VVZPO, která byla ustanovena v listopadu 2014. O výsledcích této odborné skupiny při vládě jsme již mnohokrát v ATYP magazínu informovali a naposledy v tištěném ATYP Speciálu. Také některé členky A-komunity od roku 2018 působí v Poradním orgánu ombudsmana. Členové A-komunity také zajišťují služby sekretariátu evropské autistické asociace EUCAP.eu.

Vzdělávací kurz pro přípravu svébytné skupiny sebeobhájců na spektru autismu Klíče k sebeobhajobě 7

Od listopadu 2016 existuje ATYP magazín, okolo něhož také mnoho lidí na spektru autismu spolupracuje svými texty, grafikou, komiksy a kresbami na informování veřejnosti o svých potřebách, právech, výzvách, ale i pozitivních stránkách autismu a potenciálu těchto lidí pro společnost. Od roku 2020 realizujeme v ČR ojedinělé „AUTISTICKÉ KONFERENCE“, jsou to příležitostí pro autentické sebeprezentace a vnímání života na spektru autismu samotnými lidmi na spektru autismu. Sebeobhájci jsou zapojeni do přípravy, organizace a realizace konference. ATYP magazín je jednou z činností Nadačního fondu ATYP. Na každém ročníku konference byla předána některým sebeobhájcům ocenění. Můžete si o tom přečíst tiskové zprávy v ATYP magazínu.

Tyto dvě skupiny sebeobhájců i jednotlivci zabývající se sebeobhájcovstvím věří, že cílem advokacie autismu by měl být svět, ve kterém mají autisté rovný přístup, práva a příležitosti, také aby zajistili, že hlasy sebeobhájců budou slyšet v národní konverzaci o nás a budoucnost autistických lidí by byla bez diskriminace a stigmatizace. „Autismus nemůže být o nás bez nás autistů“ bylo mottem už 1. Autistické konference v září 2020.

Vzdělávací kurz pro přípravu svébytné skupiny sebeobhájců na spektru autismu Klíče k sebeobhajobě 2

Chceme společnost naučit nepatologizovat autisty

Někteří slovenští sebeobhájci spolupracují dlouhodobě  s ATYP magazínem a také Adventorem, proto se přirozeně začalo uvažovat o vzdělávání sebeobhájců společným projektem. Na Slovensku se lidé s autismem a Aspergerovým syndromem začali sdružovat okolo portálu Beznavodu.sk, který vytváří prostor pro sdílení zkušenosti, prožívání a síťování těchto lidí. Portál je přirozeným vyústěním dlouholeté práce psycholožky Viery Hincové s komunitou lidí na spektru autismu. Tento prostor má za cíl destigmatizovat Aspergerov syndróm, autismus a autistické lidi a přinášet nepatologizující pohled na jejich životní styl, tedy lidskou neurodiverzitu. S její organizací A Centrum už ATYP spolupracuje tři roky formou článků, rozhovorů a osvětových aktivit. V návaznosti na tuto spolupráci teď společně vytváříme podporu pro vznik svébytné skupinu sebeobhájců z obou krajin. “My máme výrazný problém s označováním autistů za zdravotně postižené nebo lidi s poruchami. Hnutí neurodiverzity je zaměřené na to, aby se nepatologizoval autismus. Samotné postižení je přímo v Úmluvě OSN práv osob se zdravotním postižením definované tak, že je to součinnost mezi diagnózou a bariérami ve společnosti a postojích lídí. Namísto termínu zdravotní postižení hovoříme o znevýhodnění, protože to je sociální termín a popisuje to, že potřebují jiné podmínky, a ne měnit se oni sami, respektive je  předělávat na ne-autisty,” vysvětluje za slovenského partnera projektu Mgr. Viera Hincová.

Vzdělávací kurz pro přípravu česko-slovenské svébytné skupiny sebeobhájců na spektru autismu Klíče k sebeobhajobě 3

Erasmus podpořil projekt Klíče pro sebeobhájství 

Kurz je realizován za finanční podpory v programu Erasmus+ Klíčová akce 2, Partnerství pro spolupráci v oblasti Mládeže. Ze 12 projektů předložených české agentuře Domu zahraniční spolupráce byly vybrány k finanční podpoře pouze čtyři. Mezi nimi i ten náš A Keys to Sef-Advocacy (Key2SA, Klíče pro sebeobhájství).

Díky grantu v programu Erasmus+ můžeme zahájit hlavní aktivitu projektu, kterou jsme pojmenovali Klíče k sebeobhajobě (Kľúče k seba-obhajobe). Je to 8 on-line víkendových vzdělávacích kurzů pro vytvoření česko-slovenské skupiny sebeobhájců, kteří si budou vzájemně pomáhat v osvětě a obhajobě lidí na spektru autismu. Termín self-advocacy se překládá různými způsoby. Zjistili jsme, že některé neziskovky používají sebeobhájství a jiné sebeobhájcovství, část dokonce i v českém textu používá pouze self-advocacy.

Možná si kladete otázku, zda je potřeba vzdělání, když se to týká sebeobhajoby. Přece mi stačí, že jsem součástí této skupiny lidí. Určitě stačí, pokud chcete vystupovat pouze za sebe a sólově. “Sebeobhájce může být sám, ale právnickou osobu je dobré mít v záloze,” řekl právník Jiří Černý na 1. Autistické konferenci. Předsedkyně Nadačního fondu ATYP Dagmar Edith Holá k tomu zmiňuje: “Mnoho lidí s autismem by rádo také založilo spolek či jinou neziskovou organizaci, a to už je potřeba mít určité dovednosti. Také se domnívám, že  vzdělávání je celoživotní proces. Kurz jsme tematicky sestavili tak, aby se sebeobhájci naučili co nejvíce, budou znát práva lidí se zdravotním postižením, „potkají se“ na webinářích s lektory na advokacii, marketing, mediální dovednosti, ale také s psychology a kouči pro nalezení svých silných stránek a získání dovedností pro sebeprezentaci, komunikaci.”

Vzdělávací kurz pro přípravu svébytné skupiny sebeobhájců na spektru autismu Klíče k sebeobhajobě 8

Lektoři budou zkušení odborníci v tématech, kteří budou lidmi s autismem z realizačního týmu vedeni k dobré komunikaci s neurodiverzními účastníky vzdělávacího kurzu. Kouči kurzu budou zkušení koučové a mentorové lidí s autismem.

Inspirace kurzem Rytmusu Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením 

Hlavní realizátor kurzu Nadační fond ATYP se prostřednictvím zakladatelky inspiroval vzdělávacím programem organizace Rytmus “Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením”, který je určen rodičům a rodinným příslušníkům dětí s postižením. Informovali jsme o něm v ATYP magazínu v článku Co trápí rodiče dětí s postižením.

Rytmus svůj vzdělávací kurz opírá o projekt Partners in Policymaking, který vznikl v USA v roce 1987 a měl zásadní vliv na rozvoj hnutí rodičů jakožto obhájců práv lidí se zdrav.  postižením a sebeobhájců se zdravotním postižením. Inspirace kurzem Rytmusu je volnější, naším kurzem a tématy vzdělávání přihlížíme na specifika a potřeby lidí s autismem.

“Čím viac autistických ľudí vystúpi a začne za seba hovoriť, zdieľať svoju skúsenosť a potreby, tým skôr sa posunieme od nedôstojného a ubližujúceho strašenia „epidémiou“ autizmu k prijatiu a rešpektovaniu rôznosti. Mne osobne sa nepáči, keď sa hodnotiaci jazyk medicíny dostáva do médií a na sociálne siete, pretože redukuje človeka na súbor deficitov, porúch a dysfunkcií. O neurotypických ľuďoch sa takto redukovane nehovorí, napriek tomu, že rozhodne nie sú dokonalí a mohli by sme im napr. prisúdiť „obsesívnu poruchu verbálneho kontaktu, bez zjavnej potreby zdieľať akýkoľvek obsah“. Byť človekom má mnoho tvárí a mňa teší, že cez tento projekt tieto tváre svetu ukážeme súčasným jazykom hnutia neurodiverzity, ktoré nehodnotiacim spôsobom ukazuje variabilitu ľudského prežívania, myslenia, komunikácie a spracúvania sveta okolo nás,” říká vedoucí portálu Beznavodu.sk Kristina Převrátil Alexy.

Vzdělávací kurz pro přípravu svébytné skupiny sebeobhájců na spektru autismu Klíče k sebeobhajobě 10

Přínosem pro účastníky tohoto kurzu bude zejména:

  • získání znalostí, praktických dovedností a sebedůvěry k obhajování práv lidí s postižením, získání nejnovějších informací z oblasti inkluze – vzdělávání a sociálních služeb,
  • vytvoření skupiny sebeobhájců a získání dovedností k týmové spolupráci,
  • získání sebedůvěry v sebeobhajobě a nalezení svých silných stránek k prezentaci
  • sebevědomí a uplatnění na základě svého zájmu,
  • zlepšení IT dovedností v prezentaci různými online formami
  • zlepšení v time managementu, duševní hygieně, práci s emocemi a myslí…
  • možnost se nechat inspirovat od lidí, kteří se dlouhodobě obhajobou a sebeobhajobou zabývají – jak se udržet ve stavu, kterému se podle WHO říká wellbeing
  • práce na tématech, řešení témat a výstupy z nich, které budou představeny případným odborníkům a kolegům sebeobhájcům

“Je velice důležité znát svá práva a umět si za nimi stát. Pokud mám na něčem trvat, potřebuji si být jistá, že stojím na správné straně. Abych věděla, že stojím na správné straně, potřebuji informace. Kurz Klíče k sebeobhajobě je kompletním balíčkem pro každého, kdo se chce umět postavit sám za sebe,” říká třiadvacetiletá Anežka Gruberová, která je hlavní koordinátorkou této aktivity v projektu.

Vzdělávací kurz pro přípravu česko-slovenské svébytné skupiny sebeobhájců na spektru autismu Klíče k sebeobhajobě 2

Přihláška do kurzu Klíče k sebeobhajobě

Projekt začíná dnes tím, že zveřejňujeme přihlášky do kurzu. Přidejte se tedy k nám, sebeobhájcům na spektru. V realizačním týmu projektu je většina lidí na spektru. Přihlásit se můžete zde formou dotazníku na Google a vyplnit otázky do 10. února 2022, které jsme pro vás připravili. Odesláním dotazníku potvrzujete, že jste si přečetli témata kurzu a úvodní text účasti v programu, který bude realizovaný od února do prosince 2022 a souhlasíte se zpracováním osobních údajů Nadačním fondem ATYP a slovenským partnerem projektu A Centrum. Kurz je pro účastníky zdarma. Děkujeme.

  1. února na Mezinárodní den Aspergerova syndromu na tiskové konferenci budeme celý projekt prezentovat a také představíme vybrané účastníky kurzu Klíče pro sebeohajobu. Kurzu se může účastnit max 20 lidí od 15 do 30 let z České republiky i Slovenska. Pokud jste starší a máte zájem účastnit se vzdělávacího kurzu, ozvěte se nám na: klice_erasmus@gmail.com. V případě slovenských zájemců můžete i na: viera.hincova@yahoo.com za A Centrum. Můžete se třeba stát kolegou v realizačním týmu, který bude mít přístup do online seminářů nebo najdeme jinou cestu, jak se zúčastnit vzdělávání v sebeobhajobě. V rámci projektu budou mít účastníci k dispozici dvě koučky, které mají praxi s lidmi s PAS, a budou jim poskytovat potřebnou podporu.

První on-line kurz bude 19. a 20. února od 10 h do 15 h v sobotu i v neděli. Tedy den po on-line tiskové konferenci, kde bude tento náš téměř dvouletý projekt i s jeho třemi aktivitami a výstupy z nich představen. Jedná se o tištěný sborník sebeobhájců ATYP Speciál v roku 2023 a portál Beznavodu.sk.

Další naplánované termíny online víkendového vzdělávacího cyklu seminářů Klíče k sebeobhajobě jsou: 12.-13. března, 2.-3. dubna, 7.-8. května, 18.-19. června, 24.-25. září, 15.-16. října, 19.-20. listopadu a 3.-4. prosince 2022. Organizátor si vyhrazuje právo z vážných důvodů některý termín posunout. Podrobnější informace ohledně účasti na víkendových setkáních probereme vhodnou, jimi zvolenou formou s přihlášenými účastníky v procesu přípravy.

Vzdělávací kurz pro přípravu svébytné skupiny sebeobhájců na spektru autismu Klíče k sebeobhajobě 4

Přidej se k nám a staň se sebeobhájcem

Zaujala Tě témata kurzu? Pak se přidej k nám a staň se sebeobhájcem! Nevíš, co je to sebeobhájcovství? Nevadí, všechno Tě naučíme. Sebeobhájce zná svá práva a stojí si za nimi. Hledá řešení situací, ve kterých se cítí diskriminován a zastupuje i ty, kteří to sami nedokáží. Nemusíš mít oficiální diagnózu, stačí, že ses identifikoval jako patřící k lidem s autismem. Teď už se těšíme na vaše vyplněné dotazníky.

Pro čtenáře i zájemce připravujeme další články z historie self-advocacy na světě. A mnoho grafických slajdů s citacemi od českých i zahraničních sebeobhájců na spektru autismu. Mnohé slides uveřejňujeme už na Instagramu ATYP magazínu a #beznavodu.

______________

Za tým Klíčů k sebeobhajobě Dagmar Edith Holá (Nadační fond ATYP), Mgr. Viera Hincová (A Centrum), Anežka Gruberová (ATYP magazín), Kristina Převrátil Alexy (Beznavodu.sk), Bc. Viktorie Havrdová (ATYP magazín), Mgr. Gabriela Böhmová (NF ATYP), Slávka Makovníková (A Centrum) a další kolegové.

Kresba od Hany Rosenthal / grafika ATYP magazín pro projekt Klíče k sebeobhájství

Vzdělávací kurz pro přípravu česko-slovenské svébytné skupiny sebeobhájců na spektru autismu Klíče k sebeobhajobě 1

 

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení