ABA terapie u nás doma

ABA terapie u nás doma

Hana Lupačová z Brna je aktivní maminkou, která se intervenci ABA naučila sama z anglické literatury. Poté chodila na kurz pro behaviorální techniky na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde se učí základy ABA v rámci celoživotního vzdělávání. Navíc navštěvovala semináře slovenských certifikovaných ABA analytiček Ivany Trellové a Zuzany Maštenové. Má téměř 5-letého syna s autismem, kterému pod supervizí anglického behaviorálního analytika Tonyho Balazse pomáhá ABA terapií. Napsala pro ATYP magazín text o svých zkušenostech.

Můj synek je malé slunce, které nás odmalička nabíjí energií. Přesto byl v některých věcech trochu jiný. Komunikoval naučenými frázemi, které nijak neobměňoval. Když chtěl přivítat sestřenku, rozběhl se k ní a… kousnul ji do nosu. Byla jsem přesvědčena, že za jiným chováním mého syna stojí jeho vážná zraková vada, kterou jsme objevili až ve věku 3 a půl roku. Přesto jsem navštívila klinického psychologa. Dnes mi je líto, že už tehdy jsem nebyla nasměrována na účinnou práci s mým synem. Po téměř roce mému synovi stanovil psycholog diagnózu atypického autismu, ale konkrétní rady k práci se synem mi chyběly. Při hledání dalších informací jsem narazila i na aplikovanou behaviorální analýzu („ABA“), ale podle prvních článků mi vůbec nebyla sympatická. Na první pohled to vypadalo, že se děti učí způsobem, jakým jsme učili kdysi našeho pejska, že je učím poslušnosti (my jsme se do té doby snažili syna ptát na názor, i když často jsme nedostali odpověď). ABA terapie u nás doma 1

Hodně mě ovlivnila kamarádka, také maminka malého autisty, která mi řekla, že u ní při výběru převážilo, že ABA je vědecky doložená, že funguje. Přečetla jsem si anglickou knížku Mary Barbera o verbálním chování, přeložila ji pro nejbližší příbuzné, aby se principy naučili také, a začala jsem navštěvovat semináře behaviorální analytičky Ivany Trellové o ABA v Bratislavě. Příklady v učebnici sice byly naší mentalitě vzdálené, ale byl v ní přesný postup, jak učit dítě jednotlivé operanty řeči. Verbální přístup pracuje s tím, že slova, která používáme, mohou mít různou funkci. Někdy řekneme „jablko“ a myslíme tím „dej mi jablko“ (je to žádost o věc), jindy řekneme „jablko“ a chceme jen pojmenovat to, co vidíme. Můžeme také zopakovat to, co řekla maminka (Jeníčku, řekni „jablko“). Nebo se nás někdo zeptá – znáš nějaké ovoce? A odpovíme „jablko“. Totéž slovo plnilo různou funkci, a některé autistické děti neumí použít totéž slovo v různých kontextech automaticky, ale je potřeba je to naučit.

Aplikovaná behaviorální analýza pracuje s motivací dítěte

Aplikovaná behaviorální analýza hodně pracuje s motivací dítěte. Můj syn měl široký záběr zájmů, a proto jsem učení nových věcí prokládala různými jeho oblíbenými hrami, které jsem používala jako tzv. „posilnění“. Jako posilnění lze použít cokoli, co do budoucna chování „posilní“. Nepoužívala jsem jedlé odměny, protože u mého syna to nebylo potřeba. Zde jsem si vyvrátila svůj první omyl, ABA není o tom, že za správně vykonané úkoly dávám synkovi piškotky, každé dítě je v tomto individuální. Můj syn teď už má učení tak rád, že funguje samo jako posilnění.
Zaměřili jsme se i na problémové chování, kterým bylo v jeho případě kousání dětí. Tato oblast byla pro nás zásadní, aby mohl nadále chodit do školky a nebyl ostatním dětem nebezpečný. Museli jsme zjistit příčinu chování a napravit naše reakce na jeho chování, abychom do budoucna kousání nechtě nepodporovali. Podporou totiž může být opět i věc nečekaná: někdy třeba to, že dítěti, které touží po vaší pozornosti, vynadáte. Stanovili jsme si různé cíle učení a velmi rychle vše doháněli. To vše jsem zatím připravovala „na koleně“ doma.

Zlom do našeho příběhu přineslo, když jsme se mohli zapojit do projektu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Získali jsme na určitou dobu americkou behaviorální analytičku Anne Quesnell, která ve spolupráci se studenty aplikované behaviorální analýzy mému synovi udělala kompletní diagnostiku chování (tzv. VB-MAPP). Toto hodnocení trvalo téměř tři týdny, ale konečně jsem zjistila, v jakých oblastech je můj syn na úrovni svých vrstevníků a kde má mezery. V některých ohledech jsme museli trochu bojovat s angličtinou. Český a slovenský jazyk (moje a synkova mateřština) fungují trochu jinak než angličtina. Testování jsme museli tomuto přizpůsobit. Anne připravila mému synovi konkrétní plán další terapie. První věc, kterou se syn naučil, byla odpovídat ano/ne. Trvalo to asi 2 hodiny a za dva dny už to používal spontánně i v každodenním životě.

ABA terapii se učí i mladší syn 

Od té doby jsme v projektu pokročili mnohem dál. Dvě asistentky, které nyní se synem pracují, teď již pod supervizí anglického behaviorálního analytika Tonyho Balazse a již s aktualizovaným plánem, k nám dojíždějí 3-4 krát týdně. Tímto si rovněž plní svoji povinnou praxi, kterou potřebují, aby se samy mohly stát behaviorálními analytičkami. Potřebují dosáhnout až 1500 hodin. Další sezení ABA se synem dělám sama. Vystudovala jsem úvodní kurz RBT (behaviorálního technika) na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Některá sezení probíhají i s mladším bratrem a Išek se tak učí lépe s ním komunikovat. Od září bychom rádi, aby část sezení probíhala ve školce.

ABA terapie je prevence problémového chování 

Největší přínos ABA terapie je podle nás v tom, že pomáhá s problémovým chováním dítěte a tím umožní jeho lepší začlenění do kolektivu. ABA nám pomohla problémové chování formou kousání úplně odstranit. Vím, že některým dětem pomáhá stejným způsobem odstranit sebeubližování. Cílem v ABA je, aby to bylo efektivní, tedy ideálně úplné odstranění problémového chování, ať už jde o ubližování jiným lidem či ubližování sebe samému.. Kousání dětí se u našeho syny už neobjevuje, ačkoli stále trochu bojujeme s jiným problémovým chováním. Synka teď učíme: ptát se. Nikdy jsem si neuvědomila, jak je schopnost položit otázku zásadní, když se chceme naučit něco podle sebe, a ne podle preferencí druhých osob. Těším se na to, až jej budeme učit „proč?“. Jeho o rok mladší bratr otázku „Proč?“ už pokládá sám a neustále.

Jsem vděčna Pedagogické fakultě, Centru pro aplikovanou behaviorální analýzu i konkrétním lidem z tohoto centra, že vynakládají velké úsilí, aby ABA přiblížili rodičům nejen autistických dětí. Rodičům bych ráda doporučila projít si pro orientaci aspoň e-learningový kurs Simple Steps v češtině, kde mohou čerpat informace o verbálním přístupu.

___________

Text Hana Lupačová

Hana Lupačová s ostatními rodiči oslovovali minulý týden senátory a upozorňovali je osobně na situaci v ČR. Rodiče dětí s autismem přišli před Senát podpořit schválení ABA terapie, která se měla projednávat. Chtějí zachování původního změní novely zákona č. 96/2014 Sb. – senátní tisk č. 119. Umožní se tím zavedení povolání behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika a behaviorální technik. Pomohlo by to rodičům, učitelům, asistentům a dalším v práci s autistickými i jinými dětmi. Projednávání přesunuto na dnes 7. června 2017.

Rodiče autistů se sešli před Senátem 5
Hana Lupačová s ostatními rodiči oslovovali minulý týden senátory a upozorňovali je osobně na situaci okolo ABA terapie v ČR.

 

Sledujte informace na www.csaba.cz nebo FB ČS ABA, dotazy směrujte na info@csaba.cz.

Seznamy behaviorálních analytiků budou vznikat. Jinak certifikované nejen behaviorální analytiky, ale i asistenty behaviorálních analytiků a behaviorální techniky lze dohledat na Behavior Analyst Certification Board. Je zde také publikovaný etický kodex v češtině.

V nejbližších dnech přineseme rozhovor s jedinou certifikovanou ABA analytičkou v ČR Ditou Chapman.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení