Čeští a slovenští sebeobhájci na spektru autismu budou přednášet v Městské knihovně v Praze

Avízo: 4. Autistická konference, 22. 9. 2023, Městská knihovna v Praze, Malý sál, Praha

V pátek 22. 9. 2023 proběhne Čtvrtá Autistická konference, která je unikátní tím, že je nejen o autistech a autismu, ale převaha přednášejících jsou samotní autisté a řada z nich se podílela také na organizačním zajištění akce.

Jménem Nadačního fondu ATYP a partnerské organizace Za sklem o. s. vás srdečně zveme na 4. Autistickou konferenci, kde přednášejí čeští a slovenští sebeobhájci na spektru autismu společně s odborníky.  Někteří z přednášejících autistů jsou absolventy kurzu Klíče k sebeobhajobě. Konferenci poskytla záštitu  předsedkyně  nestátní neziskové organizace Za sklem o. s. Marta Pečeňová, členka VVOZP a předsedkyně Odborné skupiny VVOZP  pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS. Jménem Magistrátu hlavního města Prahy, díky jehož podpoře je projekt realizován, převzal záštitu  Mgr. Pavel Mareš, předseda Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast ZHMP.

Děkuji organizátorům konference a přednášejícím sebeobhájcům za sdílení osobních zkušeností a poznatků. Bez nich by bylo naše poznávání autismu neúplné a  povrchní,” říká Marta Pečeňová. 

Program konference sestává ze dvou bloků, po každé z přednášek následuje prostor pro dotazy. První blok Specifika autismu zahájí Bc. Matúš Krupa přednáškou „Energie u lidí na spektru autismu“. Tématem se zabýval během kurzu Klíče k sebeobhajobě. Následuje básnířka a známá slamerka ,opětovná moderátorka konference a letos i přednášející o svém “di-agnostickém” náboženském přesvědčení – Ellen Makumbirofa. Přednáškou „Autismus  a samota“  naváže Jakub Frnka, držitel ocenění Sebeobhájce roku 2021. Blok uzavře  Bc. Matěj Kočár s „Mýty o autismu očima autisty“. Matěj i Jakub také patří k absolventům kurzu Klíče k sebeobhajobě, který podpořil Erasmus+, jehož představením a prezentací loga Dne autistické hrdosti (18. červen) a jeho autora bude tento blok zakončen.

Druhý blok Autisté v rodině, v partnerství, v zaměstnání otevře Kateřina Dodo Doudová, sebeobhájce roku 2020, členka Poradního orgánu Ombudsmana a absolventka kurzu Klíče k sebeobhajobě příspěvkem „Speciální zájmy lidí na spektru autismu“. Sociální poradkyně pro rodiny dětí s PAS Vladimíra Prokajová, sebeobhájkyně roku 2022 se bude zabývat rozvojem sociálních a komunikačních schopností u dětí s poruchou autistického spektra a respektem individualit dítěte. Prokajová  je jednou z nejznámějších a nejstarších průkopnic sebeobhajoby na Slovensku. Poprvé začala vystupovat a mluvit o autismu v roce 2013. Přednáška Petra Hejtmánka„Autismus, homosexulaita a epilepsie“přiblíží zkušenost života s trojí výjimečností.Psycholožka Mgr. Viera Hincová, sebeobhájkyně roku 2022, předsedkyně A-centra a HANS, probere přínos pozdní diagnostiky. Lektorka Mgr. Jarka Staňková se zaměří na podporu pozitivního chování. S tématem autistického vyhoření přispěje Michal Roškaňuk, ředitel organizace Adventor. Přednášky uzavřou Jana Pastelková s příspěvkem „Sama sobě terapeutem“ a Bc. Božena Krumová, terapeutka Senzorické integrace v organizaci Ergo Devi s příspěvkem „Klíčem k pochopení každého autisty je poznat, jak smyslově vnímá.“

Autistické konference jsou tradiční příležitostí k slavnostnímu udílení cen Sebeobhájce roku třem lidem na spektru autismu za jejich osvětovou a destigmatizační činnost. V pravé poledne obdrží tentokrát unikátní cenu ruční výroby ze sklářské dílny Pačinek Glass.

Mimo program mohou účastníci konference zdarma využít služeb psycholožky Mgr. Lucie Andrýskové ze Za sklem o. s. “Psychologické poradenství jsme poprvé zařadili v rámci třetího ročníku konference. Lidé na spektru nebo pečující totiž často řeší, zda se svými problémy navštívit terapeuta nebo je pro ně dostačující rada kamaráda, někoho z okolí nebo zkušenosti sdílené v rámci různých FB skupin na internetu. Služba se setkala se zájmem, proto jsem se rozhodla ji nabídnout znovu a pomoci tak zájemcům v určitém nasměrování v tom, co řeší,” vysvětluje koordinátorka autistických konferencí Dagmar Edith Holá.

Konference je svým pojetím unikátní. “Na jiných konferencích o autismu totiž přednáší odborníci, zástupci neziskových organizací, rodiče dětí s PAS a často jen jeden zástupce lidí na spektru (někdy dokonce žádný). My dáváme hlas přímo lidem s autismem, tzv. sebeobhájcům. Jedním z jejich práv dle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením je vyjadřovat se k záležitostem, které se jich týkají. Proto pořádáme Autistické konference, v rámci kterých lidé na spektru poukazují na problémy, se kterými se potýkají, vyjadřují se k tomu, jakou podporu a v čem potřebují. Současně prezentují svá práva a také v čem je autismus limituje a naopak, v čem je obohacuje,” uvádí Dagmar Edith Holá, předsedkyně Nadačního fondu ATYP, hlavního organizátora Autistických konferencí.  Spolu s lidmi na spektru autismu vytvářejí od roku 2016 on-line magazín ATYP a tištěné ročenky ATYP Speciál. Autistické konference se staly inspirací i pro Slovensko, kde letos proběhla Prvá slovenská autistická konferencia. Konala se on-line ve dnech 22. a 23. března.

Stánek s publikacemi NF ATYP a vydavatelství ATYP Press v předsálí nabídne účastníkům k zakoupení ATYP Speciály, Karty pro duševní hygienu pečujících, domalovánky Slavní autisté i  knihu Tygr v kleci autorů Kamily a Petra Kopsových. Za sklem o.s. nabídne ukázky různých pomůcek pro lidi na spektru i „ochutnávku“ autismu prostřednictvím Simulátoru  autismu. Zakoupit si můžete trička a další autorské výrobky projektu Mysl bez hranic.cz , dále kostičky CLICS a léčivé domalovánky firmy Famtoys.

Pořadatel Nadační fond ATYP spolu s partnerem konference Za sklem o.s. děkují mnoha partnerům, díky nimž se může 4. Autistická konference uskutečnit. V prvé řadě Magistrátu hlavního města Prahy za finanční podporu, organizacím Adventor o.s., Famtoys s.r.o., programu Erasmus+ /Klíče k sebeobhájství/, Platformě Naděje pro Autismus, firmě Pačinek Glass, A Centru a Beznávodu.sk. Děkujeme za možnost konferenci realizovat v Malém sále Městské knihovny v Praze.

PROGRAM konference: na www.autistickakonference.cz, www.atypmagazin.cz

_____________________________________

text: redakce ATYP magazínu / grafika ATYP magazín / kresba ke konferenci Katka Fabiánová

Kontakt:

Dagmar Edith Holá

předsedkyně Nadačního fondu ATYP

spisovatelka a publicistka

jednatelka nakl. ATYP Press, e-shop www.atyppress.cz/produkty/

šéfredaktorka ATYP magazínu www.atypmagazin.cz redakce@atypmagazin.cz

FB ATYP magazín

mobil: 723653129

email: hola.dasa@seznam.cz

linkedin.com/in/dagmar-edith-hola/

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení