Diakonie Praha staví nový domov pro dospělé autisty.  Chybí však peníze na dostavbu.

Diakonie Praha začala stavět nový domov pro dospělé autisty

Současné kapacity pobytových zařízení, která o lidi s těžší formou autismu pečují, jsou nedostačující. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o částečné dotační podpoře této oblasti a pod hlavičkou Diakonie Praha tak vznikne nový domov s pobytovou sociální službou právě pro tyto klienty. Z celkových nákladů zhruba 20 milionů korun pokrývá dotace zhruba dvě třetiny, zbylé financování je výzva. Stavba započala 9. srpna.

Diakonie Praha má v plánu otevřít sociální službu domova se zvláštním režimem v pražských Stodůlkách v lednu 2023. Centrum bude fungovat 365 dní v roce, 24 hodin denně a bude stabilním domovem pro dospělé klienty s těžší formou autismu a trvalým bydlištěm v Praze, kteří potřebují individuální, intenzivní, a hlavně neustálou péči. Cílem je mimo jiné ulevit rodinám, které se o své dospělé děti starají. Na střeše budovy ve Stodůlkách začala stavba nového domova pro lidi s autismem 9. srpna. Momentky z prvního dne zahájení stavby najdete na webu Diakonie Praha. Patronkami projektu jsou Kateřina Sokolová a Mahulena Bočanová. Jejich vyjádření, proč podporují tento pojekt, si můžeta přečíst také na webu Diakonie Praha. Ing. Kateřina Sokolová, kterou znáte také jako zakladatelku Nadačního fondu AutTalk,  sdělila ATYP magazínu, že je moc ráda, že může být patronkou tohoto krásného a hlavně velmi potřebného projektu. “Zařízení pro dospělé osoby s PAS je v ČR velmi málo a jsem ráda, že se díky Diakonii situace zlepší a že už se začalo stavět. Částečně projekt financuje stát, ale část financí stále chybí, proto budeme za každou podporu velmi rádi. Samotný provoz tohoto zařízení bude velmi nákladný. Každá pomoc se počítá. Sbírkové konto najdete na webu Nový domov Diakonie,” říká patronka Kateřina Sokolová.

Nové zařízení pro dospělé autisty podpoří MPSV, klíčová bude i veřejnost

Zřízením této služby poskytneme individuální péči pro lidi, kteří vzhledem ke svému postižení musejí využívat sociální službu, ale zároveň nehledají jen obvyklou ústavní péči,“ říká Jakub Suchel, ředitel Diakonie Praha a doplňuje: „V novém domově vytvoříme téměř domácí prostředí s vyšší mírou podpory klientům. K dispozici budou mít převážně jednolůžkové pokoje, včetně veškerého zázemí. Zabezpečíme také budoucí provoz, k němuž ale potřebujeme adekvátně početný a vyškolený personál, který bude klientům neustále k ruce pro potřeby každodenního života.“ Podpořit budoucí finančně náročný provoz s ohledem na personální zázemí již zvláštním usnesením zastupitelstva slíbil i Magistrát hlavního města Prahy.

Ačkoliv státní dotace částečně pokryje financování stavby domova, role dárců, ať už samotných lidí, firem nebo nadací, bude klíčová. „Dobročinnost ze strany veřejnosti bývá ve vyspělých zemích považována za normální, i v České republice tato tendence neustále roste. Věříme, že aktuální a palčivá problematika autismu a nedostatku pobytové péče není lidem lhostejná a řadu z nich přiměje k podpoře našeho projektu. Dárci tak pomohou postavit důstojný domov lidem, trpící diagnózou znemožňující běžné fungování. A zároveň pomohou zlepšit život jejich rodinám a blízkým, kteří se často nachází v naprosto beznadějné situaci,“ doplňuje Barbora Dukátová, koordinátorka PR a fundraisingu. Podle Diakonie Praha na stavbu chybí asi osm milionů korun. Peníze chce organizace získat od dárců, a to od jednotlivců, firem i nadací. Zájemci mohou přispět na sbírkové konto. Bližší informace jsou na webu.

Sbírkové konto pro dárce: 20001-127747339/0800 Pomozte nám postavit nový domov pro autisty.

“Nebo můžete přispět v rámci sbírky na platformě Znesnaze21, pod hlavičkou Nadačního fondu pomoci Karla Janečka,” doplňuje koordinátorka Mgr. Barbora Dukátová.

Diakonie Praha staví nový domov pro dospělé autisty. Chybí však peníze na dostavbu. 1
VIZUALIZACE PROJEKTU

Nedostatek podobných služeb způsobuje obavy rodičům autistických dětí

Helence je 18 let, vůbec nemluví, začala chodit, až když jí bylo osm, do té doby byla na vozíku a nošená na bedrech rodičů. Je na plenkách, nenají se, neoblékne se, v noci spí často jen pouhé čtyři hodiny. Má hlubokou retardaci na úrovni ročního miminka a je autistka s velkou hyperaktivitou, je stále v pohybu, nevydrží ani chvíli sedět. Taková je každodenní realita paní Zdenky.

“Pokud nemáte pomoc rodiny a zároveň se vám nedaří sehnat kvalitní a dostupnou profesionální pomoc a sociální službu, míra stresu, úzkosti a vyčerpání je opravdu velká. Moje dcera Amy má autismus s problémovým chováním a dalšími zdravotními problémy způsobenými vzácnou genetickou mutací a těžkým porodem. Tím, že se mi narodilo dítě s těžkým postižením, jsem ztratila svobodu, dostala se do poměrně velké sociální izolace, nemohla dělat absolutně běžné věci, třeba i nákup byl velký problém a strach, jak ho zajistit. Představte si, že nemáte nárok na dovolenou, nevíte, co je volný večer, máte často denní/noční, nemáte nárok na to být nemocný, odpočinout si, když je vám opravdu zle, musíte někdy vydržet mnoho. Pak už se jen točíte v bludném kruhu, těžko hledáte cestu ven, i když se snažíte. Ale stále doufáte, a to je nutné, že snad se najde pomoc vhodná pro vaše milované dítě a tím pádem i pro vás“  popisuje paní Marcela a dodává: „Moc děkuji za tento projekt a naději na lepší budoucnost pro nás rodiče/opatrovníky a naše děti!”

V podobné situaci je také paní Dagmar, jejíž syn nyní využívá v Diakonii Praha týdenní stacionář: „Radkovi je 31 let. Milujeme ho. Chtěli bychom mu zajistit kvalitní a láskyplnou péči do budoucna, kdy už nám, rodičům s přibývajícími roky, nebudou stačit síly nebo až syn zůstane sám bez naší pomoci. Budoucnost je stále větším strašákem, protože umístění dospělého dítěte s autismem je velmi složité. Moc si vážíme úsilí Diakonie Praha vybudovat nový domov s kvalitními službami.“

Ze statistik MPSV a výzkumu ombudsmanky Anny Šabatové z roku 2018 Dostupnost sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra plyne jednoznačný závěr: pobytových sociálních služeb pro osoby s autismem je v ČR nedostatek, péče o ně je extrémně náročná a tito lidé jsou ve velké míře odmítáni. Vybudovat a provozovat nové zařízení pro osoby s autismem je proto velkým krokem, a to i ve vnímání potřeb klientů a potřeb jejich blízkých.

___________________

Snímky jsou vizualizací projektu.

Informace o Diakonii Praha:

Diakonie Praha je nezisková organizace patřící do celorepublikové diakonické sítě, podporuje děti a dospělé s mentálním nebo kombinovaným postižením tak, aby mohli žít život co nejvíce podobný běžnému životu svých vrstevníků. Diakonie Praha je tu pro lidi s postižením a jejich rodiny už od roku 1990 a poskytuje sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby.

www.diakonie-praha.cz

www.novydomov.diakonie.cz

Poskytované služby:

Denní stacionář 2x, týdenní stacionář, odlehčovací služba, chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutická dílna, centrum denních služeb.

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Jedna odpověď

  1. Synovi je 44 let, od malička byl “jiný”, odpovídá kritérium Aspergerova syndromu. Bylo neštěstím, že před skoro 30 lety se o autismu téměř nevědělo, a proto dostal diagnózu schizofrenie / s autistickými rysy/. Rodiče se o něj více než 20 let starali, bydlel u nich. Pobírá plný invalidní důchod ve výši kolem 5000 Kč. Otec nedávno zemřel na koronavirus a matce je 73 let, doposud se o syna starala. Trápí ji, co bude se synem dále, dle vyjádření psychiatrů syn potřebuje chráněné bydlení, jinak by musel zůstat v ústavu. Než onemocněl, studoval v Praze VŠ a Prahu má rád. Myslím si, že by chráněné bydlení v Praze přijal bez velkých námitek, s chráněným bydlením na samotě v pohraničí se nechce za žádnou cenu smířit. Žili jsme skromně a syn po nás zdědí finanční částku kolem 2 milionů Kč, z níž by se mu pobyt zde mohl platit. Z příbuzných není nikdo, kdo by se o syna mohl nebo chtěl starat. Je nějaká šance, že by klient z Východních Čech mohl o umístění v tomto chráněném bydlení požádat, samozřejmě s odborným vyjádřením psychiatra, že je pro něj tento způsob života vhodný? Děkuji za každou odpověď nebo radu, která by pomohla další synův život řešit. Byla bych vám nesmírně vděčná. Matka

Přihlášení