Jak uzpůsobit pracovní pohovor lidem na spektru autismu

Jak uzpůsobit pracovní pohovor lidem na spektru autismu

Zahraniční korporáty už vědí, že pracovní tým skládající se z různých lidí je nejvíce produktivní. Mít v týmu také kolegu na spektru autismu může přinášet zajímavý úhel pohledu, posunout strategii prodeje nebo to může být tichý kolega, který vždy udělá hloubkovou kontrolu, a můžete se spolehnout, že pokud nenašel chybu, tak tam není. Lidé s autismem jsou ale často nezaměstnaní, protože neprojdou už přes pohovor u personalisty, který dává důraz na komunikační dovednosti, a ne na to, jaké má silné pracovní stránky.

Při výběrovém řízení osob na spektru autismu se dá využít klasický nebo multimodální pohovor. Každý jedinec na spektru autismu si samozřejmě před pohovorem přečte mnoho rad, ovšem stejně jako každý bude ve stresové situaci. Temple Grandine radí, že úspěšnou strategií je nesnažit se prodat svou osobnost, ale svou práci. Proto radí, aby měl uchazeč možnost ukázat své silné stránky při názorné ukázce práce, nebo aby si připravil portfolio.

Jak se ptát uchazeče s autismem

Je vhodné nepokládat situační, ale spíše behaviorální otázky, které by měly být konkrétní a jasné. U lidí na spektru autismu jsou povolené, a dokonce i žádoucí, i návodné otázky, protože u lidí na spektru autismu je nepravděpodobné, že by si vymýšleli jen proto, aby se zavděčili. Dále je nutné se doptávat, ale někdy se stane, že ani při použití návodné otázky se nedozvíte dostatečnou odpověď. Je lepší vyhnout se takovým otázkám, jako „Povězte mi něco o sobě“. Uchazeč může být z takových otázek zmatený, protože nebude vědět, co přesně je od něj žádáno. Je vhodné, pokud uchazeči předem vysvětlíte, že se může kdykoliv zeptat, pokud neporozumí otázce. To může uvolnit atmosféru a dát uchazeči pocit bezpečí při pohovoru.

Jak uzpůsobit pracovní pohovor lidem na spektru autismu 2
Openspace není pro mě moc dobrý, říká autistka Míša Codlová v rozhovoru pro ATYP magazín.

Nesoudit uchazeče na spektru autismu dle neverbální komunikace

Je důležité nesoudit kandidáta podle neverbální komunikace nebo podle dalších komunikačních a sociálních specifik. Sám jsem byl v minulosti nervózní, když měli personalisté při pohovorech v ruce propisku a něco si zapisovali, protože jsem měl pocit, že i když jsem se na pohovor připravil, tak stačí nějaká maličkost, a pohovorem neprojdu.
Pohodlí a bezpečí uchazeče je klíčovým faktorem, který ovlivňuje jeho úspěšnost. Účastníci pohovoru by samozřejmě neměli být rušeni, a pohovor by měl probíhat v klidném prostředí. Zvláště důležité je to pro osoby na spektru autismu, které jsou často velmi citlivé na rušivé vlivy v jejich okolí. Hypersenzitivita může hrát roli i při samotném výkonu zaměstnání, pokud je uchazeč přijat, a proto je důležité mu předem vysvětlit, v jakém pracovním prostředí se bude pohybovat, aby uchazeč předem věděl, na co se má připravit. Pro uchazeče na spektru autismu bývá velmi důležité, v jakém prostředí bude pracovat. Často je to podstatnější než výše platu a samotná náplň práce.

Zeptat se, na co je dotyčný hypersenzitivní

Manažeři i zaměstnanci v softwarové společnosti SAP mají už mnoho zkušeností s uchazeči na spektru autismu. Jedna z manažerek se například uchazečů ptala, jestli by jim nedělaly problém hlasité zvuky a záblesky skeneru, se kterým se v tomto pracovním týmu hodně pracuje. Je důležité předem zjistit, jestli uchazeči nevadí open space. Mnoho lidí na spektru autismu preferuje práci na tichém místě, kde nejsou tolik vyrušováni tím, že by okolo nich pořád někdo chodil, a slyšeli by cizí rozhovory a telefonáty. Byl jsem zařazen do programu Autismus v práci ve společnosti SAP, protože jsem předem řekl, že mi open space nevadí. Sice pro mě bylo zpočátku nezvyklé vidět v místnosti nekonečnou řadu počítačů, ale rychle jsem si zvykl. Manažeři se ale snažili vybrat pro uchazeče na spektru autismu klidnější místa, například v koutě, otočená zády ke zbytku místnosti. I když komunikace je pro lidi na spektru autismu často těžká, někdy mě naopak musely kolegyně upozornit, že občas povídám až moc, protože když se při rozhovoru nějak dotknu svých speciálních zájmů, tak na to plynule navážu, a je těžké mě zastavit. Po roce jsme se navíc přestěhovali do nové budovy, která vznikla nedaleko té původní. I tam máme open space, ale prostředí je mnohem prostornější, a jsou zde i rozmanitá místa, kde můžeme odpočívat a trávit volný čas.

Jak uzpůsobit pracovní pohovor lidem na spektru autismu 3
Článek o životě Satoshi Tajiriho jsme přinesli v ATYP magazínu: Hlavní hrdina Ash je alter ego autistického tvůrce Satoshi Tajiriho.

Ptejte se uchazečů na zkušenosti z dobrovolnictví

Je důležité se uchazečů ptát nejen na jejich pracovní zkušenosti, ale také na dobrovolnictví a působení v neziskových organizacích. V době, kdy jsem dokončil vysokou školu, jsem měl minimální pracovní zkušenosti, takže by mě někteří personalisté mohli považovat za „nepopsaný list“ a hodit můj životopis do koše. Mnoho osob na spektru autismu je ale aktivních v neziskových organizacích, kde si mohou nacvičit jak pracovní návyky, tak sociální a komunikační dovednosti. Kromě toho, že jsem absolvoval brigády a stáže v několika neziskových organizacích, tak mě celým životem provází především řada činností v Českém červeném kříži. Tam nejsem jen řadovým členem, ale vedu místní skupinu ČČK, která se věnuje především dětem a mládeži, a organizuji různé akce. Díky tomu jsem zvyklý brát své povinnosti zodpovědně a snažím se vždy splnit to, co jsem si naplánoval, i přes nepříznivé okolnosti. I o to by se měli personalisté při pohovorech zajímat, aby zjistili skutečné kvality uchazeče. Můžeme uvést i motivační dopis, kde se uchazeč může o svých zkušenostech rozepsat více než ve strukturovaném životopise, kde se to všechno smrskne do několika málo řádků.

Uvádět diagnózu v životopise?

Je sporné, jestli by uchazeči měli v životopise uvádět PAS nebo Aspergerův syndrom, nebo se tomu raději vyhnout. Vše má samozřejmě své klady i zápory. Pokud uchazeč uvede v životopise PAS nebo Aspergerův syndrom, řada personalistů se bohužel bude bát takovému uchazeči dát šanci, a proto ho třeba ani nepozve k pohovoru. Pokud bude takový uchazeč ale k pohovoru pozván, nic netušící personalista nebude mít pochopení pro jeho specifické chování, pokud nebude znát diagnózu uchazeče. Proto je důležité informovat personalisty o tom, jaká jsou specifika lidí na spektru autismu, že mohou mít například problém dívat se jim do očí, což na personalisty působí nedůvěryhodně. Mnoho firem nakonec ale zjistí, že zaměstnanci na spektru autismu pro ně jsou přínosem, protože mohou vnést do pracovního kolektivu obohacující pohled na danou práci, podpoří diverzitu v rámci týmu a také může díky jejich zaměstnávání mít firma třeba daňové úlevy.

Zbytečně náročná výběrová řízení i na brigády

V první fázi výběrového řízení v softwarové společnosti SAP bylo použito assessment centrum, při kterém mohou být zjišťovány komunikační a sociální dovednosti uchazečů. Jsem osobně rád, že když jsem absolvoval výběrové řízení, tak nikdo nepoužíval slovní spojení assessment centrum, protože bych z toho možná byl trochu ve stresu. O rok dříve jsem totiž absolvoval takový proces v neziskové organizaci Člověk v tísni, kde bylo také cílem zjistit naše sociální a komunikační dovednosti, ovšem příliš se mi tam nedařilo. Dlouho jsem totiž komunikoval jen s jedním člověkem, přičemž úkolem bylo zjistit potřebné informace i od několika dalších, což jsem již nestihl. Pak následovaly ještě další úkoly. Úplně jsem nechápal, proč je potřeba provádět tak náročné výběrové řízení na tak jednoduchou brigádu, jako je oslovování lidí na ulici, což jsem tehdy chtěl dělat. Nakonec jsem podobnou brigádu dělal několik týdnů v organizaci Amnesty International, kde mi stačilo projít jednoduchým pohovorem.

Dr. Christine Preismann v rozhovoru: Můj život s Aspergerovým syndromem
Dr. Christine Preismann v rozhovoru: Můj život s Aspergerovým syndromem

Raději kratší assessment centrum

Pokud se tedy koná assessment centrum, je vhodnější, aby netrvalo několik hodin, ale jen přibližně hodinu, aby to uchazeče zcela nevyčerpalo. Pozorovatelé na nás sledovali nejen sociální a komunikační dovednosti, ale také schopnost následovat písemné a ústní instrukce nebo rychlost a organizaci práce. Měli jsme za úkol sestavit robota z lega podle připraveného návodu. Dlouho jsem pracoval samostatně, ale pak přišly problémy. Bylo důležité, abychom se nezasekli a abychom si dokázali v případě potřeby vyžádat pomoc. Je pravda, že například při dobrovolnických činnostech v ČČK jsem si někdy nedokázal vyžádat pomoc ani ve chvíli, kdy by to bylo žádoucí, protože bych to bral jako osobní selhání, a snažil jsem se při přípravě některých akcí i sám sobě dokázat, že to zvládnu sám. Při tomto výběrovém řízení ve společnosti SAP jsem samozřejmě měl obavy, že to nezvládnu, protože prostředí velké mezinárodní firmy pro mě bylo zcela nové, a navíc jsem robota z lega nedokázal sestavit úplně tak, jak se ode mě očekávalo. Jak jsem se ale později dozvěděl, tak na tom tolik nezáleželo. Důležité bylo, že jsem prokázal určité sociální a komunikační dovednosti, a také pečlivost, a proto jsem byl přizván do dalšího kola výběrového řízení, které začalo znovu u robotů, ale postupně jsme se seznamovali s budoucími manažery a kolegy a poznávali jsme náplň práce i prostředí různých pracovních týmů.

Možnost předem se seznámit s pracovním prostředím a poznat náplň práce

Pro uchazeče na spektru autismu je vždy vhodné, aby měli možnost se předem seznámit s pracovním prostředím a poznat náplň práce. Tomuto procesu říkáme job shadowing.
Když uchazeč úspěšně projde pohovorem, a stane se z něj nový kolega, je vhodné, aby měl mezi zaměstnanci určeného člověka, který ho bude provázet prvními dny v novém zaměstnání, a pomůže mu zorientovat se ve všech novinkách. Nováček by měl mít někoho, na koho se může s důvěrou obrátit, pokud se setká s nějakými problémy.

___________________

text Šimon Hlinovský, personální poradce

Pokud Vás téma zajímá, můžete si také přečíst diplomovou práci Specifika zaměstnávání osob s poruchou autistického spektra od Bc. Zuzany Vaněčkové.

ATYP magazín je závislý na vás čtenářích. Pokud se Vám článek líbil, prosím, pomozte nám uskutečnit další. Za každou finanční částku jsme vděční. Číslo účtu najdete na webu Nadační fond ATYP. Vážíme si Vaší podpory. Honoráře z Vašich darů platíme autorům, editorce, korektorce, u některých rozhovorů fotografovi.

Učitelé mě kvůli mé upřímnosti neměli rádi 1

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlášení