Komiks Isaac v úzkých

Komiks Isaac v úzkých

Komiks Isaac v úzkých je příběh dospívajícího chlapce, který se dostane do psychických obtíží a provází ho temný stín. Křest komiksu proběhl koncem dubna v tréninkové kavárně Café Práh ve Vaňkovce v Brně. Příběh je autobiografický a napsal ho Švéd Adrian Malmgren. Do češtiny jej přeložila Anežka Chrudinová a o vydání se zasloužila ředitelka organizace Práh jižní Morava, z. ú. PaedDr. Blanka Veškrnová a Mgr. Jiří Šupa, Ph.D., který je v Prahu odborným vedoucím služeb. S těmito lidmi jsem si povídala o tom, jakou cestou se komiks dostal až k nám a komu je primárně určen.

Anežko, jak jste přišla na komiks Adriana Malmgrena?  1

Dílem náhody. Studovala jsem tehdy ve Švédsku a spolu s kamarádem jsme vyrazili na Comic Con do Malmö. Seděl tam takový alternativně vypadající umělec, kreslíř a před ním ležela hromada komiksů. Zaujala mě tmavá obálka komiksu jménem Isaac och paniken. Čekala jsem, že to bude nějaký horor, to já ráda. Cestou domů jsem to zvládla přelouskat a pak ještě několikrát poté. Moje sestra v té době zrovna prožívala asi nejhorší období svého života na uzavřeném oddělení na psychiatrii a mně blesklo hlavou, jestli tohle náhodou není znamení, protože znám více lidí v podobné situaci, jako je Isaac, kteří ve mně stejně jako sestra zůstávali jako taková ozvěna, protože se jim často nedostávalo žádného pochopení. Když jsem pak na Adrianově Facebooku narazila na to, že by rád komiks šířil jako osvětový materiál, měla jsem jasno a hned jsem mu napsala. Pak jsem podzimní semestr trávila spřádáním plánů a komunikací s Adrianem.

S Adrianem Malmgrenem jste se seznámila osobně. Jaký je to člověk?

Především neuvěřitelně křehký, vnímavý a citlivý. Ale zároveň v sobě má víc síly, než by možná jeden řekl. Je houževnatý, to bude asi to správné slovo. 

Proč jste oslovila zrovna organizaci Práh jižní Morava?

Pracuju jako dobrovolník v organizaci Skandinávský dům. SD na jaře roku 2016 pořádal sérii literárních večerů a na jednom z nich byla hostem ředitelka Prahu paní Veškrnová. Moje sestra tam tehdy byla vyzvědět něco o tom, jak se do Prahu zapojit. Spolu s kamarádem Davidem jsme oslovovali víc organizací tohoto druhu, ale většinou to vyšumělo do prázdna. U Prahu mi navíc bylo sympatické, že se zaměřují úzce na Jihomoravský kraj, což je moje domovina.

Pane Šupo, lze si komiks koupit, nebo jakou cestou se dostane ke svým čtenářům?

Komiks teď „vykoná cestu“ po okresních městech. Naším cílem je distribuovat komiks především těm, kterým by mohl usnadnit vyhledat pomoc, takže je zdarma a naši pracovníci v okresních městech jej budou dávat na místa, kam chodí mladší lidé – kavárny, knihovny, kluby, volnočasová centra. Chystáme také výstavy komiksu a besedy v okresních městech Jihomoravského kraje společně Anežkou Chrudinovou a její sestrou Silvií, která je v Prahu peer konzultantkou. Výstavy by měly probíhat během tohoto a příštího roku.

Sestry Chrudinovy s Jiřím Šupou, odborným vedoucím služeb v Práh jižní Morava, z. ú.

Paní ředitelko, proč jste se rozhodla vydání komiksu podpořit?

S nápadem vydat komiks Isaac v úzkých přišel můj kolega, odborný vedoucí služeb Jiří Šupa, který už o něm věděl od sester Chrudinových. Došlo mi, že komiks je právě velmi vhodný pro oslovení mladých lidí, takže jsme začali hledat cesty, jak ho vydat.

Je to příběh o mladém, dospívajícím muži, který se potýká s duševními obtížemi. Práh jižní Morava, z. ú. se dosud zabýval pomocí lidem nad 18 let. Znamená to, že do budoucna budou cílovou skupinou i mladší lidé?

V době svého vzniku poskytoval Práh služby lidem dospělým, čili od 18 let. Vzhledem k tomu, že se na nás obraceli rodinní příslušníci mladých lidí, rozhodli jsme se snížit věkovou hranici na 15 let, takže od roku 2010 poskytujeme služby sociální rehabilitace, tedy zejména služby terénní, i mladým lidem od 15 let.

Co byste chtěla prostřednictvím komiksu mladým lidem vzkázat?

Nejste v tom sami! Víme, co prožíváte, a pokud nás budete potřebovat, jsme tady!

Ředitelka Práh jižní Morava Blanka Veškrnová s komiksem Isaac v úzkých

___________

text Markéta Dohnalová / foto z knihy Isaac v úzkých a archiv M. Dohnalové

VIZITKA:

Komiks Isaac v úzkých je příběhem dospívajícího chlapce, který si nevěří, pochybuje o sobě, až se tyto pochybnosti přemění v temný stín, který ho provází a našeptává mu nepříjemná slova a věty. Isaac se tedy nakonec rozhodne vyhledat odbornou pomoc, a tím komiks končí. Český čtenář má na poslední straně vypsány kontakty na krizové centrum, linku bezpečí, místa, kam se může obrátit, pokud zažívá něco podobného jako Isaac. Projekt Isaac v úzkých můžete sledovat na facebooku.

BOX:

Komiks je umělecké médium, někdy označováno jako „deváté umění“, ve kterém jsou za sebou chronologicky uspořádány kresby nebo jiná zobrazení s případným doprovodným textem v cílených sekvencích. Dohromady tedy vytvářejí celek, nejčastěji příběh. Jednomu obrázku, který většinou zachycuje jeden okamžik, se v komiksové terminologii říká panel. Komiksy se většinou vyznačují používáním „bublin“ k zobrazení mluvené řeči nebo myšlenek, velmi často jsou monology nebo doprovodné texty vypravěče napsány v obdélnících uvnitř jednotlivých panelů. Tradičním rysem komiksů, který však není podmínkou, je též využívání karikatury, a to převážně při zobrazování postav. Pozadí bývá zobrazováno spíše realisticky, pro zvýšení důvěryhodnosti prostředí, ve kterém se hrdina pohybuje.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení