Můžeme po škole požadovat jinou metodu testování na COVID? Bude výjimka z testování pro děti s PAS a poruchou intelektu? 1

Můžeme po škole požadovat jinou metodu testování na covid? Kvůli plošnému testování jsou některé rodiny dětí s PAS ve velké izolaci

Škola začíná za týden a s ní i mimořádné preventivní testování na covid. Některé druhy testování vadí jak specifickým dětem, tak i běžným dětem, ale školy odmítaly před prázdninami mít více druhů testů. Systémově to řešené není ani od září. Opět bude záviset na partnerské komunikaci škola – rodič. Nejde ale jen o školu, některé rodiny dětí s PAS jsou v čím dál větší izolaci, když jejich dítě nesnese žádný test. Marně píší rodiče těchto dětí na Ministerstvo zdravotnictví.

Může zákonný zástupce požadovat po škole jiný typ testu? Debatu na toto téma na facebookové skupině rodičů a pedagogů odstartoval otec jedenáctileté dcery Ivan C.: „Září se blíží a s ním i testování. Dcera nesnáší testování ze slin (zvrací), které je nařízené v jejich ZŠ. Mohu po škole požadovat jinou metodu? Na PCR testy s ní jezdit odmítám. Nemám na to čas. Testování z nosu zvládá dobře, ale to neumožňuje jejich škola.“ Otec to již řeší i s náměstkem pro školství v jejich městě. Jeho dcera je běžným dítětem. Test ze slin může tedy vadit mnohým jiným dětem, které ani nespadají mezi inkluzivní žáky.

„Mému synovi se třeba zvedá žaludek. Je mu nepříjemné, jak se sliny táhnou a ne vždycky se dokáže trefit přesně a sliny jsou všude kolem. Má velký dávivý reflex. Takže převalování slin v puse tento reflex spouští,“ odepisuje jiná matka Sylva. S testováním ze slin má podle komentářů problém i několik dalších nejen  dětí, ale i dospělých. Ať už se samotným pliváním do papírového kornoutku a pak s nasátím slin, nebo přímo s tím způsobem testování, při němž se v puse 2 až 3 minuty válí váleček a pak se vyplivne a ždímá… Někteří dospělí musí poodejít několik metrů nebo zcela do jiné místnosti, aby neslyšeli plivání ostatních, jinak se jim chce zvracet. Zvládnou tedy maximálně své plivání daleko od ostatních.

Můžeme po škole požadovat jinou metodu testování na COVID? Bude výjimka z testování pro děti s PAS a poruchou intelektu? 4

Pokud ve škole je možné pouze testování z nosu, i to může být problém pro některé hypersenzitivní děti, děti s autismem nebo mentálním postižením… “A co děti, které z nosu ani testovány být nemohou? Na první týden budeme mít PCR, ale co dál?“ ptá se matka Eva H. „Syn má operovaný nos. Má umělou přepážku, která mu praská, do nosu se mu vůbec nesmí zasahovat. Jak chtějí řešit testování těchto dětí s PAS, které mají navíc další omezení?“

Někteří rodiče dětí s mentálním postižením nebo s autismem píší opakovaně už od jara na ministerstvo zdravotnictví, že jejich děti nesnesou testování. Pokud ale jejich dítě zvládne nějakou formu testování, zase vedení školy odmítne mít jiný druh testování na COVID, než který si škola schválí.“

Náměstek primátora pro oblast humanitní města Jablonce nad Nisou Mgr. David Mánek říká, že „podle manuálu, který ministerstvo školství zaslalo školám, mohou rodiče své dítě nechat otestovat odpovídajícím způsobem i v jiném zařízení. Škole následně rodiče dodají potvrzení o bezinfekčnosti dítěte. To se bude asi zvláště týkat právě testování skupiny dětí s problémy okolo testování. Jablonecké školy se přihlásily k jednotnému způsobu testování žáků na přítomnost covid-19 ze slin, který odpovídá PCR testování, a vyhodnocování pro nás bude hromadně provádět společnost SPADIA Lab. Problematika je velmi složitá, a to i z pohledu administrace pro školy, a samozřejmě citlivá. Na základě předchozích zkušeností z testování v našich školách během června tohoto roku víme, že tento způsob vyhovuje drtivé většině našich dětí.“ Dále slibuje, že „individuální případy budeme spolu s řediteli řešit – je možné najít právě jinou formu testování atp. Věřím, že se nám to podaří.“

Covid testy ze slin poskytuje také pražská Osvobozená škola. Její ředitelka Mgr. Magdalena Košnarová sděluje, že je možné donést i vlastní test dle volby rodiny.“Testovat musíme, ale můžeme si vybrat i jiné testy, které schválilo Ministerstvo zdravotnictví.“

Antigenní testy určené pro samoodběr dostanou školy od státu. Školy mohou použít i přesnější PCR testy, musí si je ale zajistit samy. Mohou pak získat příspěvek 200 korun na test. V tomto případě stačí testování jednou týdně.

Můžeme po škole požadovat jinou metodu testování na COVID? Bude výjimka z testování pro děti s PAS a poruchou intelektu? 5

Dostáváme se kvůli testování do stále větší izolace

Zatím náš syn zvládl testování pouze ze slin, z nosu ještě vůbec. I ze slin je to porod a rozhodí to našeho syna na několik hodin a mluví o tom dalších několik dní, takže se vyhýbáme cestování, restauracím atd. Velmi nás to izoluje,“ vysvětluje rodinnou situaci Bára, matka dvanáctiletého autistického chlapce, který je na domácím vzdělávání. Volnočasové aktivity byly pro něj důležité pro sociální dovednosti.

„Nejde jen o školu, ale o návštěvu jakékoliv akce, restaurace, zámku... Všude, kde dřív stačilo mít čestné prohlášení z domácího testu. Teď jsou uznávané jen testy z laboratoří. Hodně PAS lidí je neošetřitelných a v tom je problém. Už tak ze společnosti vyčleněné rodiny se dostávají ještě do větší izolace,“ sděluje nám Eva G. „Přitom většina rodin s dítětem s poruchami autistického spektra vyhledává akce, kde není extra velký pohyb lidí. Teď mají zavřené dveře i tam, i když za celou dobu na akci nemusí nikoho potkat. Nemyslím si, že zrovna děti s PAS jsou hrozbou v roznášení nějaké choroby. Často je rodina s tímto dítětem nebo dospělým doma celý týden, takže jejich čestné prohlášení, že se nesetkali s nakaženým, bylo stoprocentní, píše matka Eva v komentářích na FB ATYP magazínu.

„Se synem se nikam nedostaneme, protože plivat neumí a nikam si nenechá nic strčit, byť třeba jen udělat stěr v ústech. Návštěvy např. bazénu nebo herniček jsou pro nás šancí, jak opustit domácí izolaci. Když nikam nemůžeme, protože nesnese testování, je ve stresu a má častější záchvaty,“ píše Kateřina. „Už jsme z toho zoufalí, a to jsem taky napsala na ministerstvo zdravotnictví. Vypadá to, že to ale nikoho nezajímá,“ podotýká zklamaně Kateřina.

„Daniel má senzorické problémy kolem úst a obličeje, takže prostě nepřijme, aby se mu cokoli vkládalo do úst,“ říká David, otec dítěte s autismem a MR. „Je těžké i čištění zubů, takže udělat mu štětičkou stěr v puse nebo cumlání vatového tamponu v puse není reálné. Plivat neumí. Do nosu nepřijme ani kapky při rýmě.“

Může zákonný zástupce požadovat po škole jiný typ testu?

„Co se týče možnosti využít jiného než běžně dodávaného testu, pak platí, že pokud je daný test na seznamu těch, kterým MZd vydalo výjimku do 30.6.2021 (seznam viz ZDE ), může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat. Zároveň je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).

Děti a žáci, kteří se neotestují (ať už z objektivních nebo subjektivních důvodů) a zároveň spadají pod výjimku z povinného nošení ochranného prostředku, nejsou povinni ochranný prostředek nosit. Není stanoven žádný odlišný či restriktivní přístup k těmto dětem/žákům,“ vysvětluje tisková mluvčí MŠMT Anety Lednové.

Přesné informace k testování jsou na stránkách EDU.cz a také si je můžete přečíst v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví platném od 31.8.

Kdo nepodstoupí testování, bude muset mít roušku (kromě žáků ve výjimce)

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, bude mít také zakázáno cvičit ve vnitřních prostorech a zpívat, převlékat by se měl s odstupem od ostatních, odstup 1,5 m by měl mít i při jídle a pití.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Poslední je 9. září. Podle výsledků testování se rozhodne, zda se v něm bude pokračovat. Pokud by ve školách v jednom okrese bylo více než 25 pozitivních případů na 100 000 provedených testů, testování by pokračovalo do konce září, vždy jednou týdně.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest (rozuměno u dětí a žáků, kteří se nepodrobí testování) mají pouze děti a žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest.

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nebude spadat do výjimky), škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Zároveň to ale nebude omluvenkou pro povinnou školní docházku, píše se na Edu.cz.

Pomohlo by více druhů testůMůžeme po škole požadovat jinou metodu testování na COVID? Kvůli plošnému testování jsme v čím dál větší izolaci.

Testování na COVID-19 se stalo notoricky nepříjemným zážitkem, a to i pro ty, kteří mají vysoký práh bolesti. Pro některé však mohou zesílené smysly udělat z testování obtížnou a zoufalou zkoušku. Některým by pomohlo, kdyby aspoň bylo na výběr z více druhů testů ve škole a také na jiném místě, kam rodina chce s dítětem v rámci volnočasových aktivit zajít. Někde mívají jinou možnost testování, ale za příplatek. Například v Aquapalace je povinnost testování z nosu. Pokud vám vadí, zaplatíte si za test ze slin 100 Kč. Ale pořád to neřeší, co s těmi, kteří nesnesou žádnou formu testování na přítomnost viru COVID-19?

Zdá se, že systémová podpora pro lidi s hypersenzitivitou či zdravotní komplikací, které jim neumožňují se testovat, v našem státě není řešená ani za rok a půl od vypuknutí pandemie. Přitom by stačilo rozšířit výjimku, která už je popsaná v případě návratu ze zahraničí, kdy není povinnost podstoupit test u osob do dovršení 6 let věku a u osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení. A přidat výjimku pro osoby s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje se testovat.

Za rodiče z FB skupiny Autismus a vše okolo něj, jejichž některé děti nesnesou žádný druh testů, se odpovědi od Ministerstva zdravotnictví dočkala pouze 27. 7. Kateřina, viz screen vpravo: „Co se týče povinnosti prokazování „bezinfekčnosti“ pro vstup do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, tak bohužel osoby s PAS v tuto chvíli žádnou výjimku nemají. Nicméně rozhodně chápeme obtížnost situace, proto bude tento podnět řešen v rámci odborných pracovních skupin zabývajících se problematikou onemocnění covid-19 způsobeného novým kotonavirem SARS -CoV-2 a neustále se vyvíjející epidemiologickou situací. Sledujte, prosím, aktuální informace na tomto odkazu Aktuality Mimořádná opatření. Je možné, že v následujícím období dojde ke změně.“

_________

text Dagmar Edith Holá

Balíček informací pro školy na nový školní rok 2021 – 2022 naleznete zde.

Můžeme po škole požadovat jinou metodu testování na COVID? Bude výjimka z testování pro děti s PAS a poruchou intelektu? 3Příprava lidí na testování

Videa vytvořená pomocí Dennyho metody slouží na pomoc dětem s PAS nebo narušenou komunikační schopností (i dětem bez handicapu), které potřebují dodat odvahu k absolvování testování na Covid-19. Dětem by mělo video usnadnit celý proces – především pomoci se naučit postup testování. V žádném případě se nejedná o propagaci testování na Covid-19, ani o nějakou spolupráci s firmou, která test (jenž je použit ve videu), distribuuje.

Denny Úžasňák – Testování na covid-19 ve škole – negativní výsledek

Denny Úžasňák – Testování na covid-19 ve škole – pozitivní výsledek

Máša a Medvěd – Testování na covid-19 ve škole – negativní výsledek

Máša a Medvěd – Testování na covid-19 ve škole – pozitivní výsledek

Mickey Mouse – Testování na covid-19 – negativní test

Mickey Mouse – Testování na covid-19 – pozitivní test

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení