Pacientská konference proběhne již podruhé aneb lidé s duševním onemocněním chtějí být slyšet

Pacientská konference proběhne již podruhé aneb lidé s duševním onemocněním chtějí být slyšet

Lidé s duševním onemocněním mají svou konferenci. 22. listopadu 2018 pořádá spolek KOLUMBUS a spolek DIALOGOS v pořadí druhou Pacientskou konferenci, tentokrát s názvem „Ať jsme slyšet“. Místem konání je Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech u Prahy. Položili jsme pár otázek ohledně konference specialistovi na destigmatizaci z NUDZ Zbyňku Robochovi.

Proč vznikla Pacientská konference?
Konferencí k tématu psychiatrie se po republice koná poměrně hodně, nicméně naše je specifická tím, že její účastníci a prezentující jsou většinou z řad lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Celá organizace této konference je také dílem lidí s duševním onemocněním, takže můžeme říci, že jde o akci „uživatelé uživatelům“. Pacientská konference je jednou z mála příležitostí, kdy se setkávají právě tito lidé se zkušeností s duševním onemocněním z celé České republiky a mohou si vzájemně předávat zkušenosti. Letošní název „AŤ JSME SLYŠET“ odkazuje k tomu, že chceme, aby byl slyšet i jejich hlas. Po zkušenosti z loňského roku víme, že mezi návštěvníky jsou ale i lékaři, pracovníci v sociálních službách nebo studenti humanitních oborů. Každý rok se v rámci konference zaměřujeme na jedno hlavní téma. V letošním roce se jedná o zapojení lidí se zkušeností s duševním onemocněním do rozhodovacích procesů v rámci právě probíhající reformy psychiatrické péče, ale nejen v ní.

Jaký byl první ročník?
Tématem prvního ročníku bylo seznámení účastníků s reformou psychiatrie, která právě začala. Název byl „O nás, s námi“. Snažili jsme se přiblížit lidem, čeho se reforma týká, jaké jsou její vize a cíle a jak se může dotknout jich samých nebo jejich blízkých.
Ne všechno se ale vydařilo tak, jak jsme chtěli. Chtěli jsme být obsahově co nejbohatší a konferenci připravili jako celodenní. Část účastníků nám začala odcházet ještě před koncem, což bylo nepříjemné například vůči přednášejícím v posledním bloku konference. Náplň listopadové pokryje pět hodin času. Dále jsme zjistili, že pět přednášejících v jednom bloku je moc, proto počet přednášejících v jednom bloku bude omezen na maximálně čtyři, optimálně tři osoby.

Co očekáváte od druhé Pacientské konference?
Naše očekávání je takové, že se více lidí s duševním onemocněním inspiruje tématy prezentovanými na konferenci a budou se chtít aktivně zapojit do uživatelského hnutí a do rozhodovacích procesů v rámci reformy.

Pacientská konference proběhne již podruhé
PhDr. Petr Winkler přednášel na první konferenci.

Představíte nám pořádající spolky KOLUMBUS a DIALOGOS?
Spolek KOLUMBUS působí v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním již řadu let. Zaměřuje se na přímou práci s klienty a jeho členové působí například i jako pacientští důvěrníci.
Spolek DIALOGOS se zaměřuje trochu jiným směrem. Od svého založení se věnuje hlavně prosazování potřeb a zájmů lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Snaží se je zapojit do rozhodovacích procesů na všech úrovních v rámci procesu reformy. Snaží se také ukazovat na palčivé otázky a problémy a nacházet jejich řešení. Snažíme se iniciovat a být nápomocni vzniku „uživatelského hnutí“.
Mezi pořadatele patří také organizace SYMPATHEA. To je rodičovská organizace, která se stará o rodiče „dětí“ s duševním onemocněním. Slovo děti dávám do uvozovek schválně, protože se v mnoha případech jedná o dospělé lidi.

Pacientská konference proběhne již podruhé 2
Jana Poljaková, předsedkyně rodičovské organizace SYMPATHEA, bude přednášet na téma: Rodiče dětí s duševním onemocněním v rámci reformy psychiatrie.

Jaká budou na konferenci témata?
Hlavním tématem bude zapojení lidí se zkušeností s duševním onemocněním do procesů reformy, to již bylo zmíněno. Ve spojitosti s tím chceme dát prostor zástupcům z krajů, kde již uživatelská setkávání a vlastně i zárodek uživatelského hnutí funguje, aby prezentovali úspěchy a úskalí, s kterými se potkávají. Dotkneme se určitě i témat zotavení, lidských práv, jak vidí uživatelské hnutí výzkumníci z Univerzity Karlovy apod. Dále máme pozvány hosty ze Slovenska, kteří nám představí současnou situaci v oblasti péče o duševní zdraví v této, nám blízké, zemi. Více o programu na Atjsmeslyset.cz.

Proč by uživatelé psychiatrické péče měli být více zapojeni do psychiatrické reformy?
Zastáváme názor, že reforma psychiatrické péče by již ze své podstaty měla stát mimo jiné na potřebách, názorech a zkušenostech lidí, kteří systémem psychiatrické péče již prošli nebo procházejí. Ve středu zájmu reformy by měl být určitě člověk s duševním onemocněním.

________________

Rozhovor vedla Markéta Dohnalová / foto archiv organizací a NUDZ

VIZITKA
Pacientská konference
Bližší informace o konferenci včetně jejího programu, místa a času konání se dozvíte na stránce www.atjsmeslyset.cz . Zde se můžete i zaregistrovat. Na konferenci jsou dva typy vstupenek. První typ je vstupenka zdarma. Druhým typem je vstupenka s darem. Při výběru tohoto typu vstupenky podpoříte pořádající organizace, protože konference je realizována dobrovolnicky, bez jakéhokoliv příspěvku ze strany úřadů, a i poskytnuté občerstvení je hrazeno z financí spolků.
Konference proběhne v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), který sídlí v Klecanech u Prahy. Jedná se o výzkumné a klinické centrum, které je předním výzkumným pracovištěm v oblasti neurověd v České republice.
Za pořádáním konference stojí okruh zhruba 10 lidí ze spolků KOLUMBUS, DIALOGOS a rodičovské organizace SYMPATHEA.
Konference se koná 22. 11. 2018, začíná v 10:00 hodin a končí v 15:00 hodin.

Událost Pacientské konferenci najdete i na Facebooku.

Pacientská konference proběhne již podruhé 1

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení