Pane doktore Matýsi, autisté prožívají emoce velmi intenzivně

Pane doktore Matýsi, autisté prožívají emoce velmi intenzivně

Moje velmi inteligentní a talentovaná dcera má AS, ADHD a OCD. Emoce jako jsou smutek, radost a mnohé další prožívá velmi intenzivně. Má schopnost předávat lidem radost. Nejenže chápe dobro a zlo, ona tyto ‚pojmy‘ často cítí a buď je pozitivně prožívá, nebo jimi trpí. Ano, řadu věcí se musí ‚naučit‘ a porozumět jim. Má jiné vnímání světa než většina populace. Je odlišná. Je výjimečná. Má velmi specifický smysl pro humor a vyhraněné zájmy. Ale rozhodně to není člověk, který by nechápal, co je spravedlnost. A rozhodně to není člověk, který by neměl sociální cítění. Trápí se často i věcmi, které nechávají ‚běžného‘ člověka chladným.

Pokud jde o rozdíly mezi člověkem s Aspergerovým syndromem a sociopatem, jsou signifikantní a odborník celostátního formátu by rozhodně neměl zaměňovat jednu diagnózu za druhou. Přeložím-li volně jedno z řady srovnání, které lze nalézt na zahraničních webových stránkách: Sociopati jsou mělcí, vypočítaví a manipulativní. Oproti tomu lidé s AS mají hluboké emoce – někdy tak skryté a tak hluboké, že jim okolí nedokáže porozumět. Manipulace jsou buď neschopni, nebo se s ní nezatěžují (možná i proto, že jsou to vesměs velmi pravidloví zastánci férové hry – pozn. autorky). Pokud poruší pravidla a zachovají se tak, že to působí drze nebo nezdvořile, je to proto, že špatně interpretovali sociální kontext. A je to tudíž na hony vzdálené od promyšleného antisociálního chování sociopatů.

Vzhledem k tomu, že částečně tuším, co moje dcera prožívá při žití každodenních situací a s jakým nepochopením okolí se často setkává, připadají mi výroky pana doktora Matýse velmi urážlivé a stigmatizující a hlavně – nenapadá mě lepší výraz než prostě ‚mimo mísu‘. Jsou to právě takové výroky, které ovlivňují mínění laické veřejnosti a její vztah a přístup k dětem, jako je moje dcera. A v tomto kontextu jsou prostě neodpustitelné. Pokud se takto vyjadřuje přední zástupce odborníků – psychiatrů v naší zemi, nemůžeme se divit přístupům, s kterými se v naší společnosti lidé s autismem setkávají.

________________

text Hana, 50 let, speciální pedagog a matka dívky s AS / foto Pixabay.com

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení