Podpora duševně nemocných by měla být v přirozeném prostředí

Podpora duševně nemocných by měla být v přirozeném prostředí

Práh jižní Morava dnes poskytuje pomoc téměř tisícovce klientů s duševním onemocněním. Někdy pomoc druhým dovede člověka i k vyhoření. O tom ví své ředitelka organizace PaedDr. BLANKA VEŠKRNOVÁ, která stála už u jejího zrodu.

V pomáhající profesi velmi často hrozí syndrom vyhoření. Kde berete energii na takto náročné povolání a co vám přináší radost?

No, za 18 let, kdy řídím Sdružení Práh, jsem již dvakrát vyhořela. Naposledy v r. 2014. Pokud bych tehdy mohla skončit ze dne na den, pak bych to udělala. Tehdy jsme však měli úvěr na výstavbu chráněného bydlení a v podmínkách poskytnutí úvěru bylo i to, že se nezmění personální obsazení na pozici statutárního zástupce. To, že skončím hned, jak to bude možné, jsem řekla svým nejbližším spolupracovníkům a oni mě nechali doslova přežívat. Přežívání trvalo osm měsíců. Pak jsem se zase začala radovat z práce. Restartovala jsem se a chytila třetí dech. Nevím, čím to bylo, ale jsem za to ráda. Radost mi přináší úspěchy Prahu. Ovšem kalí mi ji to, že tytéž úspěchy, které mně a mým kolegům přinášejí radost, vzbuzují v konkurenčních službách závist, zlobu i zášť. Musím říci, že práce mě pořád baví a má smysl. Kromě práce pro Práh pracuji jako inspektor kvality sociálních služeb, konzultant, auditor i supervizor. Takže pokud jsem unavená, odreaguji se touto činností, která přinese i finanční prostředky mé „mateřské“ organizaci.

A co v osobním životě?
V osobním životě se raduji z úspěchu svých dětí (již dospělých) a užívám si cestování s mým mužem, procházek v lese, plavání a četby.

Podporuje vás rodina?
Můj muž věděl, koho si před 32 lety bere. Organizovala jsem tehdy sportovní akce pro vysokoškoláky a on se na jednu z nich přihlásil. Trochu smutná jsem z toho, že jsem dávala přednost práci (Prahu) před svými dětmi, což bohužel zpětně nezměním. A jak jsme si asi před rokem s dcerou povídaly, v dětství jsem jí chyběla. Jak ale řekl můj muž, který vystudoval kybernetiku, na srazu se svými spolužáky: „Dělám zázemí své ženě a svým dětem.“ Tak to je pravda.

Ředitelka Práh jižní Morava Blanka Veškrnová s komiksem Isaac v úzkých

Proč jste se vlastně v 90. letech rozhodla začít budovat neziskovou organizaci pomáhající lidem s diagnózami z okruhu psychóz?

MUDr. Lenka Vachková, vedoucí doléčovací ambulance v PN Brno, si přála změnit péči o lidi s duševním onemocněním. V Brně, na rozdíl od Prahy v r. 1999 byla psychiatrická léčebna, psychiatrická klinika, ambulance psychiatrů, ale jinak nic. Žádná následná podpora pro lidi s duševním onemocněním. MUDr. Vachková se tehdy dozvěděla o příležitosti podat projekt do programu MATRA II – Holandského ministerstva zahraničí. Pro realizaci si vybrala mě. Získali jsme tímto pro psychiatrickou léčebnu projekt, který měl původně zkvalitnit péči uvnitř léčebny. Působila jsem dva roky na plný úvazek jako zaměstnanec léčebny ve funkci manažera projektu. Financováni z projektu byli krátkými úvazky ještě MUDr. Lenka Vachková, MUDr. Květoslava Vrbová, psycholog, psychiatrická sestra, sociální pracovnice a pracovní terapeutka. Prakticky ihned jsme založili Sdružení Práh, které získalo pro poskytování služeb budovu bývalé školy v brněnských Ivanovicích a podporu z Úřadu práce Brno – město pro založení chráněných dílen. Následující rok pak Sdružení Práh získalo podporu na realizaci sociálních služeb od města Brna i od MPSV ČR.

Jaké byly vaše původní vize? Kolik lidí stálo u zrodu?

Původní vize projektu MATRA II byla zkvalitnění péče pro lidi s duševním onemocněním uvnitř psychiatrické léčebny. To se nepodařilo. Vytvořila se však organizace, která začala poskytovat sociální služby. V r. 1999 vznikla chráněná dílna šicí, která zaměstnala první 4 klientky, v r. 2000 pak následoval vznik chráněné dílny rukodělné. Poté následoval vznik centra denních služeb, chráněného bydlení a dalších aktivit. Ze 4 klientů v r. 1999 byly služby Prahu poskytovány v r. 2016 944 klientům. Z původních 7 zaměstnanců, z nichž pouze dva byli zaměstnáni na plný úvazek v r. 2000, se počet v r. 2016 zvýšil na 170 zaměstnanců, z toho 80 osob se zkušeností s duševním onemocněním pracuje na chráněných pracovních místech.

Kdo organizaci financuje?

Podpora duševně nemocných by měla být v přirozeném prostředí 1
Café Práh

Organizace je financována hlavně z dotací a grantů. Má vícezdrojové financování, které se každý rok mění. Je financována ze sociálního i zdravotního odboru města Brna, ze sociálního, zdravotního odboru Jihomoravského kraje. Z odborů kultury města Brna i Jihomoravského kraje. Z MZ ČR, MPSV ČR, Úřadů práce – prostřednictvím vymezení chráněných pracovních míst, z fondů EU, z nadací, z vlastních zdrojů – prostřednictvím prodeje výrobků šicí dílny i příjmu z pronájmu prostor, z tržby v Café Práh, naší tréninkové kavárny, kde pořádáme rovněž koncerty, výstavy a divadelní představení, z vlastní přednáškové činnosti a z darů firemních i drobných dárců.

Původně organizace působila pouze v Brně. Kde všude máte pobočky a zastavíte se na hranicích jižní Moravy?

Dál než na hranici Jihomoravského kraje opravdu nepůjdeme. Dlouho jsme působili pouze v Brně, ale lidé, kteří potřebovali podporu a pomoc nebyli pouze v Brně. V letech 2015 a 2016 jsem koordinovala pracovní skupinu při Jihomoravském kraji, která vytvořila návrh koncepce péče o lidi s duševním onemocněním v celém kraji. Vycházela z policie, pracovníků rychlé záchranné služby, rodinných příslušníků. Zároveň jsme v pěti regionech začali poskytovat služby, takže vznikly terénní týmy Blansko, Hodonín, Břeclav, Znojmo a ve Vyškově spolupracujeme s místní organizací, která zde služby pro lidi s duševním onemocněním poskytuje – ÚZIS a byla vytvořena v souladu se Strategií reformy psychiatrie. Byla přijata zastupitelstvem JMK v červnu 2016. Již v té době jsme podali několik evropských projektů s tím, abychom doplnili koncepci kraje o okresní koncepce, na kterých se v současnosti podílejí všichni, kterých se podpora lidí s duševním onemocněním v regionu týká. Psychiatři, praktičtí lékaři, poskytovatelé sociálních služeb, zástupci úřadů, zástupci státní i městské policie.

Jaké plány nosíte v hlavě?

Chtěli bychom se soustředit hlavně na poskytování služeb v terénu, týmy, které budou tvořit nejen sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, ale také psychiatrické sestry, psychiatr, psycholog a peer pracovníci. Takové týmy provozujeme v Brně, ve Znojmě, v okrese Hodonín a začínáme i v Blansku. Chtěli bychom provozovat – pokud to bude možné a budeme mít dostatek zdravotnických pracovníků – čtyři Centra duševního zdraví. Pokud nebude v dohledné době dostatek zdravotnických pracovníků, pak budeme usilovat o provozování 2 center duševního zdraví a několika mobilních terénních týmů. Zároveň budeme znovu a znovu pravdivě informovat veřejnost o duševních nemocech a o lidech, kteří s touto nemocí žijí.

Podpora duševně nemocných by měla být v přirozeném prostředí 4
V r. 2016 získala PaedDr. Blanka Veškrnová Výroční cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče za mimořádné zásluhy v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním v ČR.

Máte nějaký sen, který byste si ráda splnila?

Přála bych si (v českých poměrech je to asi utopie), aby nám ostatní fandili a úspěchy nám přáli. Abychom nemuseli každý rok řešit financování, tzn. jak zaplatíme naše pracovníky, jak oceníme jejich odbornost, efektivitu. Není to tak dávno, kdy jsem byla na stáži v Terstu a po návratu do ČR jsem propadla pocitu marnosti a beznaděje. Přála bych si zajistit pro lidi v pomáhající profesi alespoň tolik peněz, jako mají prodejci pizzy, nebo pokladní v supermarketu. A hlavně, abych se dožila toho, že se většina podpory pro osoby s duševním onemocněním přesune z „ústavů“ vzniklých v 19. století do přirozeného prostředí!

___________________

Rozhovor vedla Markéta Dohnalová / foto archiv Práh jižní Morava

 

VIZITKA:
Podpora duševně nemocných by měla být v přirozeném prostředí 3PaedDr. Blanka Veškrnová: Ředitelka organizace Práh jižní Morava, z.ú., organizace poskytující služby lidem s duševním onemocněním od r.1999 do současnosti. Inspektorka kvality, auditorka, lektorka, supervizorka sociálních služeb. V r. 2016 získala Výroční cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče za mimořádné zásluhy v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním v České republice. V letech 2015 – 2016 koordinovala pracovní skupinu, která vytvořila Koncepci systému péče pro lidi s duševním onemocněním v Jihomoravském kraji. Koordinátorka pracovní skupiny pro osoby s duševním onemocněním ve městě Brně. Členka koordinační skupiny Komunitního plánování města Brna. Členka Odborné rady pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče. Je vdaná, má dvě dospělé děti.

 

BOX:Podpora duševně nemocných by měla být v přirozeném prostředí 2
Práh jižní Morava, z.ú. poskytuje dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Klientům pomáhá překonávat problémy související s duševním onemocněním v základních životních oblastech: práce, samostatné bydlení, vzdělávání, péči o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy, využití volného času a další. Pomáhá prosazovat a hájit práva lidí s duševním onemocněním a zlepšujeme vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním. Organizace má šest registrovaných služeb: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, centrum denních služeb a sociálně-terapeutické dílny. Nejznámější je Café Práh v nákupní Galerii Vaňkovka.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení