Poznáte ze snímku, kdo je na spektru a kdo ne? Končí putovní výstava „Vnímám svět jinak, přesto v něm žiju s vámi”

Ve čtvrtek 1. února 2024 bude mít veřejnost naposledy možnost navštívit úspěšnou výstavu „Vnímám svět jinak, přesto v něm žiju s vámi”, která již více než dva měsíce hostuje ve foyeru 2. patra Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7. Prvního února se rozloučí s návštěvníky muzea a poputuje zpět do Zlínského kraje.

Slavnostnímu zakončení výstavy „Vnímám svět jinak, přesto v něm žiju s vámi” bude předcházet od 16. hodiny neformální setkání se zástupci neziskové organizace Za sklem, o. s., kteří návštěvníkům více přiblíží svět či způsob vnímání lidí na spektru autismu a umožní tento svět zažít na vlastní kůži prostřednictvím Simulátoru autismu, představí činnost organizace a možnosti pomoci lidem na spektru autismu a jejich rodinám. V 18 hodin pak bude zahájena derniéra výstavy v Dopravní hale muzea, na níž potvrdila účast řada významných osobností z řad kulturního, politického a společenského života.

„S ohledem na velmi pozitivní ohlasy nejen široké veřejnosti, ale i odborníků, kteří se problematikou autismu zabývají, jsme se rozhodli ukončit tuto výstavu slavnostně v dopravní hale našeho muzea a jsem nesmírně rád, že jsme mohli zpřístupnit osvětu a pomoci potřebným, kteří vypadají jako my, chtějí žít jako my, ale vidí, slyší, cítí náš svět jinak. Je naší povinností těmto lidem pomoci a je pro mne ctí, že jsem mohl být se svými kolegy z muzea alespoň takto součástí týmu pracovníků Za sklem, o. s., kterých si nesmírně vážím,“ uvádí generální ředitel Národního technického muzea, Mgr. Karel Ksandr.

Národní technické muzeum je s lidmi na spektru autismu propojeno, neboť celá řada významných vynálezců, vědců, architektů, samouků, kteří zanechali pro budoucí generace významná díla, možná žila s poruchou autistického spektra, jen se o této problematice nevědělo, autismus se nediagnostikoval. Mnoho těchto lidí končilo svůj život v lepším případě v ústraní, nepochopeno, nebo v horším případě v ústavech.

Propojení Národního technického muzea s organizací Za sklem, o. s. je více než účelné. Zcela jedinečné fotografie studentů Ateliéru reklamní fotografie, které na výstavě můžete do večerních hodin derniéry vidět, si svou originalitou a výjimečným uchopením problematiky poruch autistického spektra prostory významné kulturní instituce zaslouží. „Vzájemné pochopení a porozumění, které je tak nezbytné pro lidi, kterým pomáháme, je stejně tak důležité pro širokou veřejnost, abychom vzájemně dokázali zkvalitnit život všem. Podpory Národního technického muzea si nesmírně vážím a jsem nadšena, že na první pohled vzdálené oblasti mají tolik společného. Ochota komunikace a ochota porozumět, to můžete s námi vnímat v tento významný den,“ dodává předsedkyně organizace Za sklem, o. s. Marta Pečeňová.

„Oblast vzájemného porozumění, dialogu a pomoci není cizí ani panu Jiřímu Kornovi a jsem nesmírně vděčný, že tento velmi úspěšný zpěvák, tanečník, moderátor, herec, ale hlavně vzácný a laskavý člověk nám zpříjemní večer svým hudebním doprovodem,“ doplňuje pan Karel Ksandr.

Je možné z tváře poznat, kdo je na spektru? 

Projekt putovní výstavy vznikl ve spolupráci nestátní neziskové organizace Za sklem, o. s. s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati. Každou fotografii doplňuje otázka „V čem jsem jiný?“ a dává divákovi prostor pro vlastní úsudek. Do poslední chvíle je však skryto, kdo z portrétovaných lidí je tzv. „na spektru“ a kdo ne. Návštěvník si svůj odhad ověří až na konci výstavy.

Podle speciálně vytvořeného grafického klíče může porovnat své vnímání a posuzování s realitou. Projekt je zajímavý také tím, že ani samotní autoři snímků do poslední chvíle nevěděli, koho fotí, aby se tak předešlo předsudkům vůči fotografovaným lidem. Poselství výstavy je vlastně velmi jednoduché.

Prakticky dokazuje, že lidé s autismem se na první pohled neliší od většinové společnosti, že každý máme svou „jinakost“ a že ani naše vnímání není jednoznačné.

Výstavu hostí Národní technické muzeum od 1. listopadu 2023 do 1. února 2024 včetně. Navštívit ji a vyzkoušet si osobně, jak jste na tom s vnímavostí, můžete v otevírací době muzea.

Organizace Za sklem, o. s. vznikla v roce 2011, v současnosti poskytuje kromě advokační, osvětové a vzdělávací činnosti čtyři registrované sociální služby, a to Odborné sociální poradenství, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociální rehabilitaci a Centra denních služeb v regionech Hlavního města Prahy, středních Čech, Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském. Pomáhá tak potřebným žít s autismem život v obdobné kvalitě jako jejich vrstevníci. Většinu služeb poskytuje bez úhrady. 

Událost na Facebooku: Derniéra výstavy v Národním technickém muzeu

Kontakty

V případě Vašeho zájmu účastnit se i slavnostního ukončení výstavy od 18 h, prosím, akreditujte se na adrese: jan.duda@ntm.cz

Informace: trskova@zasklem.com

www.zasklem.com

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení