Příměstské tábory s ABA intervencí 1

Příměstské tábory s ABA intervencí

Rodičovský spolek Rodiče pro děti s autismem uspořádal tři letní příměstské tábory pro děti, které mají nastavený dlouhodobý program podle ABA. Své děti vzdělávají rodiče podle principů aplikované behaviorální analýzy (ABA) již několik let. Brněnský tábor se konal pod vedením Mgr. Kateřiny Chrapkové, BCBA, která vede intervenční centrum ABA Strategie v Praze.

Rodiče dětí s neurovývojovými poruchami chtěli na táboře pro své děti přidanou hodnotu, a tou byl trénink jejich sociálních dovedností pod odborným vedením behaviorální analytičky. To se jim splnilo. Behaviorální analytička sestavila program tábora podle aktuálních cílů dětí i jejich oblíbených aktivit. Program rovněž supervidovala. Také přivezla některé další pomůcky, jiné si přivezli rodiče sami. Větší pomůcky na hrubou motoriku zapůjčilo Centrum aplikované behaviorální analýzy Pedagogické fakulty MU.

Příměstského tábora ABA v Brně se zúčastnily děti ve věku zhruba od pěti do osmi let. Pracovali s nimi asistenti ABA, které děti dobře znají. Rodiče, kteří asistenty nemají, měli možnost poprvé vidět, jak jejich dítě pracuje s ABA terapeutem. „Z tábora jsem nadšená. Poprvé jsme měli příležitost pracovat s asistentkami a ty byly skvělé. Velmi mě tábor namotivoval do další práce doma, protože vím, že v tom nejsem sama,“ říká maminka osmiletého školáka z Boskovic, která s ním ABA doposud dělala bez ABA asistenta. Díky finanční podpoře Nadačního fondu AVAST a Dobrého skutku mohl spolek ROPRODESA uspořádat dva tábory v Praze a jeden v Brně.

Příměstské tábory s ABA intervencí 2Behaviorální analytička v roli kapitána

Program byl naladěn letně, děti měly za pět dní proplouvat mezi různými ostrovy, které se vyznačovaly něčím specifickým podobně jako planety v putování rodiny Smolíkovy. Navštívily ostrov zvířat, ostrov dopravních prostředků, ostrov jídla, ostrov písmenek a čísel, až dopluly k ostrovu pokladu. Supervizorka Kateřina Chrapková byla v roli kapitána, který je naváděl, kam se posouvat na veliké mapě a v lodním kufru každý den nalézala informace o nových ostrovech a o tom, co na nich lze objevit.

V rámci dne děti převážně hrály hry na dané téma s cílem co nejvíce spolu komunikovat nebo odkoukat, co dělá kamarád. V souladu s ABA byly stanoveny rámcové cíle učení a během dne si děti procvičily skupinové odpovídání „kapitánce“ na její všetečné otázky v ranním a odpoledním kruhu. Rovněž procvičovaly jemnou motoriku a imitaci v rámci různých výtvarných a pohybových aktivit. Často musely spolupracovat například, aby vytvořily ovocného ježka, upekly muffiny, nebo jezdily přes světelnou křižovatku…

Odpoledne ty zdatnější trénovaly, jak mohou druhé požádat, aby ustoupily, když stojí v cestě. Cílem bylo nejen použít vhodná slova, ale také například vyčkat, zda ten, kdo jim překáží, ustoupí. Během dne měly děti také krátké úseky intenzivního tréninku, což byla v čilém ruchu nová zkušenost, která napodobila individuální činnost ve škole. Poslední část dne děti strávily na školní zahradě různými řízenými i neřízenými pohybovými hrami. Na závěr po nalezení pokladu čekal všechny výlet za zvířátky.

Během týdne začaly děti napodobovat jiné

Během dne se u dětí střídali asistenti ABA a rodiče, snažili se následovat motivaci dětí a rozšiřovat jejich zájmy. Vytvářeli celou dobu podněty, aby se zájmy dětí lépe prolnuly, a děti si mohly hrát spolu. Kapitánka pětidenní plavby při tom radila, jak mohou rodiče nebo asistenti aktivity zacílit ještě lépe, nebo které dítě by se mohlo něco nového naučit od druhých. Během týdne děti začaly napodobovat chování těch druhých v oblastech, které je dosud vůbec nezajímaly nebo jim byly dokonce nepříjemné (např. ježdění na koloběžce). „Bylo skvělé moci pracovat ve skupince, která má povědomí o ABA a kde se každý snaží skloubit to, co se různé děti učí. Pro většinu z nás byl zároveň zážitek celý týden pracovat za přítomnosti supervizora ABA,“ vypráví jedna z matek.

Příměstské tábory s ABA intervencí 4

________

text Hana Lupačová, její další text ABA u nás doma

Za finanční podporu tábora děkuje spolek Rodiče pro děti s autismem Nadačnímu fondu AVAST. „Děkujeme za oporu našim asistentům a supervizorům, za propracovaný program a lidský přístup supervizorce Mgr. Katce Chrapkové, BCBA, Základní škole Měšťanská a její skvělé paní ředitelce, Centru aplikované behaviorální analýzy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Jako rodiče se skláníme i před našimi dětmi, které v novém prostředí vytvořily krásné věci a snažily se co nejlépe zapojit do všech aktivit,“ uvádí Hana Lupačová, která se svým synem s PAS pracuje pomocí ABA již několik let.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení