Psychologická fakulta a umělecká škola se omluvily studentkám s autismem 1

Psychologická fakulta a umělecká škola se omluvily studentkám s autismem

Traduje se, že psychologii jdou většinou studovat lidé, kteří sami potřebují zjistit, co mají za problémy a kým jsou. Také se říká, že mezi umělci je hodně podivínů, a kdo není nějak praštěný, není vlastně umělec. Problém nastane, když se v obou oborech, zejména školách, objeví podivín, který má na to papír. Získaný od klinického psychologa, který se kdysi na vysoké škole pro studium psychologie našel a vystudoval ji. Takové štěstí neměly dvě studentky s autismem. Jedna skončila před státnicemi, protože psychologická fakulta jí nemohla dát při zhoršeném psychickém stavu žádnou speciální podporu, protože lékařská zpráva od klinické psycholožky byla nedostačující. Druhá studentka na spektru autismu byla teprve na střední umělecké škole a musela ji ukončit, protože i jí byla rozporována diagnóza. Pedagogové této školy se domnívají to, co se tradovalo v minulém století - že Aspergerův syndrom mají pouze chlapci. Tudíž podporu může získat pouze student s AS. Příběhy obou žen na spektru si můžete přečíst dále. Díky ATYP magazínu, kde jsme se nyní přes měsíc zabývali tématem diagnostiky PAS v ČR pro velký text do ATYP Speciálu, který vyjde 2. dubna na Světový den zvýšení povědomí o autismu, a díky intervenci vedoucí Poradního orgánu veřejného ochránce nakonec dopadlo vše dobře. Do tří týdnů přineste potvrzení o autismu, jinak nemáte na nic nárok. Citujeme z odůvodnění psychologické fakulty k žádosti studentky o podporu na základě stanovení diagnózy: “Žádosti nemůžeme vyhovět z důvodu nedodání lékařské zprávy se stanovením diagnózy poruch PAS. Doložené vyjádření je pouze vyjádřením klinického psychologa, který není oprávněn ke stanovení příslušné diagnózy z oblasti duševních a behaviorálních poruch, zvláště pak není-li uvedená dg. součástí platného klasifikačního systému ve zdravotnickém systému ČR.” Psychologická fakulta nakonec učinila vstřícný krok a nabídla studentce, že když dodá do tří týdnů zprávu od odborníka, který je oprávněn v ČR stanovit diagnózu PAS, bude zařazena mezi studenty se SVP s nárokem na podporu. Do tří týdnů! Byli opravdu velkorysí, protože v ČR máme oproti zahraničí velké množství erudovaných odborníků na diagnostiku PAS, takže už po týdnu mohla studentka vysoké školy psychologické donést zprávu od odborníka, kterého psychologická fakulta schválila… Bohužel poslední věty jsou nonsens a vzhledem ke stavu, jaký v ČR je, by studentka nejspíše další potvrzení toho, že má Aspergerův syndrom, mohla přinést až za dva roky a musela by na novou diagnostiku šetřit každý měsíc 300 Kč, aby dosáhla sumy, která se za ni platí, i když Úmluva OSN říká v článku 25, že lidé se zdravotním postižením mají mít včasnou a bezplatnou diagnostiku. Sankce za porušení nejsou, jen jednou za pár let má ČR díky monitorování dodržování práv lidí se ZP, které monitoruje institut veřejného ochránce, ostudu a Organizace spojených národů následně České republice doporučila, aby se to řešilo. Zeptali jsme se klinického psychologa, který diagnostiku PAS studentce udělil a který se diagnostikou neurovývojových poruch zabývá přes 15 let, jaký má na to názor.
Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení