SAP zaměstnává lidi s poruchou autistického spektra

Na trhu práce je dnes velký nedostatek talentovaných lidí. Lidé s poruchou autistického spektra (PAS), kteří jsou velmi často talentovaní, přesto zůstávají nezaměstnaní. Firma SAP Services je zaměstnává a má i speciální přijímací řízení.

 

„Společnosti, které si chtějí zachovat náskok, musí začít talenty hledat i v relativně nových oblastech a zdrojích. Náš program Autismus v práci (Autism at Work) jeden z takovýchto zdrojů otvírá, a přináší tak prospěch a pozitiva nejen naší organizaci, ale i všem lidem, kteří zde pracují. Věřím, že v inovativním přístupu k náboru a vzdělávání hendikepovaných zaměstnanců můžeme být pro ostatní společnosti skutečnou inspirací,” uvádí Andrea Hepnerová, ředitelka firmy SAP Services, která působí v segmentu podnikových služeb.
Neuvědomujeme si, že právě lidé, které považujeme na světě za nejschopnější, jako byl např. Steve Jobs, jsou mnohdy „ve škatulce“ PAS. Poruchy autistického spektra neboli PAS (anglicky Autism Spectrum Disorders /ASD) neznamenají vyřazení z pracovního procesu, ale vyžadují specifický přístup k těmto lidem v oblasti sociálních dovedností.
Projekt Autism at Work (Autismus v práci) přináší nový přístup k náboru, vzdělávání a zaměstnávání pracovníků s poruchami autistického spektra, který umožňuje poskytovat pracovní příležitosti lidem, kteří by jinak byli závislí na svých rodinách anebo státu, a navíc získat zdroj talentů, kteří by v opačném případě nebyli rozpoznáni.

 

Přijímací řízení na míru
V SAP Services se rozhodli upravit přijímací proces tak, aby jej lidé s diagnózou PAS zvládli a přitom jasně prokázali, zda se na danou pracovní pozici hodí, či nikoliv. Ve spolupráci s dánskou firmou Specialisterne vyvinuli přijímací proces na bázi hry. Výběr v pilotním programu tedy probíhal poněkud jinak než v klasických výběrových řízeních. „Využívali jsme speciálního workshopu, v němž hrálo významnou roli Lego. Kandidáty jsme nejprve nechali si s Legem hrát, poté dostal každý úkol sestavit z Lega robota, a nakonec spolupracovali na týmovém projektu. Na základě pozorování jsme si utvořili profil kandidáta a hledali mu to nejvhodnější pracovní místo, kde by se cítil spokojeně a bezpečně,“ vypráví ředitelka firmy SAP Services. „Projekt nebyl od počátku bez problémů, celý přijímací proces totiž na začátku trval několik měsíců, což bylo pro kandidáty s poruchou autistického spektra nevyhovující až stresující. Proto byl posléze ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus (NAUTIS) upraven a nyní funguje stejně pružně, jako v případě přijímání běžných kandidátů vypráví Andrea Hepnerová.
Konečně jsem prošla výběrovým řízením
Lenka Havrdová, která nyní pracuje v SAP Services v Praze v oddělení Data Managementu, kde je jejím úkolem podporovat proces náboru zaměstnanců SAP v Jižní Americe, to neměla se sháněním práce úplně jednoduché: „Neměla jsem mnoho zkušeností s hledáním práce, protože zažívám úzkost při komunikaci. Dělalo mi potíže zažádat o práci. Vždy jsem stála před dveřmi a sbírala odvahu na ně zaklepat,“ svěřila se. To je totiž pro projekt zcela stěžejní, jde o zaměstnance, kteří nemají problém pracovat, ale je pro ně extrémně těžké o práci vůbec zažádat a komunikovat s personalistou. Personalista je tedy často rovnou vyřadí jako nevyhovující, protože si neuvědomuje, že se jedná o uchazeče s poruchou autistického spektra.

 

Firma požaduje určitý výkon
Mnoho lidí s Aspergerovým syndromem, atypickým nebo vysoce funkčním autismem z důvodu těžší symptomatiky pracovat nemůže, byť je jejich intelekt v pořádku, ale třeba nezvládají tlak na pracovní výkon. Pak jsou ale ti, co by pracovat mohli a chtějí, ale nedokáží projít výběrovým řízením, kde se klade důraz na měkké dovednosti, takže když se člověk s PAS chová nestandardně už u pohovoru, tak neprojde dál navzdory svému vzdělání a schopnostem. Podle ředitelky Národního ústavu pro autismus Magdaleny Čáslavské už v některých firmách personalista ví, v čem tkví problémy člověka s PAS, je proto otevřenější a více se zajímá o tvrdé dovednosti. „Při spolupráci se SAP Services respektujeme i to, že firma, jako je SAP, požaduje určitý výkon, takže námi doporučení uchazeči jsou velmi šikovní, umí dobře anglicky a rovněž zvládají práci v open space,“ dodává ředitelka NAUTIS.
Firma SAP Services byla za projekt Autism at Work v říjnu 2016 oceněna ABSL Diamonds v kategorii Vzdělávání.
Nejde o charitu
„Tuto iniciativu nechápeme jako charitu. Je v souladu s naší vizí činit svět lepším a talentovaní lidé s autismem nám pomáhají posunovat náš byznys dál. Pokud se podíváme do budoucna, zjistíme, že budeme potřebovat obsadit více pozic a být inovativní. Nemůžeme se proto omezit na standardní procesy náboru, musíme přistupovat k výběrovému procesu zcela nově,“ říká Hepnerová. Magdalena Čáslavská ji doplňuje slovy: „Je důležité lámat předsudky, že člověk s autismem je nezaměstnatelný.“ V tom se obě ředitelky shodují. „V naší firmě se podařilo překonat předsudky, všichni zaměstnanci jsou dobře informovaní o problematice PAS. Zaměstnanci SAP Services prochází tréninkem s podporou profesionálního mentora, aby se s novými kolegy naučili spolupracovat. Zaměstnanci s PAS jsou přijímáni na stejné pracovní pozice, na které by byli vybráni i běžní kandidáti. Kanceláře sdílí s ostatními kolegy, se kterými mohou řešit nejrůznější pracovní úkoly, ale i sdílet mimopracovní život, a kromě průběžné podpory ze strany NAUTIS nemají a nepotřebují žádné výhody. Lenka Havrdová si zdejší kolektiv nemůže vynachválit: „Mí kolegové jsou milí a podporují mne. Zaměstnání v SAP Services pro mne znamená, že jsem součástí dobrého kolektivu.“

 

Jedno procento zaměstnanců
Nápad, který vznikl v roce 2013 v německé centrále firmy SAP, byl v České republice poprvé využit pro zaměstnance na administrativních pozicích v dubnu 2015. V ostatních zemích, kde byl uveden v život, tedy ve Spojených státech, Brazílii, Kanadě, Indii, Irsku a Německu, se zaměřuje především na oblast IT. V SAP Services v Praze v současné době v rámci tohoto programu pracuje osm lidí. SAP se zavázal celosvětově zaměstnat do roku 2020 ještě více lidí s autismem. Chtějí zaměstnávat jedno až dvě procenta lidí s touto diagnózou. Tento podíl odpovídá i jejich celkovému zastoupení v populaci.

 

K tématu zaměstnávání lidí s PAS jsme psali také článek Každá firma potřebuje svého autistu

 

 

text Dagmar Edith Holá / foto archiv SAP – Jan Hromádko
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení