Tři typy přístupu k autistům

Tři přístupy k autistům

Na základě mé osobní zkušenosti existují tři typy lidí lišící se přístupem k mé odlišnosti:

1. Ti, kteří se o autismus nezajímají. Téma autismu je natolik mimo jejich svět a mimo jejich kapacitu, že se jím nechtějí vůbec zabývat.
Svůj přístup si buď uvědomují, nebo neuvědomují. Většinou jde ale o přístup nevědomý.

2. Ti, kteří tématu autismu nerozumí, ale zajímají se o ně. Ptají se, jaký přístup mají zvolit, jaké podmínky vytvořit, co může pomoci.
Také oni postupují buď uvědoměle, nebo nevědomě. Bez ohledu na to, zda jsou jejich chování a přístup na vědomém či nevědomém základě, jsou otevření a ochotní. Vnímají mě nejdříve a hlavně jako člověka – jedince a až potom jako člověka s autismem. A protože se zajímají nejprve o mě jako o člověka, autismus přichází jako něco, pro co vytvoří podmínky, aby neztratili kontakt se mnou jako s člověkem. Pro tyto lidi jsou přizpůsobení, která potřebuji, skutečně malá. Nevidí je jako tragédii, nevnímají to jako „příliš“. Spíše oceňují, že vědí, co je potřeba, a vytvoří pro to podmínky. Takoví lidé jsou cenní a vzácní jako drahokamy.

3. Ti, kteří „věří“, že autismus chápou a že jsou otevření, zatímco jejich chování, reakce a veškeré jednání stále potvrzují pravý opak.

Charakter mysli je takový, že se vždycky snaží dokázat si to, v co věří. A právě tento přístup „suverénní a nezpochybnitelné víry“ stojí v cestě možnosti, že by si tito lidé mohli svoje chování zvědomit. A co je ještě horší, tento přístup stojí v cestě interakci s člověkem s autismem jako tlustá stěna, přes kterou je nemožné se dostat. A protože o autismu a lidech s autismem je známo, že je obtížné k nim proniknout, je pro takto „věřícího“ a přesvědčeného člověka velmi jednoduché najít důkazy, že chyba není na jeho straně. Autista zatím trpí nejen ve vlastním autistickém vězení tvořeném nemožností komunikovat a komunikačním, senzorickým a informačním přetížením – ale k tomu všemu ještě také patronizujícím a neuctivým zacházením ze strany někoho, kdo přece „chápe“.

Poslední případ je zdaleka nejhorší možnou formou ignorance. Vliv podobných lidí na lidi s autismem je zničující.

Autismus není tragédie, ignorance ano
____________

Text Kate, autistka s vysokou mírou funkčnosti/ překlad Hana Brodníčková

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení