Tvorba individuálních vzdělávacích plánů

Tvorba individuálních vzdělávacích plánů

Nakladatelství Pasparta vydalo knihu Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s poruchou autistického spektra. Asistentka pedagoga Markéta Velebová, která pro vás píše rady do ATYP magazínu, na základě této knihy a vyhlášky č. 27/2016 Sb. sestavila kvalitní IVP. Tady je krátká recenze, co v knize od autorek Věry Čadilové a Zuzany Žampachové, najdete potřebného. 

V úvodní části publikace se dozvíme, co vše je třeba při tvorbě IVP u žáka s PAS brát v úvahu a jakými zásadami se přitom řídit. Jsou zde také uvedeny změny v legislativě, ke kterým od září 2016 došlo, včetně rámcově platného vzoru IVP, který poprvé závazně určuje jeho konkrétnější podobu. Tento závazný vzor IVP nalezneme na konci knihy jako přílohu. Autorky nás tímto předepsaným vzorem krok za krokem provedou a obsah každé povinné kolonky formuláře vysvětlí.   Tvorba individuálních vzdělávacích plánů 1

Podstatnou částí knihy jsou ukázky individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s PAS na nejrůznějších typech škol. Najdeme zde IVP pro žáky mateřských, základních i středních škol, včetně speciálních a praktických. Tato část knihy je pro méně i více zkušené pedagogy velmi nápomocná a inspirativní. Samozřejmě, že se IVP nedá opsat a musíme ho vždy sestavit konkrétnímu dítěti na míru, protože výskyt a míra jednotlivých problémů je u PAS velmi individuální. Tato kniha vám ale leckde napoví a připomene, na co jste při tvorbě IVP zapomněli a méně zkušeným možná dá i další konkrétní návody, jak lze s žáky s poruchou PAS pracovat a co vlastně tyto děti ve škole potřebují, aby mohly normálně fungovat a vedle svých spolužáků ve studiu i sociálním životě třídy co nejvíce obstály.

Jak sestavit IVP, co dělat, když IVP nefunguje a není sestaveno na míru mému dítěti, si budete moci přečíst zítra. Nejen knihu, ale i vyhlášku č. 27/2016 Sb., O vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných, doporučujeme znát, když máte signály, že IVP potřebuje aktualizovat nebo zcela změnit ve spolupráci s odborníky.

_____________________

text Markéta Velebová, asistentka pedagoga u dítěte s ADHD, matka dítěte s AS

OSN volá po uznání práv lidí s autismem

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení