Markéta Velebová

Učitelé, probuďte se! 5

Učitelé, probuďte se!

Proč je stále více rodičů nespokojeno s tím, jak je jejich dítě ve škole vzděláváno? Zlí jazykové říkají, že se to týká jen rodičů specifických

Celý článek
Děti s PAS mívají často poruchy emocí

Jen ho nechte, ať se vrtí

Když sledujeme hlouček dětí, které mají určitou volnost pohybu, občas mezi nimi uvidíme dítě pohybující se, těkající dvojnásobnou rychlostí než ostatní, jako splašená molekula, dítě

Celý článek
Ukázka dobrého IVP pro integrovaného žáka

Ukázka dobrého IVP pro integrovaného žáka

Asistentka pedagoga a naše redaktorka Markéta Velebová sestavila s pomocí odborníka z SPC individuální vzdělávací plán pro 11-leté dítě s Aspergerovým syndromem. Každý IVP musí být sestaven na míru integrovaného dítěte. Berte tento IVP jako pomůcku, když vaše škola nebo školské poradenské zařízení v jeho sestavení selhává a jako rodič máte pocit, že IVP pro vaše dítě potřebuje aktualizaci nebo zcela změnit a vytvořit “na míru” dítěte. O tom, kdo ho sestavuje a jak, píšeme podrobně v článku Jak napsat kvalitní IVP pro žáka.
Individuální vzdělávací plán pro žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními
Školní rok: 2016/2017 Třída: 4. Třídní učitel:

Jméno žáka: 11- letá dívka, Datum narození: 2006

Závěr vyšetření: Aspergerův syndrom, porucha pozornosti a aktivity, zvýšená míra úzkostného prožívání

ŠPZ, které vydalo doporučení pro IVP: SPC v Praze

Kontaktní pracovník ŠPZ:

Školní poradenské, zdravotnické a jiné zařízení, které se podílí na péči o žáka: dětský psychiatr

Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne: 17. 5. 2016

Priority vzdělávání žáka (cíle IVP): zvládnutí učiva v rámci RVP, interakce s vrstevníky – posílení komunikačních kompetencí

Předměty, kde je realizován IVP: ve všech předmětech

 
Podpůrná opatření v tabulce

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Celý článek
Děti s PAS mívají často poruchy emocí

Jak napsat kvalitní IVP pro žáka

Individuální vzdělávací plán /IVP/ má být dobrým rádcem pro učitele a asistenta pedagoga. Kdo ho má pro integrovaného žáka vypracovávat? Kdo kontroluje jeho plnění? A co může rodič dělat, když není IVP kvalitní a na „míru“ jeho dítěte?

Je IVP zbytečný papír?
„A k čemu je ten IVP dobrý, zase zbytečné papírování navíc, vždyť ani nevím, co tam mám napsat,“ stěžuje si jedna učitelka druhé.
„Tak nevím, co mám s tím Pepčou přesně dělat a učitelka mi není schopná pořádně poradit,“ svěřuje se nová asistentka své zkušenější kolegyni. „A dívala ses do IVP?“ „Hm, tam nic není, samé nekonkrétní řeči o individuálním přístupu, ale co mám konkrétně dělat, to tam není, je to na nic.“
„Tak Honza má z diktátu zase pětku. Bylo to na vyjmenovaná slova a ty měl všechny dobře, ale všude mu chyběly ty háčky a čárky. Prostě tohle nikdy neuhlídá. V poradně říkali, že by učitelka měla poruchu pozornosti zohlednit, ale do IVP to potom ve škole nenapsali. Tak vůbec nevím, k čemu to IVP sestavují,“ informuje svého muže maminka třeťáka.
K výše popsaným situacím v praxi běžně dochází a jejich aktéři mají pravdu, IVP je jen zbytečnou formalitou, jestliže je napsáno jen jako úřední povinnost.

K čemu v praxi může být Individuální vzdělávací plán
IVP je dobrým rádcem a vlastně takovým návodem pro začínající nezkušené asistenty pedagoga a vodítkem pro pedagogy, aby nezapomínali, kde a v čem konkrétně dítě zohlednit a jakousi zárukou rodičům v případě, že k tomuto zohlednění nedochází.
Ideální situace nastává, když učitel a asistent jsou natolik poučení, zkušení a zároveň vstřícní k individuálním potřebám dětí, že vše funguje ke spokojenosti všech zúčastněných, včetně rodičů a IVP se opravdu stává pouhou formalitou. K tomu v praxi někdy dochází, ale jedná se spíše o výjimečné případy.

Rodiče musí vždy podat o IVP žádost a kdo IVP píše

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Celý článek

Přihlášení