Vliv lockdownů: Mnoho dětí ztratilo získané sociální dovednosti. Rodiče suplovali zároveň učitele i asistenta pedagoga

Vliv lockdownů: Mnoho dětí s PAS ztrácí získané sociální dovednosti. Rodiče suplují učitele i asistenta pedagoga

Neziskové organizace pomáhající rodinám, které mají dítě s PAS, se shodují v tom, že dlouhodobou izolací v lockdownu narostly psychické problémy jak rodičů tak dětí. O této problematice jsme hovořili se sociálními pracovníky v organizaci Rodinné Integrační Centrum (RIC). V předešlých článcích odpovídali speciální pedagogové za organizaci Za sklem a téměř totožné zkušenosti vyprávěla sociální pracovnice z organizace Mikasa.

V první vlně na jaře 2020 byl nárůst telefonického kontaktu veliký. Neziskové organizace se stejně jako mnoho jiných firem, organizací a škol na další lockdowny už připravily. „Vnímáme potřebu včasné pomoci rodinám s dětmi s autismem (zejména v rané péči), kdy telefonické spojení není dostačující. S rodiči s dětmi s PAS a osobami s PAS se vždy pracovník dané služby domluví na striktním dodržení hygienických opatření, při kterých osobní setkávání probíhá,“ říká ředitelka Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA. „Mimo sociální službu nabízíme „asistenci“ v rodinách, tzv. doprovázení a péči o dítě/osobu se zdravotním postižením (ZP) a speciálními potřebami (SP). Zaznamenáváme o tuto službu enormní zájem (využívají ji rodiče, kteří dochází do práce a nemají hlídání; také ji využívají kvůli tomu, aby měli kontakt s jinou osobou) – za dodržení hygienických pravidel. Je to těžké v případě roušek. Některé děti mají problém navázat s pracovníkem kontakt kvůli roušce, nerozpoznávají tak obličej pracovníka – jeho emoce. Jiné děti chtějí pracovníkovi roušku sundávat, dokonce v některých případech se do místnosti, kde je pracovník s rouškou, bojí vstoupit (strach, obavy, úzkost).“

Co rodiny teď nejvíce řeší?

 • školu (distanční výuku, obtíže spojené se školní výukou),
 • problémové chování vyplývající ze sociální izolace (intenzivnější projevy dětí, osob s PAS)
 • podmínky karantény
 • nutnost testování dětí s PAS
 • nastala zvýšená poptávka po grantových žádostech: na dopomoc sociálního pracovníka, na příměstské tábory, IT techniku pro distanční výuku, zajištění asistence, apod.

Co vnímáte, že se u klientů s autismem zhoršuje?

 • snižují se jejich komunikační i sociální dovednosti a schopnosti,
 • zvyšuje se četnost a míra náročného chování,
 • mnohde se rozpadla struktura dne,
 • ztrácí fungování v zátěžových situacích, snižuje se odolnost na ně,
 • zvyšuje se návykovost na počítačových hrách, IT technologiích,
 • ztrácí kontakt s vrstevníky,
 • chybí motivace rodičů při práci s dětmi.

Mezi nejčastější stavy, které děti a osoby s PAS popisují, patří: obavy z nemoci covid – „nevyjdu ven, dokud tady ten covid bude“; úzkosti, strach, deprese, naštvání ze současné situace – neporozumění nařízením.

U některých dětí s autismem pozorujeme naopak zmírnění nebo dokonce vymizení psychosomatických obtíží a s tím související snížení úzkosti. Některým dětem skutečně vyhovuje to, že mohou být doma. Obáváme se však návratu do širšího sociálního prostředí (školy, kroužky, obchody,…), zejména z důvodu ztráty dosud získaných návyků.

Jak zvládají rodiny online výuku?

Největší problémy, které rodiče zažívají, patří to, že nejsou dodržovány individuální vzdělávací plány dětí (děti musí plnit úkoly, které učitel stanovuje bez ohledu na úlevy a přihlédnutí ke zdravotnímu stavu dítěte). Rodiče se školou – úkoly – zabývají celý den, což je pro ně i pro samotné děti velmi náročné, často se učí rodiče látku dopředu, aby mohli dítěti učivo vysvětlit. V rodinách, kde rodiče učí dvě a více dětí s autismem či jiným handicapem, je v podstatě nereálné obsáhnout učivo vyžadované školou. Rodiče často uvádí, že dětem chybí podpora ze strany asistenta pedagoga, na kterou byly zvyklé. Často asistent při on-line výuce není přítomen. Rodič tedy supluje učitele i asistenta zároveň.

Někteří rodiče také zažívají projevy nevole od svých kolegů a nadřízených z toho důvodu, že čerpají na své dítě ošetřovné (OČR), a jsou tak vlastně též odloučeni od kolektivu; pokud pracují v rámci HO a zároveň jsou „učiteli“ pro své děti, je pro ně tato situace neúnosná.

Problematické je i to, že někteří rodiče nemají nárok na OČR (z důvodu věku a nepřiznání příspěvku na péči), přesto však pečují o dítě, které má ve škole asistenta pedagoga, a proto se distanční výuce musí věnovat po příchodu ze zaměstnání.

____________________________

otázky kladla Dagmar Edith Holá / foto je ilustrační z Pixabay.com

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení