Vysvědčení pro náročné rodiče specifických dětí 1

Vysvědčení pro náročné rodiče specifických dětí

Do ATYP magazínu přišel e-mail, který upozorňoval na to, že na státní základní škole Řádněmluv ve Vinen nad Vším se pedagogický sbor snaží upozorňovat na to, že čím dál více rodičů chce pro své děti  „potvrzení na hlavu“, aby se s nimi nemuseli učit a nemuseli je nutit do domácích úkolů. Redaktoři ATYP magazínu použili mnoholičný lektvar, který nám namíchala ombudsmanka sociálně vyloučených, abychom mohli s tváří ředitele Mojmíra Dokonalého juniora a zástupkyně ředitele Normy Spravedlivé zahájit průzkum.

Na průzkum jsme měli hodinu, poté se nám měla navrátit podoba. Měli jsme štěstí, protože do školy ten den přišla nečekaně inspekce, takže všichni byli v pohotovosti a k ruce inspektorům. Tím pádem průnik do kabinetů byl pohodový. Dlouho jsme nenacházeli nic zajímavého a už jsme si říkali, že to byl jen paranoidní záchvat matky specifického dítěte. Jak známo pod svícnem je největší tma, tak nás nenapadlo se podívat na otevřený šanon s několika vysvědčeními na stole uprostřed sborovny. Domnívali jsme se, že jsou to vysvědčení pro nějakou třídu. Nedopatřením jsme ho shodili a on se zavřel. Na něm byl nápis: Přísně tajné. Určeni k vyhoření.

Podařilo se nám nafotit pouze první vysvědčení pro jednoho z rodičů této školy, který v ní má dítě s potvrzením neurovývojové odchylky. Jméno rodiče grafik vymazal.

 

Za ATYP magazín a Nadační  fond ATYP děkujeme všem pečujícím osobám (rodičům i pedagogickému sboru), že zvládli další výchovně-vzdělávací rok. A našim specifickým dětem děkujeme, že každé ráno vstanou a do školy jdou.

text Dagmar Edith Holá a Markéta Velebová / grafika Nadia Korbářová

Vysvědčení pro náročné rodiče specifických dětí 2

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení