Zapomeňte u autistických dětí na učení řeči bez pohybu

Také máte za sebou desítky sezení u logopeda a žádné výsledky? Možná je to proto, že děti s postižením, zejména v autistickém spektru nebo s vývojovou dysfázií, si řečové dovednosti osvojují snadněji, pokud jejich nácvik obsahuje i pohybovou část. Proto na prázdniny přinášíme recenzi na knihu o „řeči v pohybu, řeči v akci“. 

Intuitivně cítíte, že logopedické nácviky u stolečku vaší ratolesti nepomáhají, naopak už má vůči chození na logopedii odpor? Vaše intuice je správná. Logopedi America X. Gonzales a Lois Jean Brady, věnující se logopedické praxi u dětí s postižením a neurovývojovými odlišnostmi, se dali dohromady s Jimem Elliottem, který se věnuje pohybovým dovednostem u dětí s PAS a s dalšími jinakostmi, a vznikl koncept „řeč v akci“. Kniha Rozvoj řeči dětí s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami od Nakladatelství Portál přináší od těchto odborníků 90 pohybových aktivit pro rozvoj řečových dovedností.

Všichni tři odborníci mají přes 30 let zkušeností s dětskými i dospělými klienty s vývojovými poruchami. V posledních pěti letech se zaměřili především na autistické klienty, s Aspergerovým syndromem, na klienty s Downovým syndromem a také těžkými poruchami emocí. Pro své klienty vytvořili postupně lekce, při kterých kladou důraz na pestrost, zábavnost a spojili výuku řeči s pohybovými aktivitami. Podle nich „řeč v pohybu“ dělá z výuky nezapomenutelný zážitek, díky kterému chtějí klienti aktivitám věnovat více času a dobrovolně spolupracují. To poslední vám jako rodičům určitě zní jako rajská hudba. Dobrovolně spolupracují v něčem, co je jinak pro ně náročné a frustrující. 

Proč „řeč v pohybu“ funguje? 

  • Propojuje učení s prožitkem.
  • Podporuje používání více smyslů najednou.
  • Je účinná, protože využívá synergický přístup k učení a snaží se zapojit co největší část mozku, aby bylo učení se řeči a lepší výslovnosti co nejúčinnější. 
  • Podporuje také fyzické zdraví dětí i jejich motoriku.
  • Zlepšuje sociální interakce. 
  • Nedochází k odporu a frustraci.

Komunikace a fyzická aktivita jdou v ruku v ruce. 

Řeč v pohybu se dá provádět kdekoliv, a i přestože byly aktivity vyvinuty pro speciální školy, autoři zjistili, že pomáhají všem dětem předškolního i školního věku. Kniha pohybových aktivit pro rozvoj řeči je sestavena tak, že ji můžete otevřít na jakékoliv stránce a se zábavnou aktivitou začít. Každá aktivita má několik variant podle řečové úrovně dítěte, a pokud jsou k ní potřeba nějaké materiály, jsou to obyčejné věci.

Ještě je pár dní čas, než odjedete na prázdniny, doběhnout si zakoupit knihu nebo si ji objednat. Nemusíte řešit, že nebude čas docházet na logopedii, vymýšlet motivace, aby tam dítě vůbec chtělo ještě jít… Stačí si knihu „Rozvoj řeči dětí s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami“ od nakladatelství Portál zabalit s sebou. 90 aktivit vám postačí na celé prázdniny. 

Přejeme vám hezké prožití prázdnin a společných aktivit, při nichž rozhodně nedojde k narušení vztahu nucením pod přísliby odměny sedět u stolečku a opakovat pořád dokola tdá, tdá, tdá…

Přinášíme nafocenou jednu aktivitu se skákacím panákem (str. 65), kterého všichni známe a namalovat umíme. Pomůže zlepšit rovnováhu, schopnost skákat, rozvíjet artikulaci konkrétních hlásek, motoriku svalů… Podle autorů knihy například, kdo neumí skákat, později má problém i se čtením. Jednoduše: komunikace a fyzická aktivita jdou v ruku v ruce. Kéž by to také celý systém školství pochopil.

____________

text: Dagmar Edith Holá / grafika ATYP magazín

obálka knihy Rozvoj řeči dětí s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami

(vydalo Nakl. Portál 2024)

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení