1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít v září svou konferenci.

1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít v září svou konferenci.

1. Autistická konference se z 20. dubna přesunula na 7. září 2020. Z důvodu karantény se nemohla uskutečnit v dubnu. Konference je již zaplněna, dokonce máme pořadník těch, kteří by ještě rádi přišli. Sledujte aktuality na webu Autistickakonference.cz na FB ATYP magazínu a na FB Události 1. Autistická konference.

Projekt „1. Autistická konference“ vznikl na základě přání aktivních lidí s autismem, kteří vnímají, že stále je oblast autismu prezentována bez nich. V tom je konference inovativní a první, kde budou přednášet samotní lidé na spektru autismu (sebeobhájci) a na její přípravě se podílí 90 % lidí s autismem. V roce 2019 v měsíci Porozumění autismu se uskutečnily v ČR konference o autismu a na žádné nepřednášel dospělý nebo dospívající člověk s autismem. V ČR je to porušení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jedním z jejich práv je vyjadřovat se k věcem, které se jich týkají. V rámci 1. Autistické konference bude 80 % přednášejících s autismem. Konferencí chtějí poukázat na problémy, se kterými se potýkají, a vyjádřit se k tomu, jakou podporu a v čem potřebují, rovněž ukázat, že mají svá práva a také v čem je autismus limituje a naopak v čem jim přináší pozitiva.

Díky tomu, že loni byli lidé na spektru autismu jednou neziskovou organizací v komentáři pod konferencí o autismu vyzváni, ať si udělají svou, a někteří komentátoři z řad organizací nebo rodičů dodávali, že není autista, který by chtěl vystupovat na konferenci, se uskuteční 1. Autistická konference. Není již udržitelné hovořit o autismu bez lidí s PAS, a není možné nadále vnímat lidi s PAS jen jako „to jsou ti, co nemluví“. Je to spektrum. Pořad Přicházíme v míru v Divadle Kampa, který pořádají autisté spolku Adventor už několik let, ukazuje, že i tito lidé chtějí mluvit, mají svá práva, mají své místo ve společnosti a na veřejnosti a chtějí mluvit o svém autismu, a ne jen z pozice pacientů nebo klientů. ATYP magazín jim dává už téměř 4 roky prostor k vyjádření nejen písemnou formou. Píší články, tvoří osvětové slajdy a mají supervizi i nad články, které nepíše člověk s autismem. ATYP magazín také podporuje jejich tvorbu a umění.

Blok Školství ve spolupráci s budoucími učiteli

Komunita okolo ATYP magazínu se rozhodla, že konferenci uskuteční. V rámci 1. Autistické konference bude 80 % přednášejících s autismem. Konferencí chtějí poukázat na problémy, se kterými se potýkají, ale i na to, jaká pozitiva jim autismus přináší. Konference bude mít 4 bloky. Dopoledne budou přednášky v bloku Zaměstnávání lidí na spektru autismu a druhý blok bude o právech lidí se zdravotním postižením. Odpolední dva bloky budou o zdravotnictví a školství. Na bloku o školství se také podílí budoucí učitelé ze Studentského spolku Agora při Pedagogické fakultě UK v Praze. Poté budou probíhat tři workshopy zároveň, na které se budou moci zapsat účastníci konference během ní. Rovněž bude možná konzultace s právníkem, který se zabývá právy lidí se zdravotním postižením.

Záštitu nad 1. konferencí lidí na spektru autismu převzali Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP a Marta Pečeňová, členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a předsedkyně Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS. 8. března 2020 byla spuštěna registrace na konferenci na webu a na Facebooku v Události 1. Autistická konference.

Tisková konference 18. 2. v Poslanecké sněmovně informovala o 1. Autistické konferenci

Kresbu ke konferenci věnovala studentka a výtvarnice na spektru Dodo. Bude také přednášející v rámci bloku Školství. Na konferenci bude mít svůj merch, který jí zajistí Nadační fond ATYP, hlavní pořadatel 1. Autistické konference, který získal na projekt Autismus není vidět grant od Evropského solidárního sboru. Jeho vyústěním měla být tisková konference. To už jsme splnili. Tři zástupci lidí na spektru autismu promluvili na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně 18. 2. 2020. Můžete si zpětně přečíst v článku Lidé s autismem budou moci řídit a budou mít svou konferenci. O tiskové konferenci informovala TV Prima (zde reportáž). V Poslanecké sněmovně jsme informovali o tom, že uskutečníme 20. 4. 2020 1. Autistickou konferenci. Jdeme dál, než byl záměr v rámci projektu Evropského solidárnímu sboru. Hledáme partnery, kteří by konferenci finančně podpořili. 1. Autistická konference se vzhledem k vládním opatřením z důvodu pandemie COVID 19 přesouvá na 7. září 2020.

Lidé s autismem budou moci řídit a budou mít svou konferenci 4

PROGRAM 1. Autistické konference

Program konference najdete na webu Autistickakonference.cz. Témata a přednášející představujeme také ve Stories na Instagramu nebo Facebooku ATYP magazínu a Nadačního fondu ATYP. Některé z přednášejících, kteří jsou zástupci lidí s PAS, znáte. Například Dodo, která hovořila pro reportáž TV Primy před budovou Poslanecké sněmovny. Sledujte aktuality na FB Události a na webu Autistickakonference.cz. V tento den byla spuštěna registrace na konferenci na webu a na Facebooku v Události 1. Autistická konference.

1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci 5

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. Autistickou konferenci 7. září 2020 

Prostory nám poskytlo Podnikatelské a inovační centrum ve Škodově paláci, které spadá do gesce Magistrátu hl. Města Praha. Konference bude od 9,00 do 17,30. Od 8. března 2020 byla spuštěna registrace na konferenci na webu a na Facebooku v Události 1. Autistická konference. Konference je již zcela zaplněna, dokonce máme pořadník těch, kteří by ještě rádi přišli. Sledujte aktuality na webu Autistickakonference.cz na FB ATYP magazínu a na FB Události 1. Autistická konference.

Pokud se ještě chcete stát partnery konference nebo chcete podpořit 1. Autistickou konferenci, můžete zaslat na účet Nadačního Fondu ATYP finanční dar, za nějž Vám můžeme vystavit potvrzení a můžete si ho odečíst z daní. (účet NF ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500).

Děkujeme partnerům, kteří 1. Autistickou konferenci podpořili: Magistrát hl.m. Prahy, Skupina ČEZ, Plastia, WP Distro, Nakladatelství Portál, Aqua Angels, Famtoys, Tiskárna Daniel, Evropský sbor solidarity, Platforma Naděje pro Autismus, Adventor, Za Sklem os, Studentský spolek Agora.

1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci 6_____________________

Text Dagmar Edith Holá / kresba Dodo / grafický design Hana Gregorová.

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Jedna odpověď

  1. „Vzhledem k vývoji epidemie koronaviru jsme rozhodli o dalších mimořádných opatřeních. Od 10. března se zakazují divadelní, hudební, filmová, sportovní a jiná shromáždění, veřejné a soukromé akce přesahující účast sto osob.“
    *** Tak pevně doufám, že do 20.4. bude vše OK..

Přihlášení