1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci 2

1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci

1. Autistická konference bude na podzim 2020. Z důvodu karantény se nemůže uskutečnit 20. dubna. Sledujte aktuality na webu Autistickakonference.cz na FB ATYP magazínu a na FB Události 1. Autistická konference.

Projekt „1. Autistická konference“ vznikl na základě přání aktivních lidí s autismem, kteří vnímají, že stále je oblast autismu prezentována bez nich. V tom je konference inovativní a první, kde budou přednášet samotní lidé na spektru autismu (sebeobhájci) a na její přípravě se podílí 90 % lidí s autismem. V roce 2019 v měsíci Porozumění autismu se uskutečnily v ČR konference o autismu a na žádné nepřednášel dospělý nebo dospívající člověk s autismem. V ČR je to porušení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jedním z jejich práv je vyjadřovat se k věcem, které se jich týkají. V rámci 1. Autistické konference bude 80 % přednášejících s autismem. Konferencí chtějí poukázat na problémy, se kterými se potýkají, a vyjádřit se k tomu, jakou podporu a v čem potřebují, rovněž ukázat, že mají svá práva a také v čem je autismus limituje a naopak v čem jim přináší pozitiva.

Díky tomu, že loni byli lidé na spektru autismu jednou neziskovou organizací v komentáři pod konferencí o autismu vyzváni, ať si udělají svou, a někteří komentátoři z řad organizací nebo rodičů dodávali, že není autista, který by chtěl vystupovat na konferenci, se uskuteční 1. Autistická konference. Není již udržitelné hovořit o autismu bez lidí s PAS, a není možné nadále vnímat lidi s PAS jen jako „to jsou ti, co nemluví“. Je to spektrum. Pořad Přicházíme v míru v Divadle Kampa, který pořádají autisté spolku Adventor už několik let, ukazuje, že i tito lidé chtějí mluvit, mají svá práva, mají své místo ve společnosti a na veřejnosti a chtějí mluvit o svém autismu, a ne jen z pozice pacientů nebo klientů.  ATYP magazín jim dává už téměř 4 roky prostor k vyjádření písemnou formou. Píší články, tvoří osvětové slajdy a mají supervizi i nad články, které nepíše člověk s autismem.

Blok Školství ve spolupráci s budoucími učiteli

Komunita okolo ATYP magazínu se rozhodla, že konferenci uskuteční. V rámci 1. Autistické konference bude 80 % přednášejících s autismem. Konferencí chtějí poukázat na problémy, se kterými se potýkají, ale i na to, jaká pozitiva jim autismus přináší. Konference bude mít 4 bloky. Dopoledne budou přednášky v bloku Zaměstnávání lidí na spektru autismu a druhý blok bude o právech lidí se zdravotním postižením. Odpolední dva bloky budou o zdravotnictví a školství. Na bloku o školství se také podílí budoucí učitelé ze Studentského spolku Agora při Pedagogické fakultě UK v Praze. Poté budou probíhat tři workshopy zároveň, na které se budou moci zapsat účastníci konference během ní. Rovněž bude možná konzultace s právníkem, který se zabývá právy lidí se zdravotním postižením.

Záštitu nad 1. konferencí lidí na spektru autismu převzali Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP a Marta Pečeňová, členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. 8. března 2020 bude spuštěna registrace na konferenci na webu a na Facebooku v Události 1. Autistická konference.

Tisková konference 18. 2. v Poslanecké sněmovně informovala o 1. Autistické konferenci

Kresbu ke konferenci věnovala studentka a výtvarnice na spektru Dodo. Bude také přednášející v rámci bloku Školství. Na konferenci bude mít svůj merch, který jí zajistí Nadační fond ATYP, hlavní pořadatel 1. Autistické konference, který získal na projekt Autismus není vidět grant od Evropského solidárního sboru. Jeho vyústěním měla být tisková konference. To už jsme splnili. Tři zástupci lidí na spektru autismu promluvili na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně 18. 2. 2020. Můžete si zpětně přečíst v článku Lidé s autismem budou moci řídit a budou mít svou konferenci. O tiskové konferenci informovala TV Prima (zde reportáž). V Poslanecké sněmovně jsme informovali o tom, že uskutečníme 20. 4. 2020 1. Autistickou konferenci. Jdeme dál, než byl záměr v rámci projektu Evropského solidárnímu sboru. Hledáme partnery, kteří by konferenci finančně podpořili.

Lidé s autismem budou moci řídit a budou mít svou konferenci 4

PROGRAM 1. Autistické konference

Program konference uveřejníme zítra a zatím jen s tématy a pouze některými přednášejícími. Ze zástupců lidí s PAS bude uvedena Dodo, kterou už jsme prozradili. Rovněž hovořila pro reportáž TV Primy před budovou Poslanecké sněmovny. Také už bude zmíněna studentka Karolinska Instutet Monika Malachová, se kterou byl rozhovor, a již v něm mluví o přípravách na konferenci. Lidé s autismem jsou lidé s tajemstvím, proto budeme tyto přednášející odtajňovat postupně. Sledujte od 8. 3. aktuality. V tento den bude spuštěna registrace na konferenci na webu a na Facebooku v Události 1. Autistická konference.

1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci 5

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. Autistickou konferenci 20. dubna 2020 

Prostory nám poskytlo Podnikatelské a inovační centrum ve Škodově paláci, které spadá do gesce Magistrátu hl. Města Praha. Konference bude od 9,00 do 17,30. Od 8. března 2020 bude spuštěna registrace na konferenci na webu a na Facebooku v Události 1. Autistická konference.

Hledáme partnery, kteří by konferenci finančně podpořili. Pokud chcete podpořit 1. Autistickou konferenci, můžete zaslat na účet Nadačního Fondu ATYP finanční dar, za nějž Vám můžeme vystavit potvrzení a můžete si ho odečíst z daní. (účet NF ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500).

1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci 1
Za sebeobhájce promluvila v Poslanecké sněmovně na tiskové konferenci 18. 2. Dodo, studentka střední SCIO školy, která vytvořila grafický podklad k pozvánce na konferenci. Ukázala obrázek s ležatou osmičkou: „Je symbolem lidské neurodiverzity. V ní zakreslení různí lidé mají různá povolání a prezentují, že osoby s PAS nelze paušalizovat,“ vysvětlila Dodo.

_____________________

Text Dagmar Edith Holá / kresba Dodo / grafický design Hana Gregorová.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *