3. AUTISTICKÁ KONFERENCE – Z POHLEDU PEČUJÍCÍ MATKY

3. AUTISTICKÁ KONFERENCE – Z POHLEDU PEČUJÍCÍ MATKY

Na Autistickou konferenci jsem přicházela se smíšenými pocity. Po různých zkušenostech se svými dětmi, z různých setkání a terapeutických školení jsem se rozhodla, že zkusím překonat obavy z velkého množství lidí a velkoměsta, a rozjela jsem se na konferenci, kde přednášejí lidé s autismem. Konala se pod záštitou organizace Nadační fond ATYP, který vydává například ATYP magazín, Marty Pečeňové (členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a předsedkyně Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS) a Ing. Miloše Růžičky (předseda Výboru pro zdravotnictví MHMP).

Velmi mile mě překvapilo že jsem zde potkala osobnosti, které znám z článků ATYP magazínu a přes sociální sítě. Zaujala mě možnost prohlédnout si a vyzkoušet pomůcky pro rozvoj dětí i dospělých na spektru autismu, které zde prezentovala organizace Za sklem. Dále zde byly vystaveny portréty lidí s hendikepem i bez něj, měli jsme možnost zakoupit knihy, které napsala Dagmar Edith Holá, ATYP magazín Speciál, Domalovánky Slavní autisté a různé předměty tematické k Autistické konferenci. Zaujala mě sbírka básní od básníka Vojtěcha Jana Kotka, který je také na spektru autismu, a svou sbírku přinesl k prodeji. Byl také mezi pěti oceněnými lidmi na spektru za sebeobhajobu.

S nadšením jsem pozorovala, jak moderátorka Ellen Makumbirofa skvěle a přirozeně provázela celou konferencí a byla schopna nádherně reagovat na jakoukoliv změnu. Její přirozený projev byl pro mě velmi zajímavý. Vnímala jsem pozorně příběhy dospělých lidí na spektru – jak zvládají vztahy, práci a jak procházeli vzdělávacím systémem. Velmi zajímavá byla přednáška Mgr. Viery Hincové, předsedkyně A-centra a HANS o Klíčích k sebeobhajobě (projekt pro mladistvé sebeobhájce na spektru, organizovaný společně s Nadačním fondem ATYP), o její práci speciální pedagožky, o diagnostice ve vyšším věku, o ableismu a neurodiverzitě a přijetí ve vztazích v rodině a společnosti. Pro mě osobně byla také důležitá přednáška pana Michala Roškaňuka, Jak komunikovat s autistickým kolegou. Ukázal, jak řešit problémy při konfliktech v pracovním prostředí.

3. AUTISTICKÁ KONFERENCE – Z POHLEDU PEČUJÍCÍ MATKY 1Spolupráce organizací jako je ATYP, A-centrum, Za Sklem nebo Adventor mi dodává pocit, že tu máme možnost dostupné podpory pečujících rodin a možnost najít informace, které nám třeba před čtrnácti lety velmi chyběly.

Zvolená kombinace osobního přednesu a online přednášek se mi zdála jako dobrý nápad, protože vnímat i lidi, kteří nemohou přijet na místo setkání, třeba kvůli svému hendikepu, je velmi přínosné. Rozšiřuje to i naše možnosti a zkušenosti. Pro mě srdeční záležitostí byla přednáška Moniky Makovičkové Růžičkové Moje cesta k rodině – o problémech v komunikaci mezi partnery a při výchově dětí. Velmi jsem se v této přednášce poznávala. Monika mluvila například o tom, jak zvládat hluk, zmatek a sama sebe při výchově více dětí, jak řešit vyhrocené situace v páru a jak je potřeba vykomunikovat nedorozumění a dávat si prostor, abychom mohli pracovat s vlastními pocity a emocemi.

Přednášku Marie Kláry VonzinoVztah k sobě, o přijetí sama sebe a práci na sobě – jsem zhlédla s úžasem, jak člověk na spektru i bez spektra dokáže zvládnout takový kus cesty a být zde i pro ostatní jako podpora a inspirace. Tak jemná dívka a tak obrovská energie podpory. Klára svůj příběh sdílí i přes sociální sítě a dává tak možnost i ostatním zvládnout horší dny a zkušenosti.

3. AUTISTICKÁ KONFERENCE – Z POHLEDU PEČUJÍCÍ MATKY 2

Mrazilo mě při slovech paní psycholožky PhDr. Very Nemesh o šikaně dětí s autismem a jak jí předejít. Díky názorným ukázkám z její praxe a příběhům jejích klientů jsem si vzpomněla na zkušenosti ze svého dětství i z různých situací, kterými procházely mé děti během své životní cesty.

Skvělá byla i přednáška Vladimíry ProkajovéAutistická matka a výchova. Vyprávěla o tom, jak zvládají s dcerou vyvážit situace, jak je důležité dávat si prostor a jak se navzájem vnímat.
Důležité sdílení Bc. Viktorie Havrdové o autistickém prožívání v partnerských vztazích bylo velmi přínosné pro mě jako matku dospívajících dětí s hendikepem. Dovolilo mi nahlédnout do pocitů a emocí ženy na spektru.

Velmi jsem obdivovala Jakuba Frnku, Mgr. Šimona Hlinovského, Martina Janču a Dodo za jejich otevřenost a skvělé sdílení emocí, prožitků a myšlenek v jejich přednáškách. Mohla jsem přemýšlet, jak to vlastně mám na světě já, jak to mají ostatní, co nám tito užasní lidé mohou předat a jak nám otevírají nové obzory.

Vnímala jsem v prostoru usměvavou ženu, která tam byla jako takový záchranný přístav pro přednášející. Velmi milé bylo, že paní Mgr. Gabriela Bömová, koučka ATYP týmu, velmi nenápadně a profesionálně nabízela podporu při organizaci celé konference.

3. AUTISTICKÁ KONFERENCE – Z POHLEDU PEČUJÍCÍ MATKY 4

Můj obdiv a velké poděkování míří za všemi přednášejícími a všemi lidmi, kteří pomohli tuto Autistickou konferenci uskutečnit. Je to velmi vzácné a důležité pro všechny pečující, rodiče i lidi na spektru autismu, vnímat a uslyšet, že jsou tu možnosti prožít život s hendikepem naplněný a spokojený a že lidé na spektru nám obohacují náš život.

Velmi děkuji Dagmar Edith Holé, že sdílí s ostatními svojí životní cestu, že tvoří a vydává ATYP magazín a že je schopná dát vzniknout tak skvělé Autistické konferenci a propojit lidi, kteří mají co říct tomuto světu. Také se těším na Myšlenkové karty pro pečující, které jsme s Dagmar vytvořily, a některé byly již na konferenci představeny. 11. listopadu budou pokřtěny v Rodinném integračním centru v Lanškrouně a poté ještě během listopadu v Brně, protože se na nich výtvarně podílela Lucie Němcová, brněnská autistická výtvarnice. Ke 24 kartám věnovala svůj obraz.

Poděkování všem partnerům konference, bez nichž by nebylo možné Autistickou konferenci uskutečnit.

Pořadatel Nadační fond ATYP spolu s partnerem konference Za sklem o.s. děkují mnoha partnerům, díky nimž se mohla 3. Autistická konference uskutečnit, a to díky finanční podpoře Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva zdravotnictví ČR, Za Sklem o.s., Adventor o.s., Visegrad Fund, projekt Erasmus+ Klíče k sebeobhájství, A Centrum a Beznávodu.sk.

_____________

text maminka tří dětí s jinakostí Markéta Štěpánková / foto Dagmar Edith Holá- na úvodní fotografii Mgr. Viera Hincová, více fotografií u textu Adély: 3. Autistická konference očima autistického návštěvníka

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení