Asistenti RIC pomáhají rodinám dětí se ZP a dospělým se zdravotním postižením na Pardubicku

Asistenti RIC pomáhají rodinám dětí se ZP a dospělým se zdravotním postižením na Pardubicku

Služba Doprovázení dítěte/osoby se zdravotním postižením a speciálními potřebami (včetně dětí/osob s PAS) je neregistrovanou službou, určenou rodinám a pečujícím osobám za účelem odlehčení od náročné péče, či možnost vystřídání se v péči v případě, kdy si rodič nebo pečující osoba potřebuje vyřídit své věci na úřadech, u lékaře aj. Tuto službu poskytuje RIC již od roku 2012, a to na celém území Pardubického kraje, a nyní pomáhá díky asistentům rodinám v pro ně náročné době pandemie kvůli COVID-19.

„V současné době se nám navíc podařilo získat finanční příspěvek od Komerční banky – Nadace Jistota ve výši 50.000 Kč na poskytování této služby pro rodiny/pečující osoby zdarma, a to až do vyčerpání příspěvku. Finanční částka od KB – Nadace Jistota je v tuto chvíli velkým darem pro rodiny s dětmi/osobami se zdravotním postižením a speciálními potřebamikteré kvůli nouzovému stavu v ČR nemohou navštěvovat školní, předškolní či sociální zařízení a rodiče se nemohou v péči o tyto osoby vystřídat. Zároveň rodiče velmi oceňují, že je jim služba v tuto chvíli nabízena zdarma,“ říká k realizaci projektu ředitelka RIC Hana Janiková.

Asistenti RIC pomáhají rodinám dětí se ZP a dospělým se zdravotním postižením na Pardubicku 1Služba DPD je rodinám poskytována v přirozeném prostředí. Asistenti tedy dochází do rodiny s dítětem/osobou se ZP, SP, kde se stará o jeho aktivní trávení volného času. Nejde tedy pouze o tzv. „hlídání“. Asistent tvoří dítěti/osobě aktivizační program, pomáhá se sebeobslužnými úkony, doprovází dítě/osobu na školní i mimoškolní aktivity aj. Aktuální neočekávané změny v souvislosti s opatřeními kvůli COVID-19 jsou právě pro mnohé rodiny dětí s PAS velkým problémem. Izolace v domácím prostředí, změny režimu dne, obavy z nemoci, absence obvyklých aktivit či nošení roušky – to vše a další podněty mohou vést ke vzniku náročného chování. „Naší službou chceme odlehčit těmto rodičům, tj. rodič může využít toho, že asistent se o dítě postará, přebere péči o dítě/osobu se ZP, SP. Rodič si může dojít nakoupit, vyřídit nezbytné záležitosti, případně si vyřídit pracovní povinnosti,“ vysvětluje Hana Janiková.

Asistentům poskytujeme do rodin roušky, rukavice a dezinfekci na ruce

„Zvýšenou pozornost ohledně zdravotního stavu věnujeme jak asistentům, tak i rodičům s dětmi/osobami se ZP a SP. Od asistentů požadujeme ujištění, že nebyli v kontaktu s osobou nakaženou COVID-19 či s osobou, která je v karanténě. Taktéž po nich chceme potvrzení, že sami nevykazují žádné sebemenší příznaky nemoci. Stejná kritéria musí splňovat na druhé straně i rodiny, neboť samozřejmě chceme chránit i naše zaměstnance. Asistentům poskytujeme do rodin roušky, rukavice a dezinfekci na ruce,“ zdůrazňuje ředitelka Janiková, jak zabezpečují ochranu před šířením nákazy.

„V tuto chvíli je služba plně kapacitně využita. Službu využívají jak stávající klienti, kteří ji využívali i před vyhlášením nouzového stavu, tak se o službu přihlásili také klienti noví, kteří řeší službou DPD právě ztíženou situaci v době ovlivněné koronavirem,“ dodává koordinátorka služby DPD Aneta Boušková

___________________

text redakce ATYP magazínu / foto archiv RIC a úvodní snímek Pixabay.com

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení