Duševní nemocí trpí každý pátý Čech, říká nový předseda  Psychiatrické společnosti profesor Pavel Mohr

Duševní nemocí trpí každý pátý Čech, říká nový předseda Psychiatrické společnosti profesor Pavel Mohr

Profesor MUDr. Pavel Mohr, PhD. se stal novým předsedou Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Jeho funkční období začíná 1. 1. 2019, prakticky od května 2019 a bude trvat tři roky. Povídáme si s ním o praktických krocích reformy psychiatrické péče, kdy jako nejzásadnější vidí výchovu a vzdělávání nových odborníků, kterých je nedostatek. Dále je nezbytným postupem spolupráce zdravotníků a uživatelů psychiatrické péče, včetně jejich rodin. Palčivým problémem je dostupnost psychoterapie. Redukce počtu dlouhodobých (následných) lůžek musí jít ruku v ruce jak s řešením otázek sociálních služeb (zejména bydlením), tak i rozvojem komunitních služeb, na kterých se mohou nemocnice podílet. Nedílnou součástí reformy musí být kultivace mediálního prostředí, které má na stigmatizaci duševních nemocí velký podíl.

Pane profesore, přebíráte žezlo Psychiatrické společnosti v době, kdy se dala konečně do pohybu psychiatrická reforma. Jaké jsou vaše vize?

Vize reformy je jednoduchá: dotáhnout ji do úspěšného konce tak, aby se podařilo splnit všechny její cíle a především, aby změny pozitivně pocítili uživatelé psychiatrické péče.

Reforma začala budováním Center duševního zdraví převážně pro pacienty s těžšími diagnózami. Kdy se dočkají ostatní pacienti (závislosti, poruchy příjmu potravy, úzkostní lidé, autisti …)?

Původní myšlenka Center duševního zdraví (CDZ) je, aby poskytovala péči pacientům z celého spektra duševních onemocnění. Je ale zcela přirozené, že první kroky směřovaly k pacientům s psychotickými a afektivními poruchami. S rozvojem komunitních služeb se nabídka pochopitelně bude rozšiřovat, v plánu jsou centra pro dětské a adolescentní pacienty. Vše záleží především na personální dostupnosti a možnostech dlouhodobé finanční udržitelnosti. Pravdou také je, že CDZ nejsou univerzálním receptem, vždy budou existovat skupiny pacientů (např. se závislostmi, poruchami příjmu potravy apod.), které budou mít odlišné potřeby a budou vyžadovat odlišný přístup.

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení