Klíčové problémy psychiatrické péče 4

Klíčové problémy psychiatrické péče

Dne 1. 4. 2019 proběhl v budově Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj v Brně Pacientský seminář, pořádaný iniciativou „O nás s námi“. Jak by se mohlo zdát podle data konání, nebyl to apríl, i když přednášeli výlučně lidé obohacení o zkušenost s duševním onemocněním, navíc s různými diagnózami. Například v měsíci dubnu, který je ve znamení Porozumění autismu, na konferencích o autismu autisté nebyli. Na brněnském Pacientském semináři byly představeny a shrnuty stále trvající problémy v oblasti psychiatrické péče.

Pacientský seminář nesl název „O nás s vámi“ a byl koncipován tak, aby ukázal změny v rámci probíhající reformy a nedostatky současné péče na „příbězích či příkladech“ reálných účastníků celého procesu, a to lidí, kteří psychiatrickou péčí prošli či procházejí. Přednášejícími byli uživatelé péče z řad pacientského hnutí „O nás s námi“, které se touto problematikou zabývá v Jihomoravském kraji. V sále zasedli zástupci poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a další odborníci z této oblasti. Celkem se sešlo okolo sedmdesáti lidí.
Akci moderoval psycholog ze sdružení Narativ Pavel Nepustil. Zúčastněné v sále přivítala peer konzultantka organizace Práh jižní Morava Dorota Voráčová. „Starat se o své duševní zdraví je stejně důležité jako starat se o své fyzické zdraví,“ apelovala na účastníky semináře. Rovněž připomněla, jak moc je důležité, aby byl hlas pacientů či uživatelů péče slyšet v rámci probíhající psychiatrické reformy.

Klíčové problémy psychiatrické péče
Dorota Voráčová a Pavel Nepustil

Poté promluvil Štěpán Šůstek. Rozhovor s ním přinesl ATYP magazín v dubnu 2017 Největší zájem je o schizofrenii. Posluchačům v krátkosti nastínil, v jakém stadiu je psychiatrická reforma a promluvil o stigmatu duševně nemocných. Vystoupil jako zástupce Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ), jehož je zaměstnancem pro jižní Moravu. Dalším účastníkem z NÚDZu, který nás přijel podpořit, byl Zbyněk Roboch, který pracuje na projektu destigmatizace.

Klíčové problémy psychiatrické péče 1
Štěpán Šůstek

Lidé s duševním onemocněním přednášeli plnému sálu

Následovaly přednášky uživatelů péče, kteří v krátkosti pověděli svůj příběh a srovnávali péči dříve a dnes. Upozornili na stále přetrvávající nedostatky v psychiatrické péči. Jako největší problémy byly definovány tři hlavní oblasti:

  • nedostatek možností chráněného bydlení,
  • nedostatek krizových center,
  • nedostatečný počet terénních týmů, které by byly schopny přijet za pacientem domů.

Dále byla kritizována dlouhá čekací doba na ambulantního psychiatra a ještě delší čekací doba na psychoterapii. Také nedostatek krizové intervence.

Barbora Krejčová se ve svém příspěvku zaměřila na srovnání péče před deseti lety a dnes. Na základě své zkušenosti s radostí konstatovala, že dnešní péče je přeci jen lepší a širší díky zapojení sociálních pracovníků a peer konzultantů. Také se podle ní změnil k lepšímu režim na odděleních při hospitalizaci.

Klíčové problémy psychiatrické péče 3
Tereza a Kateřina

Dále vystoupili Milan Rak, Petra Štelclová, Andrea Kutálková, Jaroslav Hala, každý se svou zkušeností, s různorodými diagnózami. Tereza Bečičková zase popsala svůj boj s hraniční poruchou osobnosti a poruchou příjmu potravy. Sdílela s posluchači svůj vcelku negativní zážitek z hospitalizace. Její matka Kateřina popsala bezmoc a neinformovanost rodinných příslušníků. Časté volání záchranné služby či policie při dceřiných atakách. Na druhou stranu byla překvapena zájmem a pomocí České policie při hledání vhodného psychoterapeuta a psychiatra.
Přednášky přinesly možnost podívat se na péči o duševně nemocné z té druhé strany, která dosud nebývala tak slyšet a nebyl na ni brán ohled. „Z pohledu obou rolí měl seminář ohromný přínos. Z pohledu člověka se zkušeností musím říci, že je skvělé, že účastníci měli odvahu a chuť vystoupit a podělit se o své zážitky. Navíc tyto zážitky byly krásně propojeny s probíhající reformou péče o duševní zdraví a potřebami změn. Beru to i jako velký destigmatizační počin, protože toto je právě ta nejlepší cesta, jak se zapojit. Zároveň to vnímám jako důležitý edukační počin vůči zástupcům veřejné správy, zdravotníků a dalších zúčastněných,“ říká Zbyněk Roboch, který si systémem psychiatrické péče sám prošel a teď se ve svém profesním životě zabývá destigmatizací lidí se zkušeností s duševním onemocněním.
Na závěr byla diskuse z řad posluchačů v sále. Pacientský seminář trval dvě hodiny a zaznělo přání, aby takovéto setkání nebylo ojedinělé a poslední, ale abychom se všichni scházeli pravidelně alespoň jednou za rok.

Klíčové problémy psychiatrické péče 2
Typy stigmatizace

_______________

text Markéta Dohnalová

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlášení