Klíčové problémy psychiatrické péče 4

Klíčové problémy psychiatrické péče

Dne 1. 4. 2019 proběhl v budově Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj v Brně Pacientský seminář, pořádaný iniciativou „O nás s námi“. Jak by se mohlo zdát podle data konání, nebyl to apríl, i když přednášeli výlučně lidé obohacení o zkušenost s duševním onemocněním, navíc s různými diagnózami. Například v měsíci dubnu, který je ve znamení Porozumění autismu, na konferencích o autismu autisté nebyli. Na brněnském Pacientském semináři byly představeny a shrnuty stále trvající problémy v oblasti psychiatrické péče.

Pacientský seminář nesl název „O nás s vámi“ a byl koncipován tak, aby ukázal změny v rámci probíhající reformy a nedostatky současné péče na „příbězích či příkladech“ reálných účastníků celého procesu, a to lidí, kteří psychiatrickou péčí prošli či procházejí. Přednášejícími byli uživatelé péče z řad pacientského hnutí „O nás s námi“, které se touto problematikou zabývá v Jihomoravském kraji. V sále zasedli zástupci poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a další odborníci z této oblasti. Celkem se sešlo okolo sedmdesáti lidí.
Akci moderoval psycholog ze sdružení Narativ Pavel Nepustil. Zúčastněné v sále přivítala peer konzultantka organizace Práh jižní Morava Dorota Voráčová. „Starat se o své duševní zdraví je stejně důležité jako starat se o své fyzické zdraví,“ apelovala na účastníky semináře. Rovněž připomněla, jak moc je důležité, aby byl hlas pacientů či uživatelů péče slyšet v rámci probíhající psychiatrické reformy.

Klíčové problémy psychiatrické péče
Dorota Voráčová a Pavel Nepustil

Poté promluvil Štěpán Šůstek. Rozhovor s ním přinesl ATYP magazín v dubnu 2017 Největší zájem je o schizofrenii. Posluchačům v krátkosti nastínil, v jakém stadiu je psychiatrická reforma a promluvil o stigmatu duševně nemocných. Vystoupil jako zástupce Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ), jehož je zaměstnancem pro jižní Moravu. Dalším účastníkem z NÚDZu, který nás přijel podpořit, byl Zbyněk Roboch, který pracuje na projektu destigmatizace.

Klíčové problémy psychiatrické péče 1
Štěpán Šůstek

Lidé s duševním onemocněním přednášeli plnému sálu

Následovaly přednášky uživatelů péče, kteří v krátkosti pověděli svůj příběh a srovnávali péči dříve a dnes. Upozornili na stále přetrvávající nedostatky v psychiatrické péči. Jako největší problémy byly definovány tři hlavní oblasti:

  • nedostatek možností chráněného bydlení,
  • nedostatek krizových center,
  • nedostatečný počet terénních týmů, které by byly schopny přijet za pacientem domů.

Dále byla kritizována dlouhá čekací doba na ambulantního psychiatra a ještě delší čekací doba na psychoterapii. Také nedostatek krizové intervence.

Barbora Krejčová se ve svém příspěvku zaměřila na srovnání péče před deseti lety a dnes. Na základě své zkušenosti s radostí konstatovala, že dnešní péče je přeci jen lepší a širší díky zapojení sociálních pracovníků a peer konzultantů. Také se podle ní změnil k lepšímu režim na odděleních při hospitalizaci.

Klíčové problémy psychiatrické péče 3
Tereza a Kateřina

Dále vystoupili Milan Rak, Petra Štelclová, Andrea Kutálková, Jaroslav Hala, každý se svou zkušeností, s různorodými diagnózami. Tereza Bečičková zase popsala svůj boj s hraniční poruchou osobnosti a poruchou příjmu potravy. Sdílela s posluchači svůj vcelku negativní zážitek z hospitalizace. Její matka Kateřina popsala bezmoc a neinformovanost rodinných příslušníků. Časté volání záchranné služby či policie při dceřiných atakách. Na druhou stranu byla překvapena zájmem a pomocí České policie při hledání vhodného psychoterapeuta a psychiatra.
Přednášky přinesly možnost podívat se na péči o duševně nemocné z té druhé strany, která dosud nebývala tak slyšet a nebyl na ni brán ohled. „Z pohledu obou rolí měl seminář ohromný přínos. Z pohledu člověka se zkušeností musím říci, že je skvělé, že účastníci měli odvahu a chuť vystoupit a podělit se o své zážitky. Navíc tyto zážitky byly krásně propojeny s probíhající reformou péče o duševní zdraví a potřebami změn. Beru to i jako velký destigmatizační počin, protože toto je právě ta nejlepší cesta, jak se zapojit. Zároveň to vnímám jako důležitý edukační počin vůči zástupcům veřejné správy, zdravotníků a dalších zúčastněných,“ říká Zbyněk Roboch, který si systémem psychiatrické péče sám prošel a teď se ve svém profesním životě zabývá destigmatizací lidí se zkušeností s duševním onemocněním.
Na závěr byla diskuse z řad posluchačů v sále. Pacientský seminář trval dvě hodiny a zaznělo přání, aby takovéto setkání nebylo ojedinělé a poslední, ale abychom se všichni scházeli pravidelně alespoň jednou za rok.

Klíčové problémy psychiatrické péče 2
Typy stigmatizace

_______________

text Markéta Dohnalová

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení