Neviditelní lidé - aneb jsou schizofrenici nebezpeční?

Neviditelní lidé

Z internetu jsem se dozvěděla o zajímavém projektu Neviditelní lidé, který realizoval Fokus Labe. Posláním této organizace je podpora lidí s duševním onemocněním v návratu a uplatnění ve společnosti rozvíjením možností pro jejich osobní, společenskou a pracovní realizaci. O projektu jsem si povídala s PhDr. Lenkou Krbcovou Mašínovou, předsedkyní sdružení.
Proč Neviditelní lidé?
Projekt Neviditelní lidé byl vytvořen se záměrem destigmatizovat, tedy odstranit odlišnost lidí s duševním onemocněním. V projektu veřejně vystupuje sedm klientů s onemocněním schizofrenie, kteří hovoří o projevech nemoci, prvních příznacích, hospitalizacích, i o problémech se sociálními vazbami, jak rodinnými, tak veřejnými. Díky velmi otevřeným příběhům se tak lidé mohou seznámit s onemocněním, které na první pohled není viditelné, avšak ve svých příznacích vyvolává v očích populace dehonestující označení. To celé je způsobeno právě neznalostí a nepochopením duševního onemocnění. Projekt Neviditelní lidé měl tento pohled veřejnosti změnit.
Na jakou cílovou skupinu byl zaměřen?
Projekt nebyl zaměřen na konkrétní cílovou skupinu. Měl představit, seznámit, umožnit vhled do problematiky duševního onemocnění, a to od středoškoláků po lidi v důchodovém věku.
Neviditelní lidé - aneb jsou schizofrenici nebezpeční? 3Kde všude jste projekt představili?
S projektem jsme od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2016 navštívili několik středních škol, gymnázií, zdravotních škol – tam byl zájem studentů vzhledem k zaměření oboru největší. Putovní výstava byla k vidění po celý týden na Týdnech duševního zdraví. S Neviditelnými proběhla beseda pro veřejnost například v Rumburku v čajovně, v muzeu v Teplicích, na vernisáži v Klášterci nad Ohří, v knihovně v Děčíně, v psychiatrické nemocnici v Beřkovicích. Naše poslední návštěva s projektem Neviditelní lidé byla v Pardubicích na Festivalu s duší. Naše putovní místa jsou různorodá, stejně tak jako lidé, kteří se o náš projekt zajímají.

 

Jaké byly ohlasy?
Velmi kladné, mnohdy až obdivuhodné směrem k Neviditelným lidem, kteří v projektu vystupují. Ta otevřenost životních příběhů je velmi odzbrojující, člověk si poté uvědomí, jak křehká je duše. Po zhlédnutí dokumentu a besedě s Neviditelnými se často setkáváme s tím, že diváci přehodnocují své životní priority a začnou zdraví řadit na přední místo v žebříčku hodnot. Lidé často obdivují odvahu, silnou vůli i pozitivní vnímání světa duševně nemocných lidí, ač si v mnoha případech většina se svou nemocí prošla velmi negativními zkušenostmi. Díky projektu se lidé dozvěděli o nemoci, jaká skutečně je. Jaké je žití pod její tíhou bez porozumění, rehabilitace a podpory. Zaznamenáváme mnoho díků za možnost pohovořit si s Neviditelnými lidmi, klást jim dotazy a zároveň si vyjasnit mylné představy o schizofrenii.
Neviditelní lidé - aneb jsou schizofrenici nebezpeční? 4
Kdo všechno byl do projektu zapojen a jak?
Do projektu bylo zapojeno především sedm klientů Fokusu Labe s duševním onemocněním – Vláďa, Jakub, Honza, Radka, Lukáš, Jirka a Luboš. Ti všichni našli odvahu a nechali nás nahlédnout do svých životních příběhů. Dále fotograf, jehož fotografie zachycují život klientů v současnosti, další z tvůrců byl kameraman a zároveň režisér, který krátký film Neviditelní lidé natočil a zdokumentoval a v neposlední řadě  PR manažerka, která s výstavou a filmem Neviditelní lidé putovala po různých místech.

 

Co si myslíte o potřebě destigmatizace?
Škatulkování, ponižování, izolování, označování obecně za blázny, s tím se lidé s duševním onemocněním běžně setkávají ve svém osobním životě. Pokud nepodáme pomocnou ruku, neukážeme vstřícnost a neprojevíme porozumění, nikdy se tito lidé ze své izolovanosti a opuštěnosti nedostanou. Destigmatizace je velmi důležitým prostředkem k lepšímu a plnohodnotnějšímu životu lidí s duševním onemocněním.
Neviditelní lidé - aneb jsou schizofrenici nebezpeční? 5Vnímáte nějakou změnu postojů k lidem s duševním onemocněním?

 

Díky projektu Neviditelní lidé ano. Na místech, na kterých jsme s výstavou nebo filmem byli, a lidé tak mohli lépe porozumět lidem s duševním onemocněním, tuto změnu vnímáme. Avšak je to stále velmi málo. Mediální prostředky jsou zatím silnější a prezentování lidí s duševním onemocněním jako „nebezpeční blázni“ stále ještě přetrvává nad lidským označením „lidé s nemocnou duší, mající strach, bojující s neviditelnými symptomy, neporozuměni rodinou, veřejností, ani sami sebou…“

 

Co si přejete od psychiatrické reformy?
Nazvu-li to velmi obecně a cíleně, tak kvalitnější život lidí s duševním onemocněním. A na to navazuje spousta mezičlánků. Lepší provázanost zdravotních a sociálních služeb, podpora informovanosti nemocných lidí i veřejnosti, zlepšení psychiatrické péče, předcházení hospitalizacím, navýšení ambulantní péče, modernizace psychiatrických oddělení, více destigmatizačních a osvětových projektů… Velký úspěch psychiatrické reformy vidím v zakládání Center duševního zdraví. Na Severu Čech jsou v provozu již dvě Centra duševního zdraví  – v Chomutově a v Ústí nad Labem. Co se reformy týká, kráčíme pomalými krůčky, důležité je, že vedou vpřed.
Neviditelní lidé - aneb jsou schizofrenici nebezpeční?Budete v takovýchto projektech pokračovat? Co máte v plánu do budoucna?
Nyní s projektem vyjíždíme pouze v případě, že nás někdo ohledně toho osloví. Rádi bychom pokračovali. Vzhledem k pozitivním zpětným vazbám směrem k celému projektu chceme brožuru Neviditelní lidé ještě rozšířit, a to v rámci letošních oslav 25 let existence Fokusu Labe. Rozšíření by mělo vzniknout především na základě narůstajících úspěchů našich Neviditelných lidi. Někteří z nich se posunuli směrem dopředu jak pracovně, tak osobně. Například Vláďa své rehabilitační místo v gastro provozovně rozšířil i o pozici peer konzultanta, stejně tak se „peerem“ stal i Honza, Jakub a Radka. Tím nejdůležitějším posunem však je, že o své nemoci dokážou mluvit veřejně, dívat se lidem do očí, vážit si sami sebe, udržovat sociální vztahy. Nyní jsou na místě, které pro ně bylo před lety ještě nedosažitelné.
________

 

Rozhovor vedla Markéta Dohnalová/ fotografie a grafika archiv Fokus Labe

 

VIZITKA:
Fokus Labe je nestátní nezisková organizace. Poskytuje sociální služby lidem s duševním onemocněním. Zároveň poskytuje klientům služby zaměstnanosti a realizuje sociální podnikání.

 

BOX:
Cílem projektu Neviditelní lidé je de-stigmatizace, tedy změna stereotypu nahlížení na člověka nemocného schizofrenií tak, aby nebyl společensky izolován ani sankciován, aby se změnil postoj veřejnosti, zaměstnavatele, rodiny, přátel, ale i zdravotníků. Cílem projektu Neviditelní lidé je během roku seznamovat veřejnost s neviditelnými symptomy – projevy lidí nemocných schizofrenií tak, aby je lidé nevnímali jako „senzaci“ a „odlišnost“, ale byli schopni jim porozumět a pochopit je. Projekt bude realizovat ucelenou roční informační mediální kampaň, ve které budou komunikovány základní mýty o schizofrenii, které ve společnosti existují.
Video na Youtube Neviditelní lidé.
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení