OSN volá po uznávání práv u lidí s autismem

OSN volá po uznání práv lidí s autismem

V ústředí OSN se konala 31. března 2017 zvláštní událost k povšimnutí Světového dne zvýšení povědomí o autismu na téma: „K samostatnosti a k sebeurčení“. OSN v roce 2007 přijala 2. duben jako Světový den zvýšení povědomí o autismu.

Generální tajemník OSN António Guterres uvedl ve svém poselství pro tento Světový den: „Pojďme zajistit, že zpřístupníme potřebná opatření a podporu pro lidi s autismem“. Dodal, že přístup k podpoře, kterou potřebují a kterou si vyberou, jim umožní lépe čelit klíčovým životním mezníkům.

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) je ze 160 dětí jedno s poruchou autistického spektra. Jedno až dvě procenta z celkové světové populace jsou tedy lidé na spektru.

Na výše zmíněné zvláštní události, která se konala v New Yorku v předstihu před Světovým dnem, se sešlo OSN a mezinárodní společenství k obnovení svého závazku zvyšovat povědomí o autismu a o potřebě lidí s poruchou autistického spektra mít stejné příležitosti a plnou účast na dění ve společnosti jako ostatní občané.

V prohlášení předsedy Generálního shromáždění OSN P. Thompsona mj. zaznělo, že podobné události ke zvyšování povědomí o autismu jsou důležité, protože pomáhají lidem s autismem a jejich rodinám žít příjemnější život. Nedostatek pochopení příčin, symptomů a projevů autismu může totiž vést v mnoha případech k nárůstu dezinformací, obav a zmatků. Volal po programech rané péče, zdravotních programech a podpůrných službách, které zajistí, že lidé s autismem budou mít přístup ke vzdělání, praktickému výcviku a zaměstnání. Takže je ve finále nebude definovat autismus, ale budou viděni takoví, jací jsou – jako lidé s nápady, potenciálem a společenským přínosem.

Dr. Baron-Cohen, ředitel Centra pro výzkum autismu při Universitě v Cambridge, uvedl, že diskuse o samostatnosti a sebeurčení lidí s autismem nemůže být oddělena od diskuse o jejich lidských právech. Zdůraznil, že selháváme v ochraně práv u lidí s autismem – zejména pokud jde o první z lidských práv – právo na lidskou důstojnost. Definoval autismus jako „příklad neurodiverzity“ a uvedl, že „odlišně zapojené mozky vedou k odlišným profilům silných stránek a výzev a neměly by být posuzovány jako lepší, nebo horší. Jsou prostě odlišné. Lidé s autismem žádají o uznání a respekt.

_______________________

Zkrácený výtah z originálního článku „UN calls for recognizing the rights of people with autism to make their own decisions“ napsala Hana Brodníčková / foto Pixabay.com

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení