OSN volá po uznávání práv u lidí s autismem

OSN volá po uznání práv lidí s autismem

V ústředí OSN se konala 31. března 2017 zvláštní událost k povšimnutí Světového dne zvýšení povědomí o autismu na téma: „K samostatnosti a k sebeurčení“. OSN v roce 2007 přijala 2. duben jako Světový den zvýšení povědomí o autismu.

Generální tajemník OSN António Guterres uvedl ve svém poselství pro tento Světový den: „Pojďme zajistit, že zpřístupníme potřebná opatření a podporu pro lidi s autismem“. Dodal, že přístup k podpoře, kterou potřebují a kterou si vyberou, jim umožní lépe čelit klíčovým životním mezníkům.

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) je ze 160 dětí jedno s poruchou autistického spektra. Jedno až dvě procenta z celkové světové populace jsou tedy lidé na spektru.

Na výše zmíněné zvláštní události, která se konala v New Yorku v předstihu před Světovým dnem, se sešlo OSN a mezinárodní společenství k obnovení svého závazku zvyšovat povědomí o autismu a o potřebě lidí s poruchou autistického spektra mít stejné příležitosti a plnou účast na dění ve společnosti jako ostatní občané.

V prohlášení předsedy Generálního shromáždění OSN P. Thompsona mj. zaznělo, že podobné události ke zvyšování povědomí o autismu jsou důležité, protože pomáhají lidem s autismem a jejich rodinám žít příjemnější život. Nedostatek pochopení příčin, symptomů a projevů autismu může totiž vést v mnoha případech k nárůstu dezinformací, obav a zmatků. Volal po programech rané péče, zdravotních programech a podpůrných službách, které zajistí, že lidé s autismem budou mít přístup ke vzdělání, praktickému výcviku a zaměstnání. Takže je ve finále nebude definovat autismus, ale budou viděni takoví, jací jsou – jako lidé s nápady, potenciálem a společenským přínosem.

Dr. Baron-Cohen, ředitel Centra pro výzkum autismu při Universitě v Cambridge, uvedl, že diskuse o samostatnosti a sebeurčení lidí s autismem nemůže být oddělena od diskuse o jejich lidských právech. Zdůraznil, že selháváme v ochraně práv u lidí s autismem – zejména pokud jde o první z lidských práv – právo na lidskou důstojnost. Definoval autismus jako „příklad neurodiverzity“ a uvedl, že „odlišně zapojené mozky vedou k odlišným profilům silných stránek a výzev a neměly by být posuzovány jako lepší, nebo horší. Jsou prostě odlišné. Lidé s autismem žádají o uznání a respekt.

_______________________

Zkrácený výtah z originálního článku „UN calls for recognizing the rights of people with autism to make their own decisions“ napsala Hana Brodníčková / foto Pixabay.com

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlášení