Předplatné magazínu ATYP

Předplatné na měsíc online ATYP magazínu

150 Kč / měsíčně

Předplatné 6 měsíců online ATYP magazínu

700 Kč / půl roku

Ke čtení získáte půl roku přístup ke všemu v ATYP magazínu.

Předplatné 12 měsíců online ATYP magazínu

1200 Kč / rok

Ke čtení získáte na rok vše v ATYP magazínu.

Daruj předplatné – Roční 1 + 1

2050 Kč / rok

Pro dárce i pro obdarovaného platí vstup do placené sekce ATYP magazínu na rok. Seznam rodin a lidí na spektru autismu, kteří by potřebovali pomoci se zaplacením předplatného Vám budeme moci poskytnout.

Prémiové články

Alostáza je užitečná, ale pokud trvá dlouho, může dojít k autistickému vyhoření – 1. část

Britská vývojová psycholožka a specialistka na neurodiverzitu Ana Aragon nám poskytla text o autistickém vyhoření. Budeme ho publikovat na 3 části. K práci s lidmi na spektru autismu ji přivedlo i to, že byla v 19 letech diagnostikována, a jak sama říká do té doby o autismu nevěděla nic. V té době studovala na filmové škole a po diagnostice si uvědomila, že film není to, co by ji bavilo. Dnes zužitkovává množství znalostí, které nasbírala při práci s různými autisty různého věku, i své vlastní. Její dětství bylo složité, jak sama říká, a lidé jí nerozuměli. Často slyšela, že je hloupá a společensky neschopná. Dnes pomáhá ostatním lidem s neurodiverzitami se sebepřijetím a s porozuměním tomu, že když mozek funguje jinak, neznamená to být hloupý a společensky neschopný. Učí druhé, aby je názory ostatních nedefinovaly. Připravuje také knihu o tom, jak být v souladu se svým autistickým já. 

Pokud jste #actuallyautistic („skutečně autistický“) člověk, zajímalo vás někdy, co je to autistické vyhoření, proč se nám děje, jak by se mu dalo předejít a jak se z něj zotavit? Začněme tím, co to znamená a proč vzniká. Autistické vyhoření je fenomén, který popisují autističtí lidé jako stav fyzického, emočního a kognitivního vyčerpání. Může se projevit jako ztráta zájmu nebo motivace k vašim speciálním zájmům, snížená schopnost vyrovnávání se s přetížením smyslů, někdy je náš sociální budget doslova vyčerpán. Jednoduše se dostavuje častěji pocit, že je toho na vás hrozně moc, jste frustrovaní a jakoby odpojení od všeho, i od sebe, a teprve zhoršený stav až vyhoření vám ukáže, že se tělo a mozek zastavuje. Zkrátka – všechno se zdá najednou těžší v přeneseném i doslovném významu.

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Celý článek

Mám osm koček, tvořím si tak kolem sebe komfortní bublinu, říká autistka Eliška

Eliška (26) z Libereckého kraje miluje kočky, má jich osm a vášnivě fotografuje. Je také dvojnásobnou matkou. Protože si přála zůstat v částečné anonymitě, tak rozhovor s ní doprovázejí hlavně autorské fotografie jejích huňatých spolubydlících. V rozhovoru pro ATYP magazín jsme si spolu povídaly kromě autismu a jinakosti samozřejmě o kočkách a také o vztazích a mateřství. 
Kdy jsi poprvé začala vnímat, že je u tebe něco jinak než u ostatních?

Už na prvním stupni, když jsem si všimla, že spolu ostatní děti komunikují tak nějak automaticky a často neverbálně. Něco si řekly, já ani nepostřehla, co to bylo, a ony už se na něčem domluvily. Nedokázala jsem to dešifrovat. Věci ohledně autismu jsem si začala zjišťovat až kolem třináctého roku, kdy jsem začala tušit, že bych něco takového mohla mít. Najednou to vypadalo, že to, že mě často bolí hlava, jsem emočně nestabilní, že mě všechno rozhodí a dostávám se do situací, které jsou pro mě špatně řešitelné, že jsem světloplachá, nemám ráda hlasitou hudbu a jsem vybíravá v jídle, že se nerada lidem dívám do očí… Zkrátka že to všechno, co jsem považovala za nějakou svoji chybu, nedostatečnou socializaci nebo slabost, může znát i někdo další a že se to dokonce sdružuje pod nějakou diagnózu.

Všímalo si toho i okolí, nebo se to všechno odehrávalo jen v hlavě a ty jsi maskovala?

Těžko mluvit za ostatní, jak jsem říkala, moje naciťování toho, co si lidi myslí, není na moc dobré úrovni. Ve škole jsem asi byla jen za tu divnou a introvertní. Doma jsem byla prostě za zlobivou. Školní psycholožka si toho všimla určitě, protože se asi snažila o tom se mnou mluvit, ale já jsem o tom mluvit nechtěla. Nesnažila jsem se maskovat, ani jsem si zprvu neuvědomovala, jak moc jiná jsem od ostatních, než jsem se začala kamarádit s někým, kdo mě dostal do společnosti – začala jsem chodit ven, už jsem jen neseděla doma s knížkou a najednou jsem viděla, jak odlišně lidé žijí. To bylo až kolem těch třinácti let. Pak jsem se teprve začala maskovat, do té doby ne. To vědomé maskování přešlo až do takového lehce nadřazeného postoje (ve smyslu „já nejsem jako ty ostatní slabé holky, já jsem děvče do nepohody“) a potom se to, doufám, srovnalo do normálu. V práci dokážu předstírat tak, že si nikdo ničeho nevšimne.

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Celý článek

Pokud má člověk v sobě aktivován program – nebuď citlivka, jde často za své hranice, neposlouchá své tělo, své potřeby, říká terapeutka Lenka Davidová

Terapeutka Bc. Lenka Davidová se již přes 20 let pohybuje v neziskovém sektoru, kde pomáhá lidem různých cílových skupin, téměř 6 let pracovala v organizaci Rodinné Integrační Centrum, která poskytuje služby pro rodiny a jednotlivce s PAS v Pardubickém kraji. Také je soukromá terapeutka a jejími klienty jsou i dospívající a dospělí se zvýšenou citlivostí nebo s PAS. Sama má dvě dcery, z nichž starší třináctiletá má dětský autismus, a žije tak denně témata, která řada rodičů řeší a hledá cestu. Také supervidovala myšlenkové Karty síly a nadhledu pro pečující, které nedávno vydal ATYP Press.

„Více než 11 let nabízím ve své soukromé praxi terapie lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, hledají cestu, jak žít svůj život plnohodnotně, chtějí probudit svůj energetický potenciál, najít nový směr a vyřešit své těžkosti a obtíže. Zaměřuji se na témata spojená s akutně nebo dlouhodobě prožívanou krizí, nepohodou či traumaty, na nalezení či posílení energetického potenciálu, zvýšení sebehodnoty. Lektoruji pro organizace témata „na poli autismu“, která souvisí s řešením krizových situací, posílením vztahů mezi rodičem a dítětem, témata spojená se seberozvojem a psychohygienou, přijetím diagnózy u dítěte, zdravým psychickým vývojem dítěte či posílením nebo znovunalezením sebe sama při péči o dítě s diagnózou,“ říká terapeutka Davidová, se kterou si povídala naše redaktorka Markéta Štěpánková.  

Setkáváte se ve své terapeutické praxi s dospívajícími na spektru a s vysokou citlivostí?  

Za dobu své praxe sleduji, že v ordinaci přibývá počet dospívajících osob s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (dále jen PAS), přibývá i řada dospívajících se zvýšenou citlivostí. Přichází s intenzivními prožitky nepřijetí, úzkostí, strachu. Rodiče prožívají velkou bezmoc, neorientují se v celé situaci a mají pocit rodičovského selhání. Je tedy nutné i rodiče v takové situaci stabilizovat a celou situaci pojmenovat a zčitelnit. Sami dospívající jsou často sami sebou velmi znejistěni, nepřidává tomu ani stav, kdy se často cítí vyčleněni z kolektivu vrstevníků. Vnímají sebe samy jako „divné, špatné, nehodnotné“, nezřídka se objevuje sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu a další závažné obtíže.  

Je jiné procházet pubertou a dospíváním, pokud je člověk na spektru nebo s vysokou citlivostí?

Puberta a dospívání je vždy velká výzva nejen pro rodiče, ale i pro samotné dospívající. Změna hormonů, zintenzivnění životní energie, názorů, intenzivnější potřeba vymezování se. Potřeba objevovat a testovat hranice. Zvědomovat si Kdo jsem já? přináší velký chaos, kde nějakou chvíli trvá než se všichni zúčastnění zorientují a objeví sebe sama v jiné – nové poloze. Dospívajícím je v této době často potřeba dosytit, co chybělo, dát z pozice rodiče tzv. „požehnání“, posílení, předání poselství, které pomáhá v ukotvení se ve své identitě. Tak, aby byli schopni lépe vyhodnocovat, co je pro jejich život hodnotné, a byli dobře ukotveni ve své síle a mohli v budoucnu dobře využít svůj potenciál. Bohužel historicky jsme jako rodiče zapomněli na nutnost tohoto energetického posílení a často tak mnoha lidem toto doklapnutí chybí, jsou  nuceni hledat toto dosycení jinde v různých – často extrémních – situacích.

A když k tomu má mladý člověk autismus a vysokou citlivost?  

Ve své praxi sleduji, že prožívání v pubertě je u osob s vysokou citlivostí jiné. V této době se často nůžky „jinakosti“ velmi intenzivně rozevírají. Vzhledem k „jinému“ pohledu na svět, hodnotám, prožívání a specifickým potřebám se řada dospívajících s vysokou citlivostí, s PAS nebo s kombinací obojího často dostává na velmi zásadní rozcestník, který je pro ně velká výzva. Je to čas, kdy vrstevnické přijetí a sounáležitost je zásadním vývojovým milníkem, který je podstatné naplnit a hraje velkou roli v dalším vývoji. Dostávají se do bodu, kde se musí rozhodnout, protože v období puberty je často jakákoliv jinakost, která jde mimo „střední proud“, odmítnuta nebo nepřijímána.

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Celý článek

Normální autistický film

Pět odlišných dětí na spektru autismu, pět rozdílných pohledů na život. Klavírní virtuóz Denis dokáže s lehkostí zahrát jakoukoli skladbu na piano a zbožňuje filozofii Malého prince. Marjamka má bohatý vnitřní svět, o kterém ráda mluví v angličtině a znázorňuje jej ve svých kresbách. Její bratr Ahmed je zase velmi přátelský. Sarkastický Lukáš miluje natáčení vlastních videí a Majda vytváří rapové písně a básně s odzbrojující přesností. Normální autistický film měl premiéru v roce 2016. My vám ho připomínáme recenzí Adély, která na film zavzpomínala.

Co je na filmu tak fascinujícího? Je to jeden z prvních českých dokumentů o autismu, který na něj nepohlíží jako na lékařskou diagnózu, ale jako na jinakost. Autismus není ani dobrý, ani zlý, je prostě jiný. To platí i mezi lidmi na spektru autismu, nejsou všichni stejní. Symptomy mohou mít podobné, ale díky rozdílným osobnostem a potřebám je projevují jinak.

Tento aspekt je podle mě ve filmu perfektně znázorněný. Režisérovi se povedlo bravurně zachytit individualitu a přirozenost těchto dětí a ukázat jejich vnitřní světy. Neříká jim, jak se mají chovat a co mají dělat, prostě je jen postaví před kameru a natáčí jejich přirozené reakce. Nechává je bez ostychu projevit svůj vnitřní svět, u každého jinak – Denis se svou učitelkou hraje na klavír a cituje Malého prince, Marjamka maluje poníky a víly a vypráví jejich příběhy v angličtině, Lukáš natáčí videa se svým kamarádem a dělá si ze všeho legraci, Ahmed s nadšením mluví o tom, že autisté jsou v podstatě mimozemšťané, protože se v tomto světě nevyznají, a Majda kritizuje vše kolem sebe ve stylu rapu. Režisér tyto světy neodsuzuje, naopak se jim snaží porozumět a nechává na dětech, aby mu vysvětily jejich významy a proč jsou pro ně důležité.

Dokument je částečně zaměřený i na rodiče, především na maminku Marjamky.

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Celý článek

Nedokážu vypnout okolí

Lucie Jechová (44 let) žijící v severních Čechách je pedagožka a svou autistickou identitu našla teprve nedávno, jako mnoho jiných dospělých na spektru autismu, kteří byli diagnostikováni až v dospělosti. Lucii baví fotografování a má již na svém uměleckém kontě několik ocenění. Typu focení, kterým se prezentuje, se říká „light painting“ neboli malba světlem.

Co vás pudí k tomu, abyste strávila den dva focením?

To vlastně nevím. Asi nějaká múza nebo pocit, že jsem už dlouho nic nevyfotila a mám třeba nová světla. Jako hnací motor mám hlavně samu sebe. Někdy jsem se zkoušela donutit fotit bez toho, ale vůbec to nejde.

Kdyby se vám z fotografování stala práce, tak už by vás to netěšilo?

Přesně tak. Fotím zatím spíš pro sebe, neumím to dělat na povel třeba každý den. Někdy mi to trvá v rozmezí 14 dní, někdy až dva měsíce. Zatím nemám ani potřebu si vytvářet zájmové profily na sociálních sítích. Mám soukromý profil jak na FB, tak i na Instagramu. 

Všimla jsem si, že fotíte také lidi, což nebývá u fotografů na spektru autismu časté…

V rámci workshopu. Jdu na workshop, zaplatím si všechno okolo, někdy to jde tak, někdy jinak. Zejména tam jezdím za určitými lidmi, kteří to pořádají. Když se tam cítím dobře, tak tam pak jezdím často.

Zajímalo by mě, zvládáte-li sociální interakce? Máte nějaký příklad, kdy přemýšlíte o tom, proč lidé něco nějak mají?

Já jsem velký samotář. Díky tomu můžu pozorovat lidi, co jak dělají a co je běžné. A podle toho se snažím chovat, abych zapadla do běžného života. Díky tomu samotářství si vždycky najdu jednoho sparing-partnera, který mi ukazuje, jak to má být, aniž by to třeba věděl.

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Celý článek

Přihlášení