Rady asistentky pedagoga: Rodiče nejsou pedagogové, nemohou suplovat

Rady asistentky pedagoga: Rodiče nejsou pedagogové ani je nemohou suplovat

Už víc jak měsíc jsou ze všech dětí domácí školáci a ve většině rodin, včetně těch, které nemají děti s individuálními vzdělávacími a podpůrnými opatřeními, si děti i dospělí stěžují na příliš velkou nálož učení a úkolů. Rodiče malých dětí a dětí, které potřebují s úkoly a organizací domácího učení pomoci, mají rázem nové neplacené povolání, povolání učitele nebo alespoň školního asistenta. Hodně rodičů, zvlášť těch pracujících, je na hraně sil.

Klid. Není potřeba zvládnout stoprocentně všechno učivo a udělat všechny zadané úkoly. Rodiče nejsou pedagogové, nemusí a nemůžou suplovat jejich práci. Děti, zvláště ty se speciálními vzdělávacími potřebami, často nezvládají samostudium vůbec. Podpořit je, aby se vypořádaly s tou velkou náloží učiva, kterou mnozí učitelé zadávají, může být nadlidský výkon. Zamyslete se, co chcete, aby vaše dítě skutečně umělo, a co z učiva je třeba nezbytným základem, na kterém bude dítě stavět další vědomosti a dovednosti.

Tipy pro rodiče dětí s AS a ADHD a pro samotné děti:

 • Pokud to zvládnete, úkoly každý týden nebo průběžně zaznamenávejte formou krátké poznámky do kalendáře, který máte snadno při ruce, a úkol zapište vždy na den odevzdání. Jde o názornost, kterou většina dětí k orientaci potřebuje. Pokud dítě nezvládne úkoly zapisovat samo, zkuste ho to naučit. Je to dobrá praxe i pro domácí úkoly.
 • Tip především pro děti s ADHD: Úkol zapíšu hned, jak se o něm dozvím.
 • Tip pro rodiče: Zkuste to, ale nebuďte zklamaní, když to dítě nezvládne. Organizace a plánování práce je pro děti s AS často nepřekonatelný problém. Potom tip platí pro vás: Úkol zapíšu hned, jak se o něm dozvím:-). Také pomáhá si dělat ve Wordu seznam úkolů, procvičování, doporučení a barevně si odlišit, co už bylo splněno. V některých školách toto dělají třídní učitelky. A shrnují pro rodiče, co měli za týden děti zvládnout.
 • Úkoly s dítětem jednou týdně nebo průběžně roztřiďte na ty důležité (učivo, na které bude navazovat později, předměty, které dítě opravdu baví a zajímají anebo je považujete za důležité) a to ostatní (znalosti, které nejsou základem pro pozdější práci, a věci, které dítě nezajímají, dále třeba i memorování, které vám nedává smysl).
 •  Tip pro větší názornost: Tyto dvě kategorie můžete přímo v kalendáři odlišit barevným zvýrazňovačem.
 • Podpořte dítě, aby zvládlo ty úkoly, které jste označili jako důležité, ty ostatní dělejte, když zbude čas a energie.

Pro lepší představu: Na fotografii většina učebnic a pracovních sešitů podle Rámcového vzdělávacího programu/RVP/ pro dvě děti v  rodině (5. a 7 třída).

Rady asistentky pedagoga: Rodiče nejsou pedagogové, nemohou suplovat 1

 • Zkuste si doma stanovit dobu, kdy se děti učí. Doba by měla vyhovovat především dítěti a jeho vlastním biologickým hodinám. Netrvejte na stejné době, kdy se učí ve škole, pokud vaše dítě není pravidlové a trvá na tom samo. Některé děti se potřebují ráno déle rozkoukávat. Využijte toho, že jste doma a nechte je pracovat podle toho, kdy se cítí samy nejlépe, třeba odpoledne, pokud jim to vyhovuje.
 • V případě nouze (horší psychický stav dítěte, psychické vyčerpání nebo vyhoření členů rodiny nebo nemoc) odsuňte všechny úkoly do kategorie „nedůležité“. Namísto plnění úkolů v ušetřeném čase podpořte dítě tak, jak potřebuje, vyslechněte bez zbytečných odsudků a rad, obejměte, zahrajte si s dítětem jeho oblíbenou hru, vstupte s jeho dovolením na chvíli do jeho světa a nezapomeňte se stejně dobře postarat o sebe. Domácí škola je i o tom, že se můžete učit jindy, a ne v předepsaných hodinách dle rozvrhu. Učíme se tak empatii ke svým potřebám, což u dětí s AS a ADHD je velmi důležité, aby se naučili vnímat své potřeby, a ne až když vyhoří nebo mají psychosomatické potíže. To platí i pro nás dospělé.
 • Otevřeně a včas komunikujte s učiteli. Nečekejte, až se sami budou ptát, proč dítě neplní své povinnosti. Vysvětlete, proč dítě nezvládá všechny úkoly. Pokud to učitelé nebudou akceptovat, stůjte pevně na straně dítěte. Jako rodiče jste těmi nejlepšími odborníky na to, co vaše dítě dokáže a kde jsou jeho limity.
 • Nezneužívejte pochopení učitelů. Dítě by se mělo průběžně v rámci svých možností snažit.
 • Nejdůležitější tip na konec: Informujte se, inspirujte se, ale používejte vlastní rozum a naslouchejte své intuici, ignorujte rady i doporučení, které s vámi nesouzní a s vaším dítětem (včetně výše uvedených).    Rady asistentky pedagoga: Rodiče nejsou pedagogové, nemohou suplovat 2

Možná nás současná situace jako rodiče posune dál, mnozí z nás se zamyslí nad tím, co a proč se naše děti učí a pak budeme mít lepší představu jaké vzdělávání si pro své děti přejeme a které z požadavků školy považujeme za neužitečné. Možná se někam posunou i učitelé a celé školství. Ale především, snad to všichni v pevném nejen fyzickém ale i psychickém zdraví přežijeme.

Pokud máte pocit, že potřebujete vědět, jaká práva máte vůči zavřené škole, pak sledujte FB profil Vaše práva ve škole.

Aktuálně je zde nové video o tom, co můžete požadovat po škole v případě hodnocení vašeho dítěte v době, kdy stát zakázal  žákům chodit do školy.

 

_________________

text Markéta Velebová, asistentka pedagoga a matka dcery s AS, kterou učí už 3 roky doma

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení