Tvořte s námi leták o autismu 6

Tvořte s námi leták o autismu

Na popud ATYP magazínu vznikl nápad předělat zastaralý leták o autismu tak, aby respektoval poruchy autistického spektra, které zahrnují více forem autismu. Vyhledali jsme pro inspiraci mnoho zahraničních a nakonec krystalizuje varianta dvou stran s 15 až 18 body. Grafiku zpracovává Libuše Tipp z Irska. Jazykovou podobu dáváme dohromady s Hanou Brodníčkovou a Zuzanou Polákovou z PAS z.s. Připomínky k bodům poslalo mnoho organizací zabývajících se problematikou autismu. Jejich loga budou na letáku. Také spolupracovalo několik lidí s PAS. Všem děkujeme. Před finální podobou máte i vy možnost se vyjádřit, poradit nebo přidat konstruktivní připomínky k jednotlivým bodům do komentáře pod článkem nebo na Facebooku ATYP magazínu. Ke každému bodu bude ikonka/kresba. 

Autismus – jeden název pro miliony příběhů

2. duben je Světový den porozumění autismu

1. Zvláštnosti v očním kontaktu (nedostatečný, chybějící, vyhýbavý nebo ulpívající).

2. Neobvyklá citlivost na smyslové podněty – zvuky, světlo, pachy, chuť (s tím souvisí i stresové a úzkostné reakce, posunutý práh bolesti, preference jídel oblíbených chutí, barev a tvarů, apod.)

3. Poruchy pozornosti a vnímání (působí dojmem, že neslyší, přehlédnou hrozící nebezpečí).

4. Odlišný přístup k fyzickému kontaktu (strach z doteků, odpor k některým druhům doteku nebo naopak nadměrná potřeba kontaktu, mazlení, dotýkání).

5. Opakování slov nebo fráze, které je zaujmou. Někdy nereagují na jméno, na dotaz. Někteří nemluví, ale slyší a někdy i rozumí tomu, co říkáme.

6. Nadměrné ulpívání na oblíbených tématech při hovoru nebo v činnostech (doprava, vesmír, dinosauři, mapy, různé sbírky, Pokémoni apod.)

7. Doslovné chápání (nepochopení sarkasmu, ironie, ustálených rčení). Řeč je často monotónní bez intonace, nepřirozená výška hlasu nebo naopak dramatická řeč s velkým důrazem). Komunikace přímočará, až může působit arogantně.

Tvořte s námi leták o autismu 4
Tvorba jako za starých časů: s nůžkami a lepidlem

8. Obtíže při zapojení se do hry, do rozhovoru, do sociálních situací, nerozumí nepsaným pravidlům. Neví, jak se chovat v určité situaci. Potřebují od nás pomoc, návod nebo jen nápovědu.

9. Horší přizpůsobení se změnám, potřeba rutiny, rituálů pro své bezpečí nebo naopak výrazná potřeba změn a akce.

10. Obliba stereotypních činností, specifická hra. S tím, co je zaujme, vydrží dlouhé hodiny. Někteří si raději hrají zcela sami a někdy také utíkají do svého vlastního světa.

11. Fascinace otáčivými a houpavými předměty. Obliba točení se a houpání. Nachází v tom sami sebe a uklidnění.

12. Silná připoutanost k věcem, protože pro ně představují bezpečí. (fixace na oblíbené hračky, věci, oblečení, jídlo, s tím souvisí neochota je měnit za nové).

13. Vztah k neobvyklým předmětům (např. součástkám aut, apod.), zkoumání předmětů jinými smysly než zrakem (oťukávání, očichávání).

14. Problémy s vyjadřováním toho, co cítí a potřeb. Zpravidla je pro ně těžké reagovat na pocity druhého, neorientují se v situaci. Obtížně rozeznávají tváře a neodečítají z nich emoce.

15. Atypické vyjadřování emocí (zvláštní smích, pitvoření se nebo maska – tvář nevyjadřuje pocity).

16. Opakované pohyby sloužící ke zvládání silných emocí pozitivních nebo naopak stresových (poskakování, mávání rukama, kývání pro navození si klidu a bezpečí).

17. Nízká frustrační tolerance (ústící v záchvaty, neutišitelný pláč, úzkostnost nebo lhostejností či uzavřeností se do sebe). Afekty plynou většinou ze smyslového přetížení, nepochopení od druhého člověka nebo nízké frustrační tolerance – nepovažujte je, prosím, za nevychovanost!

18. Nerovnoměrný vývoj schopností – v něčem jsou na tom lépe, v něčem hůř než vrstevníci, u některých dochází k výjimečným schopnostem, encyklopedickým znalostem, výbornému učení se cizím jazykům,

Autismus zasahuje všechny složky života, ale správným přístupem a terapiemi se dají příznaky zmírnit. K pomáhání a pochopení lidí s PAS přispívá osvěta. I tak jim můžeme pomoci, že je budeme vnímat jako jiné… ne však horší. Dětí s PAS přibývá. Dnes je to každé 68. dítě.

Také připomínáme, že vznikl i další leták s textem Evy Veselé a grafikou Katky Šturmové, redaktorky a ilustrátorky ATYP magazínu.

Tvořte s námi leták o autismu

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

2 komentáře

  1. Kdo je cílovou skupinou letáku? Úplně široká nepolíbená veřejnost nebo ten kdo je odhodlaný se o PAS dozvědět víc?

    Líbí se mi „Autismus – jeden název pro tisíce příběhů“.

    Zbytek mi zní docela kostrbatě, možná až učebnicově a po přečtení ve mně zůstávají klíčová slova obtíže, problémy, neobvyklý, v meziřádčí na mě vyskakuje otravnost atp. Takový soubor nežádoucích příznaků:) Ani jeden bod nezahrnuje pozitivní přínos, který pro nás lidé s PAS mají a proč stojí za to je poznávat.

    Osobně bych za přínosný leták viděla takový, který zdůrazňuje, že lidé s PAS nejsou karikatury Rainmana nebo Sheldona Coopera, ale jak píšete..tisíce příběhů…každý jiný..plus soubor tipů, které mohou pomoci při komunikaci, při hledání cesty k sobě. Lehce, jasně, stručně. Ale doufám, že nějaký takový už existuje:).

Přihlášení