Události v oblasti PAS v roce 2016

Události v oblasti PAS v roce 2016

Co všechno se stalo v legislativě v oblasti především autismu za rok 2016 si můžete přečíst a během roku i průběžně sledovat na webu platformy Naděje pro autismus zde. ATYP magazín přináší spíše ty události, které nějak zasáhly i veřejnost, nejen komunitu lidí spjatou nějakým způsobem s autismem. Pokud jsme na něco zapomněli, omlouváme se. Napište nám a do textu doplníme. Budeme rádi, když nás o svých akcích budete informovat, aby příští události za rok 2017 byly kompletní.

únor

8. únor –  Vláda ČR schválila opatření Podnět pro zlepšení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin. Text usnesení vlády a Komunikační soubor najdete zde.

17. únor – V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se konal seminář s mezinárodní účastí na téma „Cesta z PASti autismu pomocí ABA“, na kterém k tématu přednášeli profesorka Karola Dillenburger (Irsko), profesor Neil Martin (Irsko), BCBA-D, profesor Mickey Keenan (Irsko), profesorka Lorri Unumb (USA), Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA (Slovensko) a Doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. (ČR). Součástí semináře byla také prodejní výstava obrazů umělců s Aspergerovým syndromem, vystavovali Petra Bobalová, Natálie Ficencová, Lucie Vilímková, Běla Sýkorová a Petr Hrůza.

17. únor – Zároveň se zmíněným seminářem pořádal ještě Adventor v prostorách před sálem prodejní výstavu obrazů Svět jinýma očima. (název „Svět jinýma očima“ je také motto Adventoru) a také zde.

18. únor – Česká společnost si podruhé připomenula Mezinárodní den Aspergerova syndromu – jedné z variant poruch autistického spektra, která zasahuje do všech oblastí života. 1. ročník osvětové kampaně 18. února 2015 byl věnován Viki a dalším, jejichž výkřiky duše nikdo neslyšel. Viki, která měla Aspergerův syndrom, začátkem ledna 2015, krátce po svých 20. narozeninách, ukončila svůj život a zanechala na rozloučenou dopis, že je to kvůli nepochopení okolního světa. Upozornila tak na to, že odborná pomoc není dostupná, je často velmi drahá a povědomí o autismu téměř nulové. Kampaň pořádají sdružení Adventor a Za sklem ve spolupráci s platformou Naděje pro Autismus. 10. února 2015 na popud této zbytečné smrti vznikla při Vládním výboru pro zdravotně postižené osoby odborná skupina, která se věnuje zlepšení situace lidí s poruchami autistického spektra (PAS). Jejich počinem je materiál Podnět k řešení života osob s PAS a jejich rodin, který vláda schválila 8. února tohoto roku, viz výše.

březen

Volno ZIMNÍ HRY PRO RADOST A VOLNO BIATLON TÝM 3.3.

5. březen – Přicházíme v míru, pořad Michala Roškaňuka v Divadle Kampa. Hosty byli Asperger Hamid (jeden z protagonistů filmu NAF), Marta Pečeňová (předsedkyně o. s. Za sklem) se svým synem Aspergerem Petrem Hrůzou.

7. březen – Festival Jeden svět. V rámci něho byl promítán film Tak daleko, tak blízko od Jaro Vojteka z roku 2014. Film o tom, jak vypadá každodenní život dětí s různými typy autismu.

foto archiv AH Production

duben Měsíc porozumění autismu

1. duben – Slavnostní zahájení výstavy „Doteky jinakosti“ v Senátu. Pořádali Senátor Miloš Vystrčil a občanské sdruženi APLA Vysočina.

1. duben Konference Dětství s autismem v Ostravě,  v Aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Pořádal spolek Mikasa.

1. duben – Vernisáž prodejní výstavy umělců s poruchou autistického spektra (PAS) ve 14. etáži Baťova mrakodrapu, sídla Zlínského kraje. Výstava nesla název „Svět jinýma očima“, neboť toto označení nejlépe vystihuje, jak její autoři vnímají okolní svět. Pořádalo sdružení Za sklem ve spolupráci se sdružením Adventor.

1. duben – V kopuli Expobank CZ na Václavském náměstí v Praze se předávaly ceny APLAUS 2016, které každoročně vyhlašuje Národní ústav pro autismus. Ceny APLAUS byly slavnostně předány již počtvrté. Pětičlenná porota vybrala tyto tři vítěze: V kategorii Dospělí získala cenu APLAUS 2016 Alena Pavlištíková, spoluautorka knihy Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem, za svůj přínos nejen v oblasti strukturovaného učení dětí s autismem. V kategorii Instituce zvítězila za svou pomoc prostřednictvím výcviku asistenčních psů a následné péče o klienty, mezi něž patří i lidé s autismem, obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené. Vítězem kategorie Lidé s autismem se stal Martin Urbanec, patnáctiletý chlapec s Aspergerovým syndromem, který se neúnavně snaží, aby i ostatní mladí lidé s Aspergerovým syndromem žili aktivně a setkávali se. Vítězové obdrželi sošku APLAUS v novém tvaru obráceného A, které reflektuje nové logo a vizuální styl NAUTIS, jehož autorem je grafik Radomír Veselý. Překvapením večera bylo modré nasvícení kopule, čímž se NAUTIS zapojil do celosvětové iniciativy „Light It Up Blue“ na podporu lidí s autismem.

foto: archiv Nautis

1.duben – Od 9. hodiny byly v Kolíně na Karlově náměstí podávány zážitkovou formou informace o autismu a dne 2. 4. 2016 byla Vodárna Kolín modře osvětlena. Pořádalo Středisko respitní péče VOLNO

2. dubenSvětový den porozumění autismu

2. duben – Započalo letošní Putování 2016. Putující účastníci do 14. dubna ušli Jihočeským krajem 392 km. Pořádá Adventor Michala Roškaňuka.

2. duben – Nautis odstartoval 5. ročník fotosoutěže O nejlepší fotku v modrém! Fotosoutěž pořádáme u příležitosti Světového dne porozumění autismu v rámci jejich osvětové kampaně „POROZUMĚT AUTISMU 2016“. Uzávěrka byla 29.4.

2. duben – Začala už potřetí kampaň Česko svítí modře, letos s podtitulem „Vzájemná komunikace“. Osvětová kampaň „Česko svítí modře“ vznikla jako první projekt platformy NADĚJE PRO AUTISMUS v roce 2014, kdy se konal I. ročník.

foto: archiv Platformy Naděje pro autismus

2. duben – V ostravském OC Forum Nová Karolina pořádal spolek Mikasa různé aktivity v rámci Informační kampaně Dětství s autismem.

18. duben – V prostorách Pardubické radnice proběhla konference Směrem z PASti aneb autismus v praxi. Odborná konference se konala jako součást programu ke Dni autismu, který proběhl v Pardubicích 1. 4. 2016 již po čtvrté. Na dni autismu se mohla široká veřejnost zúčastnit Modrého průvodu napříč Pardubicemi, s balónky i modrým oblečením, vernisáže výstavy „Co nám dělá radost“, která ukazuje niterní svět lidí s PAS i těch, kteří se o ně starají. V rámci Dne autismu proběhlo i autorské čtení vzkazů z výstavy s herci manželi Novotnými a Den otevřených dveří v Centrech RIC a LENTILKA, škole Svítání a dalších Základních škol, které se podporou dětí s PAS dlouhodobě zabývají.

23. duben – V pražské Kinského zahradě se sešlo přes padesát příznivců, kteří se rozhodli výstupem na Petřín s modrými balónky podpořit osvětovou kampaň POROZUMĚT AUTISMU. Modrý pochod byl končil u Petřínské rozhledny vypuštěním balónků. Každoročně pořádá NAUTIS.

foto: archiv NAUTIS

květen

12. květen – Křest knihy Řvi potichu, brácho autorky Ivony Březinové a ilustrátora Tomáše Kučerovského proběhl za účasti zástupců nakladatelství Pasparta a Albatros a Národního ústavu pro autismus. Knihu pokřtila Simona Postlerová.

červen

4. červenNormální autistický film reprezentoval Českou republiku v oficiální soutěži dokumentárních filmů na MFF Karlovy Vary a dočkal se mimořádně příznivého přijetí u diváků i kritiky. Film je o pěti mladých lidech s Aspergerovým syndromem. Obsadil čtvrtou příčku v ceně diváků. Normální autistický film byl natočen na popud Adventoru a film je o pěti jejich klientech a kamarádech.

Ilustraci k plakátu k filmu Normální autistický film nakreslil jeden z protagonistů – Lukáš Horn. Archiv ČT

18. červen – Přicházíme v míru, pořad Michala Roškaňuka v Divadle Kampa- Hosty byli herečka s AS Jana Sováková. Druhým hostem Asperger, umělec a aktivista z Velké Británie Lex Kartane.

19. červen – V pražské Písecké bráně proběhl NAUTIS FEST – multižánrový festival s přímým zapojením lidí s autismem do příprav a realizace akce a představuje vybranou amatérskou a profesionální kulturní produkci. Hlavními organizátory festivalu společně s Národní ústavem pro autismus (dříve APLA Praha), jeho zaměstnanci a dobrovolníky jsou dospělí lidé s poruchou autistického spektra (PAS).

červenec

7. červenec – Vernisáž letní výstavy hraček pro děti s PAS, kde mimo jiné vystoupili klienti sdružení Adventor Denis Szalbot a Radek Čihák. Výstavu hraček provázela též výstava obrazů dospělých autistů. Během výstavy také probíhala sbírka starých laků na nehty pro naší klientku Markétu Rybaříkovou, která s jejich pomocí maluje obrazy, na konci výstavy zpěvák a herec Jiří Noid Bárta předal Markétce přes 5 kg laků, které lidé za celé léto donesli nebo poslali.

22. červenec – 7.výročí otevření chráněného bydlení Domeček v Lahovičkách Praha 5. Zahradní slavnosti se zúčastnila A. Krnáčová. Domeček je zařízení, které vzniklo před sedmi lety na základě projektu dvou občanských sdružení Blahoslavení a AUTISTIK za pomoci Magistrátu hlavního města Prahy. V současné době je domov součástí Dětského centra Paprsek a slouží šesti dospělým s těžkým autistickým postižením. Sdružení AUTISTIK bylo prvním v ČR, které se začalo zabývat péči o auti rodiny a autisty od počátku 90. let. (Reportáž z vánoční besídky v Domečku jsme přinesli v ATYP magazínu zde)

srpen

12. srpen – U Nechranické přehrady se konal 2. ročník festivalu AUTISMUSIC Fest na podporu života lidí s autismem.

22. srpen – V prodeji český překlad knihy A proto skáču od Naoki Higašidy (vydala Paseka/Pasparta). Dvě recenze jsme psali zde.

https://atypmagazin.cz/2016/12/07/dve-recenze-v-jednom-prolinani-se-zemi-nezemi-autistan/

25. srpen – V Chomutově se stala tragická událost, která upozornila na to, jak je péče a pomoc rodinám s dětmi, které mají PAS, velmi malá nebo žádná. Matka už nezvládala péči o dospělého autistického syna (20) a rozhodla se i s ním skočit pod vlak. Mladšímu synovi (14) zanechala dopis na rozloučenou, ve kterém napsala, že mu bez nich bude líp.

27. srpen – Křest knihy Anny Strunecké Přemůžeme autismus? Je to přepracované vydání z roku 2009. Recenzi jsme psali zde

https://atypmagazin.cz/2016/12/12/zamysleni-rodice-nad-knihou-premuzeme-autismus/

září

1. září – Začala platit novela školského zákona, která zaručuje podporu všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Dlouho skloňovaná inkluze, tedy začleňování žáků se specifickými potřebami, byla právně . Nakonec to žádná invaze nebyla,jak se veřejnost a mnozí pedagogové obávali. Tak teď ještě dál řešit, aby v praxi dobře fungovala, tj. nutné vzdělávací semináře pro pedagogiky, supervize pedagogů na každé škole, finanční dostatek na platy učitelů, asitentů pedagoga a pomůcek pro inkludované žáky.

1.září – Dokončen e-book Obrázková řeč a my. Je na téma náhradní komunikace u dětí s autismem. Pokud někoho téma zajímá, může si ho zdarma stáhnout zde.

7. září – Mercedes-Benz Prague Fashion Week prezentoval dosud snad nejmladšího designéra své historie. Dvanáctiletý Matěj Hošek trpící Aspergerovým syndromem rád maluje mapy. Ty se staly potiskem pro outfity známých návrhářů. Charitativní módní přehlídku Autista pro autisty pořádala Míša Hošková a Nadační fond AutTalk.

Matěj Hošek se sestrou a maminkou, vpravo Kateřina Sokolová, foto Dana Kriso

12. září – Vernisáž výstavy „Doteky duše“ obrazů Marie Doležalové v ostravské Orchad Gallery, kde vystoupil Denis Szalbot. Část výstavy byla ve spolupráci s Business Wellness Club věnována autistickým umělcům. Obrazy dodalo sdružení Adventor.

15. září – Přicházíme v míru, pořad Michala Roškaňuka v Divadle Kampa- Tentokrát speciál o Normálním autistickém filmu, hosté režisér Míra Janek a většina protagonistů filmu.

27. září – V pražské Malostranské besedě proběhl křest kalendáře Nadačního fondu AuTalk. Večer moderovala Ester Kočičková. Snímky nafotil známý fotograf Benedikt Renč. Na fotkách jsou v rolích asistentů dětí s AS známé české osobnosti, v čele s Jiřím Bartoškou, Aňou Geislerovou nebo Markem Ebenem aj. Na vernisáži AutTalku vystupoval Denis Szalbot pod patronací sdružení Adventor.

29. září – Křest knihy Svět očima dítěte s autismem. Autorkou Perchta Kazi Pátá a její syn Matyášem Hájkem. Knihu pokřtil herec Jaroslav Dušek.

říjen

3. říjen – v Brně se uskutečnil  seminář “AKTUÁLNÍ STAV REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE” v prostorách KÚ JMK.

5. říjen – V Ostravě v rámci Evropských dnů handicapu bylo předáváno prestižní ocenění Křišťálový kamínek (asociace Trigon). Jednou z oceněných byla i Kateřina Thorová z NAUTIS, a to za dlouhodobou práci s mimořádnými výsledky ve prospěch osob s handicapem, rozsáhlou vzdělávací a osvětovou činnost a zejména za aktivity, které vedou ke zlepšení života lidí s poruchami autistického spektra v České republice i zahraničí. Také oceněně ředitelka ICS Sasov JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA, za odbornou pomoc a spolupráci s neziskovými organizacemi, za aktivní a průkopnickou činnost ve prospěch lidí s postižením a neocenitelnou podporu těm, kteří pomáhají osobám s autismem. Někdy bývají podobné tituly a ocenění poněkud nadnesené a hodně formální, ale jsem ráda, že v případě Křišťálových kamínků to v žádném případě neplatí. Ani letos neměla hodnotící komise lehkou úlohu vybrat ze dvou desítek nominací čtyři jména,“ řekla ředitelka Evropských dnů handicapu Olga Rosenbergerová z Asociace TRIGON.

7. říjen – Centrum Modrá beruška pokřtilo 1.charitativní kalendář na rok 2017 s výtěžkem pro děti, které se zúčastnily focení k podpoře osvětové akce k Mezinárodnímu dni porozumění autismu – Společně popíráme mýty o autismu. Křest proběhl ve VIDA science centrum v Brně.  Zároveň ve VIDA centru zahájili výstavu fotoobrazů projektu „Společně popíráme mýty o autismu“, která se konala do 31.12.2016. Výstava fotoobrazů projektu Společně popíráme mýty o autismu bude pokračovat také v Mahenově divadle příští rok od 22. dubna.

14. říjen – Autism Speaks, největší nezisková organizace na světě, která se zabývá autismem, koncem minulého měsíce radikálně změnila svojí misi a způsob, jakým se vyjadřuje o autismu. Podle svého vyjádření už nehledá lék, už nepoužívá v souvislosti s autismem termíny jako „boj“, „přítěž“, „krize“. Novým posláním organizace je podporovat řešení pro potřeby autistů a jejich rodin napříč spektrem a věkovými skupinami a také hledání „lepších intervencí pro autismus a přidružené jevy“. Autism Speak stále mluví o „lidech s autismem“

14. říjen – Autismus v praxi – odborná konference pořádaná Národním ústavem pro autismus v pražském hotelu Dap.

17. říjen – Začal Týden pro inkluzi. Více než deset let mnozí čeští učitelé vzdělávají děti se znevýhodněním v běžných školách. Na jejich podporu pořádala organizace Rytmus Týden pro inkluzi. Akce si kladla za cíl přispět ke zlepšení podmínek pro začleňování dětí s handicapem do běžných škol i do mimoškolních aktivit. Týden dává prostor pro společné zážitky, které mají přispět k poznávání odlišností a podpořit vzájemný respekt a toleranci. Letošní ročník skončil 23. října.

17. říjen – Malé děti budou plošně vyšetřovány kvůli poruchám autistického spektra. Vyplývá to z novelizované vyhlášky o preventivních prohlídkách, která je účinná od 17. října.

20. říjenKonference ADHD 2016 v pražském hotelu Olšanka. Konference navázala na první mezioborovou konferenci pořádanou k danému tématu nakladatelstvím RAABE v roce 2014. Letošní setkání zprostředkovalo pedagogické i rodičovské veřejnosti současné poznatky vědy o mozku ve vztahu k ADHD, využití dynamické diagnostiky a následné péče v oblasti pedagogiky a psychologie. 

29. říjen – Normální autistický film Miroslava Janka bodoval v kategorii Česká radost a získal i Cenu studentské poroty na 20. ročníku MFDF Jihlava. Stal se tak nejlepším českým dokumentem roku spolu s filmem FC Roma od Tomáše Bojara a Rozálie Kohoutové. Pozitivní přijetí se mu dostalo i minulý týden na mezinárodním festivalu DOK Leipzig.

listopad

9. listopad – V pražském Kině Pilotů vstoupil do českých kin filmový dokument Miroslava Janka Normální autistický film.

21. listopad – Křest Charitativního a osvětového kalendáře Nautis 2017, který nafotil známý reportážní fotograf Jan Šibík. (Článek o křtu jsme přinesli zde, také rozhovor s fotografem Janem Šibíkem Autisty jsem fotil poprvé)

https://atypmagazin.cz/2016/11/26/jan-sibik-autisty-jsem-fotil-poprve/

25. listopad – Prvním editorialem a článkem Fantastická zvířata: Newton Mlok Scamander – další autista ve filmu? zahájil on-line magazín ATYP.

25. listopad – Mezinárodní konference o podpoře rodinných pečujících – Poslanecká sněmovna.

26. listopad – Zahájena vánoční výstava hraček pro děti s PAS „Od Adventu do Tří králů“, kde vystavují své obrazy a šperky dospělí autisté. Více zde.

29. listopad – V ČR se poprvé slavil Mezinárodní den dárcovství tzv. GivingTuesday.

30. listopad – Benefiční „Večer inspirace“ pořádali Jitka Kudláčková Mlynarčík a Jaroslav Dušek, během večera vystupovali Denis Szalbot a Radek Čihák, a zároveň probíhala ve spolupráci s  Adventorem prodejní výstava obrazů dospělých autistů.

prosinec

1. prosinec – Novinář Petr Třešňák spolu s režisérkou Veronikou Stehlíkovou začali natáčet dokument Naděje pro Děti úplňku. Aktuality můžete sledovat zde.

V týdnu od 5.12 do 9.12.2016 proběhl jubilejní pátý ročník Kuželka cupu organizovaným Integračním centrem Sasov. Myšlenka tohoto turnaje zůstává od počátku stále stejná, a to propojení světa osob s určitým omezením a běžné populace. Tyto dvě skupiny zastupují lidé ze sociálních zařízení a studenti běžných středních škol z Kraje Vysočina.

9. prosinec – Autistické děti obdarovaly malé pacienty v krajské nemocnici Jihlava. Akci iniciovali mladí fotbalisté z FC Vysočina a přizvali i uživatele našeho Integračního centra Sasov. Dárky předával jako zástupce malý Vojta v doprovodu paní ředitelky Dagmar Zápotočné. Celou akci zaštítil svou přítomností známý herec Radim Fiala. Dobrou duší akce je již několik let paní Radka Kounková z Jihlavy.

10. prosinec – U příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením se včera v Míčovně Pražského hradu konal slavnostní večer, v rámci kterého byly vyhlášeny výsledky XXIII. ročníku Ceny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. V tiskové kategorii získala 3.místo ředitelka NAUTIS Magdalena Čáslavská za rozhovor se Simonou Postlerovou s názvem Výchova mého syna je tenký led, po kterém chodím.

10. prosinec – Přicházíme v míru, pořad Michala Roškaňuka v Divadle Kampa. Hosty byli: Kazi Perchta Pátá (ředitelka nadačního fondu Mi Mundo) se svým AS synem Petrem Matyášem Hájkem, AS malířka a asistentka pedagoga pro děti s PAS Klára Mikulášová.

19. prosinec – Nadační fond Autismu vydal do češtiny přeloženou knihu Temple Grandin: Jiní… Ne horší. Poprvé v ČR tak soubor autentických výpovědí dospělých autistů o jejich životní cestě, o hledání zaměstnání a navazování partnerských vztahů.

 

text událostí Dagmar Edith Holá

úvodní foto: senátora Miloš Vystrčil ze svého okna v Senátu / ostatní fotografie: archivy organizací

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení